Реферати українською » Транспорт » Розрахунок експлуатаційних витрат і перерозподілу прибутку при експлуатації вантажних судів смешаного ріка-море плавання


Реферат Розрахунок експлуатаційних витрат і перерозподілу прибутку при експлуатації вантажних судів смешаного ріка-море плавання

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

         До правил ринкових відносин головне завдання транспорту є вчасна й повне задоволення потреб підприємств і у перевезеннях отриманні цій основі прибутку.

            У межнавигационный період товариство типу ВАТ СК «Волжское пароплавство» проводить компанію з укладання на перевезення вантажів майбутню навігацію.

            Для цього ВАТ СК «Волжское пароплавство» створило маркетингову службу, яка уважно вивчає економіку районів, тяжіють Волзькому басейну, виявляє потенційних клієнтів пароплавства, що потребують транспортні послуги. Вона також вивчає потреби у перевезеннях іноземних фірм і для підприємців.

            Завдання пароплавства і флотських екіпажів полягає у суворому виконанні укладених угод з мінімальними витратами ресурсів.

            З укладених угод визначається загальний обсяг транспортної роботи флоту акціонерного товариства. Складається кореспонденція планових вантажних потоків.

            Задля реалізації перевезень розробляється план експлуатаційної роботи флоту пароплавства, основною частиною якого є графік руху флоту. Графиком руху флоту визначається місце (лінія) роботи кожного теплохода в перевозочном процесі.

            Обсяг виробничого завдання екіпажу кожного теплохода визначається з планового варіанта використання теплохода.

            Найчастіше планується використання теплохода на перевезенні різних вантажів із різних пунктів відправлення, до різних пунктів призначення. Обсяг виробничого завдання встановлюється в планових нормо-часах.

            Розрахунок виробничого завдання екіпажу теплохода виготовляють основі затверджених норм графіка руху.

             Ринкові відносини розширюють права підприємств, сприяє розвитку творчої ініціативи й відповідальності.

            Проводимый на судні судновий розрахунок сприяє залучення всього екіпажу до боротьби за зниження перевезень і підвищення рентабельності роботи екіпажу т/х у кожному рейсі.

            На кожному вантажному судні ведеться оперативний ( в кожному рейсу і місяцю) облік виконання виробничих та фінансові показники із наступною перевіркою їх пароплавством, тобто облік руху флоту. Це дозволяє порівняти його з нормативами, приховувати наявні вади на роботі екіпажу теплохода і намічати заходи щодо їх усунення.

            Виконання плану судами визначається по комплексному показнику шляхом підсумовування в % виконання плану з нормо-часам і зі зниження (збільшення) експлуатаційних витрат за порівнянню з запланованими в кожному місяцю.

            Нижче наводиться розрахунок вироблених і фінансово-економічних показників роботи суднового екіпажу теплохода за кругової рейс під час навігації 2004 року відповідно до одержаному завданням.

1.Производственные показники роботи судна

1.1 Загальна характеристика виробничих показників

            Виробничі показники роботи судна містять у собі виробничі і фінансово-економічні показники, що є систему эксплуатационно-экономических показників. Вони є для рейсового плавання, аналізу та оцінки праці колективу судна.

            Найважливішими показниками роботи судна є:

· Виробничі показники за обсягом транспортної роботи у нормо-часах і обсяг перевезень в фізичних тоннах;

· Економічні показники за доходами видатках;

· Розрахункові показники, які показують використання судна за навантаженням, швидкості, часу, продуктивність праці, собівартості і рентабельності.

            Вихідним документом до розрахунку виробничих показників роботи судна є графік руху флоту. Тут наводяться технічні і технологічні норми попри всі операції транспортного процесу (руху, обробітку грунту і обслуговування судів у портах).    

1.2    Визначення обсягу транспортної роботи судна в тоннах

         Обсяг транспортної роботи екіпажу судна за кругової рейс в тоннах визначається за такою формулою:

            де: Q э.осн. - норма завантаження переважно напрямі, т;

                    Q э.обр. - норма завантаження у напрямі, т.

            Норми завантаження теплохода переважно й зворотному напрямах приймаються по: «Нормативам обслуговування транзитних судів і участі складів в портах пароплавств центральних і північно-західних басейнів під час навігації 1990 р.» і наводяться в таблиці 1.    

Таблиця 1

Норми завантаження теплохода проекту 292 «Сибірський»

Пункти навантаження Напрям Тип судна Рід вантажу Норма завантаження, Ф. тонни

            Обсяг перевезень за кругової рейс становитиме:

1.3   Визначення обсягу транспортної роботи судна в нормо-часах

            Основним виробничим показником роботи судна є обсяг транспортної роботи у нормо-часах, що визначається за такою формулою:

            де: t кр.р -тривалість кругового рейсу судна, годину.

            З формули слід, що міра транспортної роботи судна в нормо-часах за кругової рейс дорівнює планової тривалості кругового рейсу відповідно до нормами графіка руху флоту.

            Обсяг роботи судів у нормо-часах дозволяє найбільш правильно оцінити роботу екіпажу судів на внутрішніх та закордонних рейсах, не залежно від цього, де працюватиме судно із вантажем чи ні вантажу.

            Завдання екіпажу полягає у скороченні фактичні витрати часу протягом усього кругового рейсу. Попередньо, щодо тривалості кругового рейсу викреслюють схему із відображенням у ньому всіх елементів, складових рейс:

            Тривалість кругового рейсу визначають з такого вираженню:

          де:t п.(в) осн.- валова норма часу на обробку судна в портах навантаження, вивантаження переважно напрямі, годину.;

                t п.(в) обр. – валова норма часу на обробку судна в портах навантаження, вивантаження у напрямі, годину.;

Ці норми приймають по (1).

Результати норми часу обслуговування судна в портах за кругової рейс наводяться в таблиці 2.

Таблиця 2

Тривалість часу стоянки теплохода проекту 292 «Сибірський» в портах під обробкою

Пункти вантажний обробки

Види вантажний обробки

Рід вантажа

Кол-во

вантажу, т

 

Суточ.

норма

т/час

Норма часу вантажний обробки, годину.

Технічні і технологічні операції, годину.

 

Валова норма часу, годину.

 

до вантаж. робіт

Після вантаж. робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

РАЗОМ:

                    t х.осн – норма часу перебіг судна переважно напрямі, годину;

                    t х.обр – норма часу перебіг судна у напрямі, годину.

            Ці номры приймаються по «Нормам часу транзитного вантажного самохідного флоту пароплавств центральних і північно-західних бассейнов».Вводится на дію з навігації 1991 г.(2).

            Для морських ділянок ходове час вираховується за формулою:

            де: Lмор – відстань морської ділянки, км;

                    Vе. – експлуатаційна швидкість, приймається по диспетчерскому довіднику.  Vе = …км за годину

            Ходовое час теплохода проекту 292 «Сибірський» дільницями за кругової рейс наводиться в таблиці 3.

Таблиця 3

Тривалість ходового часу

Ділянки

Протяжен-ность, км

Напрямок руху

Груженный чи порожньому

Норма часу, годину

1
2
3
4
5
6
7
8
9
РАЗОМ:

Разом загальна протяжність кругового рейсу становить км, зокрема:

· переважно напрямі – …км, зокрема. в вантажу – …км;

· у напрямі – …км, зокрема. в вантажу – …км;

· в річкових умовах (в.п.: …км) – …км;

· закордонних водах, у морі – …км;

Разом норма часу кругового рейсу становить … нормо-часов, зокрема:

· переважно напрямі – … нормо-часов

· у напрямі – … нормо-часов

· в річкових умовах – … нормо-часов

· на морських ділянках – … нормо-часов

t топ. – час технологічних операцій на шляху за кругової рейс.

                    До цих операціям ставляться: витрати часу на шлюзування, екіпірування, огляд судна, перевірку документації, очікування розлучень мостів, усунення девіації.

            Норми часу у державному бюджеті приймаються по (2) і наводяться в таблиці 4 нижче.

Таблиця 4

Тривалість норм часу на технологічні операції їсти дорогою

Пункти

Види операцій

Норми часу

Основне напрям, год

Протилежне напрямі, год

РАЗОМ:

          

       t техн. = час невязки графіка, необхідне округлення тривалості кругового рейсу до цілих діб, годину.

Тривалість нормо-час. чи ,

            тоді tтехн приймається =

          тоді t кр.р. = … нормо-часов чи … діб.

            Тривалість кругового рейсу на добу приймається визначення кількості кругових рейсів, складання розкладу руху суден та використання у подальших розрахунках ……(кругових рейсів за експлуатаційний період).

            Обсяг транспортної роботи за кругової рейс в нормо-часах становитиме:

2.  Фінансово-економічні показники судна

2.1 Загальна характеристика фінансово-економічних показників

            Фінансово-економічні показники роботи судна базуються на виробничих показниках і випливають із них. Їх встановлюють екіпажем судна, перекладеними на комерційні розрахунки.

            Судновий комерційні розрахунки є такий метод організації робіт, коли результати праці членів екіпажу постійно соизмеряются до витрат засобів у грошах, і весь команда судна виборює економію витрат матеріалів, палива, коштів, за зниження перевезень і досягнення високого рівня рентабельності.

            Фінансово-економічні показники роботи транспортних судів підвищують зацікавленість екіпажів у тому поліпшенні, ефективне використання вантажопідйомності і судів, впровадженні передових методів організації праці та зниженні експлуатаційних витрат.

            До фінансово-економічним показниками судна ставляться:

· прибутки від перевезень вантажів у російській і в іноземній валюті;

· експлуатаційних витрат за змістом судна;

· показник собівартості змісту нормо-години;

· видатки карбованець доходів;

· продуктивності праці;

· чиста валюта виручка.

 

2.2 Розрахунок експлуатаційних витрат за змісту судна в рублях

            Витрати за змістом судна у процесі експлуатації називаються експлуатаційними. Його розмір залежить від типу, і потужності судна, тривалості експлуатаційного періоду, ціни паливо, мастило та інші матеріали, чисельності та посадових окладів членів екіпажу, співвідношення часу, витраченого на рух і стоянки, встановлених доз амортизаційних відрахувань та інших показників.

            Пароходство і командний склад флоту мають бути зацікавлених у тому, щоб утримання судна були якнайменше.

            Експлуатаційні витрати судна складаються з таких статей витрат:

· вести (основна додаткова);

· відрахування на громадські фонди споживання;

· Витрати раціон колективного харчування;

· Витрати паливо;

· Витрати мастило;

· вартість навігаційних матеріалів;

· Витрати знос малоцінного і быстроизнашивающегося інвентарю;

· Витрати зимовий ремонт;

· Витрати навігаційний ремонт;

· Витрати зимовий відстій;

· амортизаційні відрахування;

· Витрати комплексне обслуговування флоту;

· суднові збори на навігаційне обслуговування;

· інші прямі витрати.

Підсумовуючи ці витрати коштів як не глянь, визначаються загальні експлуатаційних витрат по судну. Нижче наводяться розрахунки з всіх статтях витрат.

Стаття 1. Заробітну плату.

          Заробітну плату підрозділяється на основну і прийняти додаткову. Заробітну плату включає посадові оклади членів екіпажу, доплату до праці у нічний час і вечерне-утреннее час, премії, одноразове винагороду за вислугу років, оплату за відгули й плату відпусток й за такою формулою:

            Заробітну плату по посадовим окладів за кругової рейс встановлюється з планових штатів і посадових окладів членів екіпажу й за такою формулою:

де:30,5 – середня кількість днів, у кожному місяці навігації;

                  t кр.р. – тривалість кругового рейсу, сут.;

                  М – місячний фонд зарплати суднового екіпажу відповідно до зі штатним розкладом і посадових окладів, крб.

            Місячний фонд зарплати суднового екіпажу наводиться в таблиці 5.

Таблиця 5

Посадові оклади членів екіпажу теплохода проекту 292 «Сибірський»

Посади

Кол-во людина екіпажу

Месячно-должн. оклад, крб

%

доп.

Місячний фонд зараб. плати, крб.

Виплата валюти, дол. на добу

1

2

3

4

5

6

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація