Реферати українською » Транспорт » Проектування автотранспортного підприємства


Реферат Проектування автотранспортного підприємства

3 Планування виробничого корпусу АТП

Перш ніж розпочати розробці планувального рішення производ ственного корпусу, рекомендується скласти експлікацію приміщень із указу нием площ, які у результаті технологічного розрахунку (приложе ние До). У цьому ж таблиці вказуються площі приміщень, отримані у процесі розробки планування. Категорія провадження у взрьшопожарнои і прибуттям пожежної небезпеки встановлюється, відповідно до нормативним рекомендаціям (додаток І).

За підсумками експлікації приміщень розробляється планування произ водственного корпусу АТП.

Ухвалена результаті розробки планувального рішення загальна про изводственно-складская площа приміщень заноситься в таблицю і сопостав ляется з нормативним показником.

Цей розподіл пояснювальній записки містить опис організації технологічного процесу ТЕ і ТР, обгрунтування взаємного розташування производственно-складских і адміністративно-побутових приміщень.

Дається обгрунтування обраного объемно-планировочного рішення про изводственного корпуси та його основна характеристика: конструктивна схема, сітка колон, розміри будівлі у плані, висота приміщень від статі до низу не сущих конструкцій покриттів (в багатоповерхових будинках - висота поверхів), підйомно-транспортне обладнання та його вантажопідйомність.

3.1 Види промислових будинків

Промислові будинку можна розділити чотирма основних типи: про изводственные, енергетичні, транспортно-складські, вспомогательны^.

До виробничим відносять будинку, у яких розміщено цехи будь-якого призначення. До енергетичним відносять будинку ТЕЦ, котельні, електричні і трансформаторні підстанції, компресорні станції. Будівлі транспортно-складського господарства включають гаражі, склади, пожежні депо. До вспомога тельным ставляться будинки розміщення административно-конторских по мещений, побутових приміщень та пристроїв, закладів харчування і медичних пунктів. Допоміжні приміщення залежно від виду виробництва можна розташовувати у виробничих будинках.

Объемно-планировочные і конструктивні рішення промислових будинків залежить від їх призначення; характеру розміщення у них технологическо--го процесу відрізняються значним розмаїттям.

Промислові будинку можна класифікувати але числу прольотів на
однопрояетные і многопролетные Однопролетные будинку (рис 2а) целесооб­
разны для невеликих виробничих* енергетичних чи складських зда­
ний. Многопролетные будинку (рис. 26) - найпоширеніший тип одне­
поверхових будинків. '

Рис. 2. Ви$ы одноповерхових промислових будинків: ^ а - однопролетныс; б - многопролетные; 1 - підвісної кран; 2 - ліхтар;

:-•'-'• Ч? — Опорный КрОн

За розміром, прольотів будинку поділяють на мелкопролетные (6, 9,12м), среднепррлетные (18, 24, 30, 36 м), крупнопролетные (понад 36 м). Найбільш зручні прольоти великих розмірів, оскільки простір, вільний від внут ренних опор, .полегшує розміщення устаткування, проте, у своїй затрудня ется можливість устрою підйомно-транспортного оборудования.,Пролеты середнього розміру мають найбільшого поширення.

За кількістю поверхів будинку поділяються на одноповерхові і багатоповерхові. У сучасному будівництві переважають одноповерхові будинку, оскільки вони теж мають певні переваги. Вони краще умови розміщувати устаткування, організації виробничих потоків, застосування різних транспортних.; Hi грузоподъемных пристроїв. У одноповерхових будинках обеспечи-


МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ

УНІВЕРСИТЕТ їм. В.П. Горячкина


Кафедра « Автомобільний транспорт»


Расчетно-пояснительная записка до курсовому проекту на задану тему:

«АТП на 150 автомобілів ВАЗ-2104 і 200 вантажних автомобілів ГАЗель»


Выполнил: студент грн. 59-МА

Губанов А.В.

Керівник: Виноградов О.В.


МОСКВА 2002


Запровадження

Курсовое проектування кафедри «Автомобільний транспорт» має на меті закріплення знань з дисципліни «Производственно-техническая база підприємств автомобільного транспорту», отриманих на лекціях. Курсовое проектування спрямоване в розвитку студентам навичок самостійної праці та формування творчої підходу до розв'язання завдань технологічного проектування автотранспортних підприємств (АТП).

Підприємства автомобільного транспорту, проектовані студентами, може мати у своєму складі транспортні засоби всіх типів, чи бути узкоспециализированными.


1Исходные дані

Вихідними для технологічного є : списочное кількість рухомого складу Аи; середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу lсс, км; час у наряді Тзв, год; число днів роботи рухомого складу на рік Драб. р; категорія умов експлуатації Доу.о.; кліматичний район Дол.р.; кількість рухомого складу, фактичний пробіг якого перевищив нормативного до списання (ресурсного) Аі'; те після досягнення ресурсу Аі''; пробіг рухомого складу початку експлуатацію у частках x від ресурсного пробігу Lр; для рухомого складу, пробіг якого перевищив нормативного до списання xLі' й у рухомого складу, пробіг якого перевищив нормативний до списання xLі'' Таблиця 1 Вихідні дані

Подвижной склад (марка, модель)

Аі, прим.

lcc, км

Тзв, год

Драб.г

Доу.о

Дол.р

Аі, прим.

xLі

Аі'

Аі''

xLі'

XLі''

ВАЗ-2104

150

200

8

305

III

Умеренн.

150

0,8

ГАЗель

200

200

8

305

III

Умеренн.

200

0,7


2Корректировка нормативів ресурсного пробігу і періодичності ТЕ

Коригування пробігу Lp рухомого складу здійснюється за формулі:

Lp = Lp(зв) До1До2До3 (1)


де Lp(зв) – відповідно нормативний пробіг до списання, км;

K1, K2, K3­­–коефіцієнти, відповідно враховують категорію умов експлуатації, модифікацію вантажного рухомого складу й організацію його роботи, кліматичні умови.

Подставляем дані в формулу й одержуємо:

для ВАЗ-2104 Lp = 150*0,8*1,0*1,0 = 120 тыс.км

для ГАЗель Lp = 150*0,8*1,0*1,0 = 120 тыс.км

Коригування періодичності ТО–1 і ТО–2 здійснюється за формулі

Lі = Lі(зв)До1До3 , (2)

де Lі – скоригована періодичність i-го виду обслуговування, км;

Lі(зв) – нормативна періодичність i-го виду обслуговування, км.

Подставляем дані в формулу й одержуємо:

для ВАЗ-2104 LТО-1 =5000*0,8*1,0 = 4000 км

LТО-2 =20000*0,8*1,0 = 16000 км

для ГАЗель LТО-1 =4000*0,8*1,0 = 3200 км

LТО-2 =16000*0,8*1,0 = 12800 км

Таблиця 2 Нормативи ресурсного пробігу і періодичності ТЕ

Подвижной склад

Lp(зв), км

LТО–1(зв), км

LТО–2(зв), км

До1

До2

До3

Lp,км

LТЕ–1, км

LТО–2, км

ВАЗ-2104

150000

5000

20000

0,8

1,0

1,0

120000

4000

16000

ГАЗель

150000

4000

16000

0,8

1,0

1,0

120000

3200

12800


3Расчет коефіцієнта технічної готовності

Якщо рухомого складу не передбачають виконання КР, то коефіцієнт технічної готовності визначається за такою формулою

Схожі реферати:

Навігація