Реферати українською » Транспорт » Закони у сфері автомобільного транспорту


Реферат Закони у сфері автомобільного транспорту

Страница 1 из 15 | Следующая страница

року міністерство освіти РФ

>МАГУ

>Реферат

«Закони у сфері автомобільного транспорту»

>Виполнил: ст. групиАМ – 323

>Бежеков П.О.

Перевірив:Курмин К.Є.

>Магнитогорск

2003

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

>ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ПроАВТОМОБИЛЬНОМТРАНСПОРТЕ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державної Думою

24 грудня 2002 року

Схвалено

Радою Федерації

27 грудня 2002 року

(в ред. Федерального закону від 07.07.2003 N115-ФЗ)

Справжній Федеральний закон встановлює правові, організаційні й економічні умови функціонування автомобільного транспорту загального користування, основи взаємодії організацій автомобільного транспорту, й які виконують роботи (послуги) в автомобільному транспорті індивідуальних підприємців із органами державної влади організаціями інших напрямів транспорту, і навіть основи державного регулювання у сфері автомобільного транспорту незагального користування.

Глава 1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

Стаття 1. Основи функціонування автомобільного транспорту Російській Федерації

1. Автомобільний транспорт Російській Федерації є складовою місцем єдиній транспортній системи Російської Федерації. Автомобільний транспорт Російській Федерації у взаємодії з організаціями інших напрямів транспорту покликаний своєчасно й якісно забезпечувати потреби фізичних осіб, юридичних осіб і держави у перевезеннях автомобільним транспортом, сприятиме створенню духовних умов розвитку і забезпечення єдиних економічного простору біля Російської Федерації.

2. Автомобільний транспорт Російській Федерації (далі - автомобільний транспорт) складається з автомобільного транспорту загального користування, автомобільного транспорту незагального користування, і навіть технологічного автомобільного транспорту організацій, покликаного забезпечити переміщення товарів територій зазначених організацій корисною і виконанняначально-конечних операцій із автомобільним рухомим складом для потреб зазначених організацій.

Діяльність організацій автомобільного транспорту незагального користування, не регульована справжнім Федеральним законом, регламентується іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Дія справжнього Федерального закону не поширюється на функціонування технологічного автомобільного транспорту організацій.

3. Функціонування автомобільного транспорту здійснюється виходячи з таких принципів:

стійкість роботи автомобільного транспорту;

доступність, безпека продукції та якість надання послуг;

розвиток конкуренції, та становлення розвиненого ринку послуг автомобільного транспорту;

узгодженість функціонування місцем єдиній транспортній системи Російської Федерації.

4. Російської Федерації забезпечує вирішення поставлених перед автомобільним транспортом завдань шляхом ефективного регулювання і функцію контролю у сфері автомобільного транспорту, і навіть шляхом участі у розвитку автомобільного транспорту.

5. Правове регулювання у сфері автомобільного транспорту підпорядковано Російської Федерації.

6. Майно автомобільного транспорту може у державної, муніципальної, приватної та інших формах власності відповідно до законодавством Російської Федерації.

Стаття 2. Основні поняття

1. У цьому Федеральному законі використовуються такі засадничі поняття:

автомобільний транспорт загального користування - виробничо-технологічний комплекс, до складу якого у собі інфраструктури автомобільного транспорту, автомобільний рухомий склад, іншого майна і готовий до забезпечення потреб фізичних осіб, юридичних осіб і держави у перевезеннях автомобільним транспортом за умов публічного договору, соціальній та виконанні інших робіт (послуг), що з такими перевезеннями;

автомобільний транспорт незагального користування - сукупність виробничо-технологічних комплексів, які включають у собі автомобільні шляху незагального користування, будинку, будівлі, споруди, у випадках автомобільний рухомий склад, і навіть іншого майна і виділені на забезпечення потреб фізичних юридичних осіб на роботах (послугах) у місцях незагального користування з урахуванням договорів або заради потреб;

інфраструктура автомобільного транспорту загального користування (далі - інфраструктура) - технологічний комплекс, до складу якого у собі автомобільні шляху загального користування й інші будівлі, автомобільні станції, устрою електропостачання, мережі зв'язку, системи сигналізації, централізації і блокування, інформаційні комплекси і системи управління рухом й інші щоб забезпечити функціонування цього технологічного комплексу будинку, будівлі, споруди, пристрої і устаткування;

автомобільні шляху загального користування - автомобільні шляху територій автомобільних станцій, відкритих до виконання операцій із прийому і відправленню поїздів, прийому і видачі вантажів, багажу і вантажобагажу, з обслуговування пасажирів і виконання сортувальної і маневровій роботи, і навіть автомобільні шляху, що з'єднують такі станції;

автомобільні шляху незагального користування - автомобільні під'їзні шляху, що примикають безпосередньо чи через інші автомобільні під'їзні шляху до автомобільним шляхах загального користування і призначені обслуговування певних користувачів послугами автомобільного транспорту за умов договорів чи виконання для потреб;

автомобільний рухомий склад - локомотиви, вантажні вагони, пасажирські вагони локомотивної тяги і мотор-вагонний рухомий склад, і навіть інший готовий до забезпечення здійснення перевезень і функціонування інфраструктури автомобільний рухомий склад;

перевізний процес - сукупність організаційно і технологічно взаємозалежних операцій, виконуваних для підготовки, здійсненні і завершенні перевезень пасажирів, вантажів, багажу і вантажобагажу автомобільним транспортом;

користувач послугами автомобільного транспорту - пасажир, вантажовідправник (відправник), вантажоодержувач (одержувач) або інше фізичне чи юридична особа, користуються послугами (роботами),оказиваемими організаціями автомобільного транспорту, й індивідуальними підприємцями в автомобільному транспорті;

власник інфраструктури - юридична особа чи індивідуальний підприємець, мають інфраструктуру на праві власності, чи іншому право і які надають послуги з її використанню виходячи з відповідних ліцензії і Ташкентським договором;

перевізник - юридична особа чи індивідуальний підприємець, які взяли він за договором перевезення автомобільним транспортом загального користування обов'язок доставити пасажира, ввірений їм відправником вантаж, багаж чи вантажобагаж із відправлення до пункту призначення, і навіть видати вантаж, багаж чи вантажобагажуправомоченному його отримання особі (одержувачу);

оператор автомобільного рухомого складу - юридична особа чи індивідуальний підприємець, мають вагони, контейнери на праві власності, чи іншому праві, які беруть участь з урахуванням договору з перевізником у виконанні перевізного процесу з використанням вказаних вагонів, контейнерів. Основи правовим регулюванням діяльності операторів автомобільного рухомого складу та його взаємодії з перевізниками визначаються Урядом Російської Федерації;

безпеку руху, і експлуатації автомобільного транспорту - стан захищеності процесу руху автомобільного рухомого складу і самої автомобільного рухомого складу, у якому відсутня неприпустимий ризик виникнення транспортних подій та його наслідків, манливих у себе заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, шкоди навколишньому середовищі, майну фізичних чи юридичних;

забезпечення безпеку руху і експлуатації автомобільного транспорту - система економічних, організаційно-правових, технічних та інших заходів, зроблених органами структурі державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями автомобільного транспорту, іншими юридичних осіб, і навіть фізичними особами та вкладених у запобігання транспортних подій й відповідне зниження ризику заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, шкоди навколишньому середовищі, майну фізичних чи юридичних;

транспортне подія - подія, що виник під час руху автомобільного рухомого складу і з його участю, і що спричинило у себе заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, шкоди навколишньому середовищі, майну фізичних чи юридичних;

землі автомобільного транспорту - землі транспорту, використовувані чи призначені задля забезпечення діяльності організацій автомобільного транспорту, й (чи) експлуатації будинків, будівель, споруд й інших об'єктів автомобільного транспорту, зокрема земельні ділянки, розташовані шпальтах відводу залізниць та в охоронних зонах;

смуга відводу залізниць (далі - смуга відводу) - земельні ділянки, що прилягають до автомобільним шляхах, земельні ділянки, призначені розміщувати автомобільних станцій,водоотводних і укріплювальних пристроїв, захисних смуг лісів вздовж автомобільних шляхів, ліній зв'язку, пристроїв електропостачання, виробничих та інших будинків, будівель, споруд, пристроїв та автомобільного транспорту;

охоронні зони - земельні ділянки, необхідних забезпечення схоронності, міці й стійкості об'єктів автомобільного транспорту, земельні ділянки з рухомий грунтом, що прилягають до земельних ділянках, призначеним розміщувати об'єктів автомобільного транспорту, й забезпечення захисту автомобільного шляху від сніжних і піщаних заносів та інших негативних впливів.

2. Поняття "вантажовідправник (відправник)", "вантажоодержувач (одержувач)", "пасажир", "вантаж", "небезпечний вантаж", "багаж", "вантажобагаж", "місця загального користування", "місця незагального користування" використовують у значеннях, вказаних у статті 2 Федерального закону "Статут автомобільного транспорту Російської Федерації".

Стаття 3. Законодавство Російської Федерації про автомобільний транспорт

1. Законодавство Російської Федерації про автомобільний транспорт полягає в Конституції Російської Федерації і Цивільному кодексі Російської Федерації і складається з справжнього Федерального закону, Федерального закону "Статут автомобільного транспорту Російської Федерації" та інших федеральних законів.

Діяльність у сфері автомобільного транспорту також регулюється актами президента Російської Федерації, актами Уряди Російської Федерації, і навіть актами федеральних органів виконавчої, куди законодавством Російської Федерації покладено відповідні функції.

2. Якщо міжнародним договором Російської Федерації у сфері автомобільного транспорту встановлені інші правила, ніж, передбачених законодавством Російської Федерації про автомобільний транспорт, застосовуються правила міжнародного договору.

Глава 2.ГОСУДАРСТВЕННОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ У ОБЛАСТІ

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 4. Основи державного регулювання у сфері автомобільного транспорту

1. Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту загального користування ввозяться цілях:

забезпечення консенсусу інтересів, користувачів послугами автомобільного транспорту, й організацій автомобільного транспорту загального користування;

забезпечення цілісного, ефективного, безпечного і більш якісного функціонування автомобільного транспорту загального користування, і навіть його комплексного розвитку.

Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту незагального користування ввозяться цілях:

забезпечення безпечного і більш якісного функціонування автомобільного транспорту незагального користування;

забезпечення безперервності перевізного процесу, здійснюваного що з власниками інфраструктур і перевізниками;

безперешкодного доступу користувачів послугами автомобільного транспорту, перевізників, власників інфраструктур до послуг,оказиваемим власниками автомобільних шляхів незагального користування.

2. Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту здійснюється шляхом:

здійснення державної політики у сфері автомобільного транспорту;

визначення основи діяльності органів державного регулювання у сфері автомобільного транспорту;

затвердження обов'язкових виспівати усіма учасниками перевізного процесу, іншими фізичними і юридичних осіб нормативних правових актів та інших актів і проведення контролю над дотриманням;

ліцензування окремих видів діяльність у області автомобільного транспорту;

проведення сертифікації і стандартизації об'єктів, технічних і програмних засобів, окремих робіт (послуг) при перевезеннях пасажирів й переробку автомобільним транспортом;

регулювання і функцію контролю у сфері автомобільного транспорту відповідно до законодавством Російської Федерації про природні монополії і антимонопольним законодавством;

визначення порядку видання дозволів на примикання до автомобільним шляхах загального користування споруджуваних, і навіть нових (відновлених) автомобільних шляхів загального користування і автомобільних шляхів незагального користування;

видання дозволів на закриття (обмеження) руху у конкретних ділянкам автомобільних шляхів загального користування, впливає виконання встановленого графіка руху поїздів;

покладання обов'язки у здійсненні окремих перевезень автомобільним транспортом на конкретних власників інфраструктур і перевізників у випадки загрози соціально-економічної стабільності, обороноздатності, безпекою держави й інших передбачених законодавством Російської Федерації випадках із відповідної компенсацією понесених зазначеними власниками інфраструктур і перевізниками збитків порядку, певному Урядом Російської Федерації;

організації та забезпечення військових і спеціальних автомобільних перевезень;

керівництва мобілізаційної підготовкою й громадянським обороною в автомобільному транспорті;

здійснення контролю (нагляду) над діяльністю фізичних юридичних осіб в автомобільному транспорті, зокрема у частині безпеку руху і експлуатації автомобільного транспорту, забезпечення недискримінаційного доступу перевізників до інфраструктурі, захисту відомостей, складових державну таємницю, й інший інформацією випадках і як, передбачених справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

встановлення порядку збору, накопичення та аналізу статистичної інформації про діяльність у сфері автомобільного транспорту;

встановлення пріоритетів державної політики у сфері автомобільного транспорту загального користування, обов'язкових для обліку у виробничому й інший діяльності власників інфраструктур, перевізників;

виконання інших передбачених законодавством Російської Федерації відповідних функцій.

3. Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту здійснюється органами структурі державної влади, куди законодавством Російської Федерації покладено відповідні функції.

Стаття 5. Ліцензування окремих видів діяльність у області автомобільного транспорту

Ліцензування певних федеральним законом окремих видів діяльність у області автомобільного транспорту ввозяться встановленому Урядом Російської Федерації порядку федеральним органом виконавчої влади області автомобільного транспорту чи інші федеральними органами виконавчої, куди законодавством Російської Федерації покладено відповідні функції.

Стаття 6. Обов'язкова сертифікація в автомобільному транспорті

1. Автомобільний рухомий склад парламенту й спеціальний автомобільний рухомий склад, їх складові, контейнери, спеціалізоване обладнання та елементи інфраструктури, елементи верхнього будівлі автомобільного шляху незагального користування, примикає до автомобільним шляхах загального користування, і споруди, розташовані ними, спеціальні програмні кошти, використовувані в організацію перевізного процесу, і навіть послуги, надані при перевезеннях пасажирів й переробку, повинні відповідати установленим вимогам для безпеку руху і експлуатації автомобільного транспорту, безпеки життя і здоров'я громадян, пожежної безпеки, схоронності перевезених вантажів, охорони праці, екологічну безпеку, санітарно-епідеміологічним правилами і нормативам і підлягають обов'язкової сертифікації щодо відповідності зазначеним вимогам, правилами і нормативам.

2. Організація обов'язкової сертифікації здійснюється федеральним органом виконавчої влади області автомобільного транспорту відповідно до федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. Обов'язкова сертифікація здійснюється учасниками системи сертифікації в автомобільному транспорті відповідно до законодавством Російської Федерації.

Федеральним органом виконавчої влади області автомобільного транспорту затверджуються нормативні документи (крім державні стандарти), встановлюють вимоги обов'язкової сертифікації, правила процедури та управління щодо обов'язкової сертифікації у системі сертифікації в автомобільному транспорті, і правила сертифікації у цій системі з урахуванням федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації у сфері сертифікації.

Федеральний орган виконавчої влади області автомобільного транспорту розробляє й запевняє за узгодженням із зацікавленими федеральними органами виконавчої номенклатуру об'єктів автомобільного транспорту, які підлягають обов'язкової сертифікації Російській Федерації відповідно до пунктом 1 цієї статті, і становить в спеціально уповноважений федеральний орган виконавчої влади області сертифікації для включення до загальний перелік продукції, підлягає обов'язкової сертифікації Російській Федерації.

Державний контроль (нагляд) над виконанням правил сертифікації у системі сертифікації в автомобільному транспорті, і за сертифікованими у ній об'єктами ввозяться установленому порядку федеральним органом виконавчої влади області автомобільного транспорту.

Стаття 7.Стандартизация й забезпечення єдності вимірів в автомобільному транспорті

Федеральний орган виконавчої влади області автомобільного транспорту організує відповідно до законодавством Російської Федерації виконання робіт з стандартизації, та забезпечення єдності вимірів в автомобільному транспорті, проведення метрологічного контролю (нагляду) у системі коштів вимірів в автомобільному транспорті, крім коштів вимірів, які слід перевірити федеральним органом виконавчої влади області стандартизації, та метрології.

Стаття 8. Тарифи, збори і плата - на автомобільний транспорт

1. Тарифи, збори і плата, пов'язані з виконанням у місцях загального користування робіт (послуг), які стосуються сфері природною монополії, встановлюються відповідно до Федеральним законом

Страница 1 из 15 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація