Реферати українською » Транспорт » Розрахунок економічної ефективності вантажних та пасажирських перевезень


Реферат Розрахунок економічної ефективності вантажних та пасажирських перевезень

диспетчер 1 5000 60000 Інженер 1 7000 84000 Технік 2 5500 132000 Інженер поБД і ТБ 2 9000 216000

Технічна служба

Начальник відділу 1 12000 144000 Інженер 1 7000 84000 Слюсар 1 6000 72000 електрик 1 6000 72000 >Уборщик 1 4000 48000 Охорона 2 5000 120000

Усього:

37 4224000

1.4 Визначення доходів від автомобільних перевезень

 

Доходи є обсяг грошових виплат автотранспортному підприємству за виконані ним транспортні та послуги.

По вантажним перевезенням, планованим в тоннах ітонно-километрах, застосовують три виду тарифів: відрядні тарифи, тарифи на перевезення відправками масою до 5 тонн на міжміському,межреспубликанском повідомленнях, виняткові тарифи на перевезення масових навалочних вантажів.

Для визначення доходів за транспортну роботу необхідно вибрати види тарифів перевезення вантажів автомобілями проектованого автотранспортного підприємства, обгрунтувати їх вибір, розподілити загальний обсяг перевезень в тоннах за групами, відповідно до тим, з якого виду тарифів обіцяє перевезення. Результати розподілу обсягів перевезень за групами зводяться в таблицю 5 й закони використовують визначення доходів.

По групам вантажів, оплачуваних по відрядним тарифами, доходи, крб, визначаються за такою формулою:

 (45)

деQі – річний обсяг перевезень вантажу і –го класу, т;

Ті – тариф перевезення 1 т вантажу і –го класу, крб.

Середня дохідна ставкаdпорівн (>руб/10ткм,руб/10пасс-км) визначається розподілом суми валових доходів за транспортну роботу в річний вантажообіг чи пасажирооборот за такою формулою:

 (46)

Середня дохідна ставка по вантажним перевезенням:

Таблиця 5

Визначення доходів по відрядним і винятковим тарифами

Клас вантажу

Середнє відстань перевезення, км

Обсяг перевезень, т.

Тариф за 1 т вантажу, крб.

Сума валових доходів, крб.

По групі відрядних тарифів
1 104,52 48644 410 19944040
2 160,68 52536 720 37825920
3 48,19 38915 401 15604915
4 61,32 54482 558 30400956
Усього 194577 103775831

Доходи за пасажирів у містах та приміському повідомленні (крб.) визначаються множенням тарифу перевезення одного пасажира кількостіперевезенних пасажирів:

 (47)

де Тр - тариф перевезення одного пасажира у місті, рівний10руб.;

>Q – обсяг перевезень пасажирів,пасс.

Середня дохідна ставка визначається за такою формулою (46):


1.5Расчет і розподіл прибутку автотранспортного підприємства

Прибуток від виконання перевезень, крб., визначається за такою формулою:

 (48)

де - річні видатки транспортну роботу, крб. (49)

>Грузовие перевезення:

>Пассажирские перевезення:

1.6 Визначення рівня продуктивність праці

 

Продуктивність праці в автомобільний транспорт прийнято вимірювати кількістю транспортної роботи, що припадає однієїсреднесписочного працівника експлуатаційного контингенту (водія) чи одногосреднесписочного працював уавтотранспортном підприємстві.

При натуральному методі продуктивність праці:


 (50)

, (51)

де Nз –среднесписочное кількість працівників вавтотранспортном підприємстві, чол.

При вартісному методі продуктивності праці розраховується в рублях валового доходу:

 (52)

Загальнесреднесписочное кількість працівників Nз вавтотранспортном підприємстві складається з чисельності основних категорій працівників: водіїв Nвод , ремонтних і транспортних робочих Nрем , керівників, фахівців і кількість службовців N>итр:

 (53)

>Среднесписочное кількість водіїв визначається за такою формулою:

 (54)

де 1,05 – коефіцієнт, враховуєподготовительно - заключне час,предрейсовий медогляд;

Ф>р.в.- річний фонд робочого дня.

Чисельність ремонтних та допоміжних робочих можна умовно прийняти рівним 0,32 особи на одне один списковий автомобіль.


>Грузовие перевезення:

>Пассажирские перевезення:

Чисельність N>итр визначається відповідність до нормативами чисельності.

>Расчет чисельності ІТП і кількість службовців проводиться у разі наступним формулам:

1. Загальне керівництво

N1=>0,2924Х10,0899 ·Х30,2949 , (55)

де Х1- кількість автомобілів в наведеному вигляді, од.;

Х3 –среднесписочная кількість працюючих, чол.

2.Технико – економічне планування

N2=>0,1364Х10,1709 · Х30,3124 (56)

3. Праця і зарплата

N3=>0,0883Х30,5180 (57)


4.Бухучет і фінанси

>0,1899Х30,5510 (58)

5. Матеріально-технічне постачання

N5=>0,0011Х11,173 ·Х41,055 , (59)

де Х4 – режим роботи автомобілів (Тзв), год.

6. Комплектування і підготовка кадрів

N6=>0,0198Х30,7234 (60)

7. Діловодство і господарське обслуговування

N7=>0,1059Х10,4258 (61)

8.Эксплуатационная служба

N8=>0,0196Х10,8328 ·Х20,2602·Х40,773 , (62)

де Х2 – коефіцієнт випуску автомобіля (>в).

9. Технічна служба

N9=>0,11Х10.5477 · Х50,3 , (63)

де Х5 – чисельність ремонтних робочих, чол.

>Грузовие перевезення:

Х1=80 од.

Х2=0,72

Х3=119+26=145 чол.

Х4=10 год.

Х5=0,7·26=18 чол.

N1=2 чол.

N2=1 чол.

N3=1 чол.

N4=2 чол.

N5=2 чол.

N6=1 чол.

N7=0 чол.

N8=4 чол.

N9=3 чол.

N>спис=161 чол.

>Пассажирские перевезення:

Х1=120 од.

Х2=0,52

Х3=129+38=167 чол.

Х4=10 год.

Х5=0,7·39=27 чол.

N1=2 чол.

N2=1 чол.

N3=1 чол.

N4=3 чол.

N5=3 чол.

N6=1 чол.

N7=1 чол.

N8=5 чол.

N9=4 чол.

N>спис=188 чол.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 6.

Таблиця 6

Результатипроизводственно – господарську діяльність АТП

Найменування показників >Грузовие перевезення >Пассажирские перевезення
1. Обсяг перевезень, тис. т (тис.пасс.) 194,577 15601,560
2. Вантажооборот, пасажирооборот (тис.ткм/тис.пасс-км) 18741,635 87212,720
3. Дохідна ставка (>руб/10ткм;руб/10пасс-км) 55 17,9
4. Собівартість (>руб/10ткм;руб/10пасс-км) 70 18,4
5. Валові витрати, крб. 131191445 160471405
6. Валові доходи, крб. 103775831 156015600
7. Прибуток, крб. - 27415614 - 4455805
7. Продуктивність праці в одного працюючого:
т (>пасс) 1208,55 82987
>ткм (>пасс-км) 116407,67 463897,45
крб 644570,39 829870,2

 

2.Организационно-технические заходи

Через війну виробничо-господарської діяльності АТП пасажирські перевезення і вантажні перевезення приносять збитки, відповідно ->4455805руб. і ->27415614руб.

Щоб поліпшити показникипроизводственно – господарську діяльність по вантажним і пасажирським перевезенням необхідно проведення цілої низки організаційно-технічних заходів.

Ефективна робота рухомого складу залежить багатьох техніко-експлуатаційних показників. Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різному впливають на зниження перевезень вантажів і пасажирів.

Зниження собівартості перевезень одна із напрямів ефективної діяльності АТП.

Заради покращання показників роботи перевезень виберемо таке захід: - підвищимо коефіцієнт використання пробігу Я.

вантажний пасажирський перевезення економічний


3.Расчет економічну ефективність від запровадження заходів із вантажним перевезенням

 

Збільшимо коефіцієнт використання пробігу Із 0,65 до 0,95.

>Расчет виробничої програми проводимо по формулам (5)-(8):

>Расчет виробничої програми протягом року з усього парку проводимо по формулам (14)-(20):

Визначення собівартості перевезень

Змінні витрати

Нормативний витрати на 1км, л:

Нормативні видатки мастильні матеріали,руб/км:

Значення З=>0,32руб/км, Зте йтр=>0,017руб/км, Зав=>3,6руб/км залишаються незмінними.

Постійні витрати

>Среднечасовие накладні Витрати один автомобільруб/ч:


Отже, постійні витрати протягом години,руб/ч, експлуатації:

>Калькуляционние складові собівартості на1ткм по змінним видатках,руб/ткм:

>Калькуляционние складові собівартості на1ткм по постійним видатках,руб/ткм:

Загальна собівартість,руб/ткм:

Доходи від автомобільних перевезень

По групам вантажів, оплачуваних по відрядним тарифами, доходи, крб:

Середня дохідна ставка,руб/10ткм:


>Расчет і розподіл прибутку

Визначення рівня продуктивність праці 

3.  >Расчет економічну ефективність від запровадження заходів із пасажирським перевезенням

Збільшимо коефіцієнт використання пробігу Із 0,69 до 0,74.

>Расчет виробничої програми проводимо по формулам (9)-(12):

>Расчет виробничої програми протягом року з усього парку проводимо по формулам (14)-(20):

Визначення собівартості перевезень

Змінні витрати

Нормативні витрати з пасажирським перевезенням залишаються незмінними

Нормативні видатки паливо на 1 км,руб./км:

Нормативні видатки мастильні матеріали,руб/км: .

Витрати На оновлення зносу і ремонт шин на 1 км пробігу,руб/км:

Витрати України на технічне обслуговування може й експлуатаційні ремонти автомобілів на 1 км пробігу,руб./км:

Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу:

Постійні витрати

Оскільки для водіїв автобусів тарифна ставка залишається колишньої, отже, витрати з заробітної плати водіїв автобусів не змінюються.


>Среднечасовие накладні Витрати один автомобільруб/ч:

Отже, постійні витрати протягом години,руб/ч, експлуатації:

>Калькуляционние складові собівартості на1ткм по змінним видатках,руб/пасс-км:

>Калькуляционние складові собівартості на1ткм по постійним видатках,руб/пасс-км

Загальна собівартість,руб/пасс-км:

Доходи від перевезень пасажирів

Середня дохідна ставка,руб/10пасс-км:


>Расчет і розподіл прибутку

Визначення рівня продуктивність праці

>Расчет економічного ефекту

Отже, зміною маршрутизації перевезень економічний ефект становить:

по вантажним перевезенням

по пасажирським перевезенням

Після закінчення розрахунків економічну ефективність в кожному заходу всі дані узагальнюють і зводять до таблиць 7,8,9,10 у яких відбивають основні показники і собівартість доі після запровадження заходів.

Таблиця 7

Зміна значень основних показників по вантажним перевезенням, куди впливають заходи

Захід

Перелік основних показників, куди впливає захід

>Ед. виміру

Значення показників

Результати (економічний ефект)

До впровадження

Після запровадження

>Маршрутизация перевезень >1.Коеффициент використання пробігу 0,65 0,95 29600884
>2.Объем перевезень т 194577 260698
>3.Транспортная робота >ткм 18741635 25111066
>4.Пробег із вантажем км 5354866 7140276
>5.Количество їздець із вантажем од. 63072 84096
>6.Себестоимость >руб/10ткм 70,6 54,5
>7.Валовие витрати крб. 131191445 136855308
>8.Валовие доходи крб. 103775831 139040678
>9.Доходная ставка >руб/10ткм 55,4 55,4
>10.Прибиль крб. -27415614 2185370

Таблиця 8

Зміна значень основних показників по пасажирським перевезенням, куди впливають заходи

Захід Перелік основних показників, куди впливає захід >Ед. виміру Значення показників Результати (економічний ефект)
До впровадження Після запровадження
>Маршрутиза-ция перевезень 1. Коефіцієнт використання пробігу 0,69 0,74 10868706
2. Обсяг перевезень >пасс 15601560 16649256
3. Транспортна робота >пасс-км 87212720 93069569
4. Пробіг з пасажирами км 3260954 3497255
5. Кількість їздець автобусів од. 341640 364416
6. Собівартість крб/10пасс-км 18,4 17,2
7. Валові витрати крб. 160471405 160079658
8. Валові доходи крб. 1560156600 166492560
9. Дохідна ставка >руб/10ткм 17,9 17,9
10. Прибуток крб. -4455805 6412902

Таблиця 10

Зміна структури собівартості від запровадження окремих заходів із підвищення ефективності провадження у вантажним перевезенням

Найменування статей витрат

Витрати на10ткм

До впровадження

Після запровадження

% зміни

>Руб.

%

>Руб.

%

 

1. Паливо 24,21 34,4 17,44 32 2,4
2.Смазочние матеріали 3,1 4,4 2,22 4,1 0,3
3. Відновлення зносу і ремонт шин 1,4 1,9 0,96 1,8 0,1
4. Технічне обслуговування може й експлуатаційний ремонта/м 0,07 0,1 0,05 0,1 0
5.Амортизационное відрахування на повне відновлення 15,82 22,4 10,83 19,8 2,6

Змінні витрати, всього:

44,6

63,8

31,5

57,8

6,0
1. Зарплата водіїв 11,8 16,7 11,85 21,7 5,0
2. Зарплата ІТП 2,3 3,3 1,34 2,5 0,8
3. Зарплата рем. робочих 4,0 5,7 3,02 5,5 0,2
4. Зарплатавспом. робочих 2,6 3,7 2,01 3,7 0
5.Начисления на зарплатню водіїв 3,0 4,2 3,08 5,7 1,5
6.Начисления на зарплатню ІТП 0,57 0,8 0,35 0,6 0,2
7.Начисления на зарплатню рем. робочих 1,0 1,4 0,79 1,5 0,1
8.Начисления на зарплатнювспом. робочих 0,68 0,93 0,53 0,94 0,01
9.Накладние витрати 0,05 0,07 0,03 0,06 0,01

Постійні витрати, всього:

26,0

36,8

23,0

42,2

5,4

Разом:

70,6

100

54,5

100


Таблиця 11

Зміна структури собівартості від запровадження окремих заходів із підвищення ефективності провадження у пасажирським перевезенням

Найменування статей витрат

Витрати на10ткм

До впровадження

Після запровадження

% зміни

>Руб.

%

>Руб.

%

 

1. Паливо 3,7 20,1 3,44 20,0 0,1
2.Смазочние матеріали 0,64 3,48 0,6 3,5 0,02
3. Відновлення зносу і ремонт шин 0,33 1,8 0,31 1,8 0
4. Технічне обслуговування може й експлуатаційний ремонта/м 0,02 0,12 0,017 0,1 0,02
5.Амортизационное відрахування на повне відновлення 7,41 40,3 6,933 40,3 0

Змінні витрати, всього:

12,1

65,8

11,3

65,7

0,1
1. Зарплата водіїв 2,93 15,9 2,739 15,92 0,02
2. Зарплата ІТП 0,49 2,7 0,46 2,72 0,02
3. Зарплата рем. робочих 0,94 5,1 0,88 5,12 0,02
4. Зарплатавспом. робочих 0,63 3,4 0,586 3,41 0,01
5.Начисления на зарплатню водіїв 0,76 4,1 0,712 4,1 0
6.Начисления на зарплатню ІТП 0,13 0,7 0,12 0,71 0,01
7.Начисления на зарплатню рем. Робітників 0,24 1,3 0,229 1,33 0,03
8.Начисления на зарплатнювспом. робочих 0,16 0,87 0,152 0,88 0,01
9.Накладние витрати 0,02 0,13 0,022 0,13 0

Постійні витрати, всього:

6,3

34,2

5,9

34,3

0,01

Разом:

18,4

100

17,2

100

За результатами розробки та розрахунку заходів виробляється оцінка економічну ефективність роботи АТП загалом рахунок зміни всіхТЭП, куди вплинули розроблені заходи. Результати розрахунків зводяться в таблицю 11.


Таблиця 12

Аналіз зміни показників роботи АТП внаслідок впровадження заходів із підвищення ефективності виробництва

Найменування

показників

>Ед.

Виміри

Значення показників
до впровадження після запровадження

Абсолютна збільшення,

зменшення

%изме-нения

1

2

3

4

5

6

1.Среднесписочное

кількість ПС

од.

80

120

80

120

-

-

-

-

3. Обсяг перевезень

тис. т

тис.пасс.

194,577

15601,560

260,698

16649,256

66,121

1047,696

33,98

6,7

4. Транспортна робота

тис.ткм

тис.пасс-ткм.

18741,635

87212,720

25111,066

93069,569

6369,431

5856,849

33,98

6,7

4. Загальний пробіг >тис.км

5354,866

3260,954

7516,080

4726,020

2161,214

1465,066

40,35

44,9

5.Автомобиле- годинник роботи тис. год

210,240

227,760

210,240

227,760

-- -
6. Чисельність працюючих, зокрема: чол. 161 188 161 188 -
водіїв - 119 129 119 129 - -
рем. робочих - 26 38 26 38 - -
керівників, фахівців і кількість службовців - 16 21 16 21 - -
7. Собівартість

>руб/10ткм

>руб/10пасс-км

70,6

18,4

54,5

17,2

-16,1

-1,2

22,8

6,5

8. Валові витрати тис. крб

131191,445

160471,405

136855,308

160079,658

5663,853

391,747

9. Валові доходи тис. крб

103775,831

156015,6

139040,678

166492,560

35264,847

10476,96

33,98

6,7

10. Дохідна ставка

>руб/10ткм

>руб/10пасс-км

55,4

17,9

55,4

17,9

-- --
11. Прибуток тис. крб

-27415,614

-4455,805

2185,370

6412,901

29600,884

10868,706

12.Производи-тельность праці одного

працюючого:

>т/пасс.

1208,55

82987

1619,2

88560

410,6

5573

33,98

6,7

>ткм,

>пасс-км

116408

463898

155969

495051

39561

31153

33,98

6,7

крб.

644570

829870

863607

885599

219037

55729

33,98

6,7


Укладання

У цьому проекті було спрямовано основні показники роботи АТП, доходи, прибуток, собівартість перевезень. Через війнупроизводственно – господарську діяльність АТП пасажирські перевезення і вантажні перевезення приносять збитки, відповідно ->4455805руб. і ->27415614руб.

Щоб поліпшити показникипроизводственно–хозяйственной діяльності з вантажним і пасажирським перевезенням необхідно проведення цілої низки організаційно – технічних заходів.

Ефективна робота рухомого складу залежить багатьох техніко-експлуатаційних показників. Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різному впливають на зниження перевезень вантажів і пасажирів.

Зниження собівартості перевезень одна

Схожі реферати:

Навігація