Реферати українською » Военная кафедра » Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника


Реферат Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Організаціялечебно-евакуационного забезпечення населення за ліквідацію наслідків нападу противника»


Зміст

Поняттялечебно-евакуационних заходах

Етап медичної евакуації, визначення, завдання й схема розгортання

Медична реабілітація

Медична сортування уражених – визначення, мета, види, сортувальні групи, організація роботи сортувальної бригади

Медична евакуація - визначення, мета, принципи організації, способи, вимоги

Основи управління силами і коштамиМСГО в осередках поразки (зараження) і етапах евакуації


Поняттялечебно-евакуационних заходах

Однією із визначальних заходів складових медичне забезпечення єлечебно-евакуационние заходи.

>Лечебно-евакуационние заходи - сукупність заходів із надання медичної допомогу й лікуванню поранених і хворих на поєднані із їх евакуацією (видалення із зони бойових дій в, з осередків масових втрат).

У основулечебно-евакуационних заходів уМСГО покладено система2-х етапного лікування уражених з евакуацією за призначенням.

Сутність системи полягає у проведенні послідовних і спадкоємних лікувально-профілактичних заходів на етапах медичної евакуації з вивезенням уражених і хворих на лікувальні установи заміській зони.

Принципилечебно-евакуационних заходів:

1. Своєчасність у наданні медичної допомоги досягається:

- максимальним наближенням зусиль і коштівМСГО з осередку масових санітарних втрат;

-чіткої організацією розшуку уражених і наданням їм першої медичної допомоги дома поразки,;

-найшвидшим винесенням і вивезенням уражених з вогнища, і навіть евакуацією із перших етапів медичної евакуації у лікувальні установи заміській зони. З використанням всіх транспортних засобів. З метою завершальних видів медичної допомоги, лікування та профілактики реабілітації.

2. Наступність у наданні допомогу й лікуванні уражених досягається:

- дотриманням законів усіма медичними працівниками положень медичної доктрини (єдиних поглядів на етіологію, патогенез, клініку і лікування поразок війни);

- чіткому віданні медичної документації, у якій відбивається час, місце, вид поразки, і виконані медичні заходи.

3. Послідовність у проведеннілечебно-евакуационних заходів забезпечується:

ефективної медичної сортуванням, заснованої на використанні сучасної апаратури і техніки, що дозволяє з мінімальними витратами об'єктивного й вірогідно визначити характер, об'єм і черговістьлечебно-евакуационних заходів (особливо в масових про санітарні втрати).

 

Етап медичної евакуації, визначення, завдання й схема розгортання

 

1. Під етапом медичної евакуації розуміють сили й засоби медичної служби (>МСГО, збережені заклади охорони здоров'я, медичні формування військ ДО та інших.) розгорнуті шляхах евакуації і призначені прийому, медичної сортування уражених, надання їм медичної допомоги, лікування та профілактики підготовки до подальшої евакуації.

Як перших етапів медичної евакуації (в2-х етапною системіЛЭМ) може бути медичні загониМСГО (ЗМУ), які збереглися кордоні вогнища масових санітарних втрат заклади охорони здоров'я, медичні підрозділи (частини) військ ДО та інших.

Перші етапами медичної евакуації призначені з метою першої лікарської допомоги, заходів кваліфікована і підготовки постраждалих до евакуації на другі етапи.

Другими етапами медичної евакуації служать лікувальні установи (головні, профільовані, багатопрофільні та інші лікарні)МСГО розгорнуті у складіЛ.Э.Н. (>Б.Б.) в заміській зоні.

На других етапах завершується надання кваліфікованої медичної допомоги, надають спеціалізовану, лікування та реабілітація.

2. Етапи медичної евакуації незалежно від особливостей, розгортають і обладнують ідентичні за призначенням функціональні підрозділи:

1. прийому постраждалих, їх реєстрації, сортування і розміщення;

2. для санітарної обробки;

3. для тимчасової ізоляції;

4. з метою різних видів допомоги (хірургія, терапія та інших.);

5. для тимчасової та остаточної госпіталізації;

6.евакуационную;

7. підрозділи забезпечення і обслуговування.

На кожному з етапів медичної евакуації виявляється певний вигляд і обсяг медичної допомоги. З огляду на це етапи медичної евакуації укомплектовуються медичним складом (зокрема. лікарями певної кваліфікації) і медичним майном.

Медична реабілітація

медична евакуація бойової поранений

Медична реабілітація — це сукупність послідовних і спадкоємних лікувально-профілактичних заходів, гігієнічного навчання і виховання військовослужбовців, пропаганди здорового життя, вкладених у відновлення здоров'я, працездатності, порушених чи втрачених населенням зв'язки України із хворобою чи травмою. Медична реабілітація проводиться комплексно з, фізичним і професійної реабілітацією.

Основними принципами організації медичної реабілітації поранених і хворих є:

1. системність,

2. ефективність,

3. етапність, безперервність,

4. комплексність,

5. індивідуалізація,

6. наступність з урахуванням послідовного й поступового розширення рухового режиму, фізичної активності ітренирующей терапії разом із необхідними медикаментозними і психологічними впливами.

Основними етапами медичної реабілітації є: госпітальний, амбулаторно-поліклінічний і санаторний.

Основними завданнями госпітального етапу медичної реабілітації є:

1. вироблення найбільш раціональної програми реабілітаційних заходів із забезпеченням її наступності наамбулаторно-поликлиническом і санаторному етапах;

2. визначення адекватноголечебно-двигательного режиму;

3. розробка дієтичних рекомендацій;

4. попередження й усунення можливих ускладнень захворювань;

5. досягнення стійкою компенсації порушених функцій організму;

6. лікарська експертиза;

7. підготовка хворого до виписці;

8. розробка рекомендацій з подальшої реабілітації.

Основою лікувально-реабілітаційних заходів реабілітаційна програма, що складається кожному за хворого весь період лікування.

Реабілітаційна програма є індивідуальної та складається реабілітаційної комісією лікарні (санаторію, поліклініки) у складі лікаря, начальника відділення, фахівців із лікувальної фізкультури, функціональної діагностиці, психотерапевта та інших необхідних фахівців. У ньому визначаються основні допоміжні методи, і навіть терміни відновного лікування, методи контролю та оцінки ефективності реабілітаційних заходів.

 

Медична сортування уражених – визначення, мета, види, сортувальні групи, організація роботи сортувальної бригади

 

Медична сортування — цей розподіл уражених (хворих) на групи, знуждаемости в однорідних лікувально-профілактичних і евакуаційних заходах залежно від медичних показань конкретних умов обстановки.

вона є однією з найважливіших методів організації подання медичної допомоги ураженим (хворим) при масовому їх вступі і дозволяє найефективніше вживати наявні на етапі медичної евакуації сили і засоби для успішного виконаннялечебно-евакуационних заходів.

Мета сортування - забезпечити ураженим своєчасне надання допомоги в оптимальному обсязі й раціональну евакуацію.

Своєчасно надана допомогу — це допомогу, яка рятує життя постраждалому і попереджає розвиток небезпечних ускладнень.

Медична сортування характеризується:

· конкретністю,

· наступністю,

· безперервністю.

Елементи медичної сортування повинні починатися у пунктах збору уражених, проводиться на етапі медичної евакуації і здійснюватися у всіх його функціональних підрозділах. Її зміст залежить від завдань, покладених те що чи інше функціональне підрозділ і етап медичної евакуації, у цілому, а також умов обстановки.

Види сортування. Залежно від завдань, що розв'язуються у процесі медичної сортування на етапах медичної евакуації, розрізняють два її виду:внутрипунктовую іевакуационно-транспортную.

>Внутрипунктовая сортування здійснюється з метою розподілу уражених за групами, залежно від рівня їх на небезпеку для оточуючих, характеру й тяжкості поразки, направлення на відповідні функціональні підрозділи цього етапу медичної евакуації і запровадження черговості їх у правління у ці підрозділи.

>Эвакуацаонно-транспортная сортування здійснюється з метою розподілу уражених на однорідні групи відповідно до напрямом, черговістю, способам і дезінфікуючих засобів їх евакуації.

Медична сортування ведеться з урахуванням визначення діагнозу поразки чи інфекційні захворювання та її прогнозу. Для фіксування результатів медичної сортування на етапах медичної евакуації при змінюються кольорові фігурні сортувальні марки і робляться запис у первинної медичної картці та інших медичних документах.

Основні сортувальні ознаки.

У основі сортування як і зберігають свою дієвість три основнихпироговских сортувальних ознаки:

1.  небезпеку обману оточуючих;

2.  лікувальний;

3.  евакуаційний.

Особливу увагу приділяють виявлення постраждалих, небезпечні навколишніх лісів і що потребують невідкладної медичної допомоги.

Оптимальний склад сортувальної бригади дляносилочних уражених: лікар, фельдшер (медична сестра), медична сестра, два реєстратора і ланка носіїв. Для ходячих уражених (хворих) сортувальна бригада створюється у складі лікаря, медичної сестри і реєстратора.

Послідовність практичного проведення медичної сортування: медична сестра, фельдшер, лікар спочатку виявляють уражених (хворих), небезпечні оточуючих. Потім шляхом швидкого огляду виявляють уражених, що потребують медичної допомоги по невідкладним показанням (наявність зовнішнього кровотечі, асфіксії, судомного стану, породілей).

Пріоритет залишається поза дітьми і породіллями. Після цього медичний персонал переходить до послідовному («конвеєрному») огляду уражених (хворих), прагнучи наскільки можна швидко розподілити (розосередити) їх за функціональним підрозділам цього етапу медичної евакуації. Сортувальна бригада одночасно оглядає впироговском ряду двох уражених (хворих): одного з них лікар, медсестра і реєстратор, а й у іншого фельдшер (медична сестра) і реєстратор. Лікар, прийнявшисортировочное рішення щодо першому ураженому, переходить до другого, одержує вигоду від фельдшера (медичної сестри) про стан враженого, за необхідності доповнює її даними особистого обстеження. Прийнявшисортировочное рішення щодо другому ураженому, лікар переходить до третьої.Фельдшер з реєстратором тим часом оглядають четвертого враженого, заповнюють медичну документацію.Звено носіїв реалізує рішення лікаря на відповідність до сортувальної маркою, швидкорассредоточивая уражених по функціональним підрозділам етапу медичної евакуації.

Етапи медичної евакуації, які надають першу лікарську і кваліфіковану допомогу у діючої двох етапною системілечебно-евакуационного забезпечення, є "проміжними". Більшість які поступили ними уражених після отримання необхідної медичної допомоги евакуюються другого етап надання кваліфікована і спеціалізованої допомоги.

>Госпитальние лікувальні установи, які надають кваліфіковану і спеціалізовану медичної допомоги і забезпечуючі лікування, більшість уражених (хворих) є другим кінцевим етапом медичної евакуації. Це визначає особливості медичної сортування. Вони полягають у розподілі уражених на відповідні групи.

Уприемно-сортировочном відділенні уражені (хворі) розподіляються ми такі групи (після виділення уражених і хворих, що потребують санітарної опрацюванні та в ізоляції):

·що потребують невідкладної медичної допомоги — вони направляють у відповідні функціональні підрозділи — перев'язну, операційну,анаеробную,противошоковую, палати інтенсивної терапії;

·що потребують сортування при знятої пов'язці — направляють у перев'язну;

·що потребуютьрентгенологическом дослідженні для уточнення діагнозу — направляють у рентген-кабінет;

·й інші уражені і (зокрема що потребують напрямі в другу черга у перев'язувальні і операційні) розподіляються з профільнихгоспитальним відділенням.

Для медичної сортування у складі кожного етапу медичної евакуації розгортаються спеціально призначені цієї мети функціональні підрозділи (>приемно-сортировочние чисортировочно-евакуационние). У його складі вони, зазвичай, мають:

· сортувальний посаду;

· сортувальну майданчик,

·приемно-сортировочную намет (намети, палати, відділення),

·евакуационную намет (намети, палати, відділення).

Здійснює медичне сортування в вище зазначених функціональних підрозділах етапу медичної евакуації спеціально виділений, екіпірований і навчений медичний персонал.

В усіх випадках медичне сортування слід розпочинати з виділення групи уражених, небезпечних для оточуючих (інфекційним і психічні хворі, особи заражені ВВ і БС, і навіть РМ до рівнів перевищують гранично припустимі). Цю функцію виконує зазвичай сортувальний посаду (санітар, фельдшер, лікар), спрямовуючи небезпечні оточуючих, відповідно до показаннями, у слідчий ізолятор,психоприемник чи майданчик (відділення) спеціальної обробки.

Решта поранені і направляються щодо медичної сортування на сортувальну майданчик чи сортувальну намет (намети) . Залежно від погодних умов сортування здійснюється чи майданчику чи сортувальної наметі (наметах). Однак у будь-яких погодні умови вони розгортаються і обладнуються для прийому поранених і хворих. Здійснюють сортування сортувальні бригади, кожна з яких складається з:

•лікаря,

•>2-х середніх медичних працівника (санітарних інструкторів, медичних сестер, фельдшерів),

•>2-х реєстраторів (у складілегкоранених),

•2-3-х ланоксанитаров-носильщиков.

>Поступающие поранені і розміщуються на сортувальної майданчику -легкоранение на лавках,носилочние на підставках, так званими «>пироговскими рядами» з необхідними проходами між ношами, що забезпечує зручності щодо медичної сортування показання медичної допомоги. Знову вступників годі було розміщувати звільнені місця у середині низки, їх треба розташовувати там, де є ще відсортовані поранені.

Робота сортувальної бригади то, можливо організована так. Лікар, разом із медичної сестрою і реєстратором, відбувається за рядах між ношами з пораненими на основі опитування, оцінки стану пораненого, хворого по зовнішнім виглядом якості пов'язки чи іммобілізації (без зняття пов'язки), обліку груповий чи індивідуальної дозиметрії ставить діагноз і лікувати приймаєлечебно-евакуационное висновок. У цей час реєстратор заповнює облікові документи наосматриваемого пораненого, записує діагноз в первинну медичну картку; і згідно зсортировочним укладанням видає пораненому чи хворому (прикріплює) сортувальну марку. Медична сестра (санітарний інструктор, фельдшер) у цей самий час виконує вказівки лікаря з надання медичної допомоги пораненому (за необхідності).Санитари-носильщики згідно .сортировочним укладанням, доставляють поранених і хворих на ту чи іншу функціональні підрозділи етапу медичної евакуації, у відповідність, встановленої черговістю.

Через війну сортування всі поранені і, зазвичай, діляться втричі групи:

1) що потребують санітарної обробці та ізоляції (небезпечні оточуючих);

2) що потребують надання допомоги поки що;

3) не що потребують допомоги поки що, тобто. що потребують евакуації до наступного етапу медичної евакуації без надання допомоги.

 

Медична евакуація - визначення, мета, принципи організації, способи, вимоги

Складовою частиноюлечебно-евакуационного забезпечення, яка тісно пов'язана з процесом подання медичної допомоги (хворим) та його лікуванням, є медична евакуація.

Під медичної евакуацією розуміють винесення (вивезення) уражених з вогнища, району надзвичайної ситуації транспортування до етапів медичної евакуації із єдиною метою своєчасного надання ураженим необхідної медичної допомогу й можливо ранньої їх постачання лікувальні установи, де може бути вичерпна медичну допомогу.

Маршрут, яким здійснюється винос і транспортування уражених (хворих), називається шлях медичної евакуації, а відстань від пункту відправки враженого до місця призначення прийнято вважати плечем медичної евакуації. Сукупність шляхів евакуації, розташованих на етапах медичної евакуації і працюючих санітарних та інших транспортних засобів, називається >евакуационним напрямом.

Медична евакуація починається з організованого винесення, виведення і організація вивезення постраждалих регіонів і завершується доставкою в лікувальні установи, які надають повний обсяг медичної допомогу й щоб забезпечити остаточне лікування. Швидка доставка уражених перший і кінцеві етапи медичної евакуації одна із головних коштів досягнення своєчасності у наданні медичної допомоги ураженим.

У разі війни санітарний і непристосований автотранспорт, зазвичай, одна із основних засобів евакуації уражених в ланці — зона катастрофи — найближче лікувальний заклад, де виявляється повний обсяг медичної допомоги. За необхідності евакуації уражених на спеціалізовані центри регіону чи країни зазвичай використовується авіаційний транспорт. У зв'язку з тим, що санітарного і пристосованого евакуаційного транспорту завжди не вистачить, й у евакуації особливотяжелопораженних доводиться використовувати непристосований транспорт, необхідно суворо виконувати вимогиевакуационно-транспортной сортування.

Певні переваги перед автомобільним транспортом, поруч із залізничним, має також річковий (морської) транспорт (>товарно-пассажирские суду, баржі, швидкісні катери, рибальські і вантажні суду).

З повітряних коштів на евакуації уражених (хворих) можна використовувати різні типи літаків цивільної та військово-транспортної авіації і зокрема, відповідно обладнані Ан-2, Як-40. У салонах літаків встановлюються пристосування для нош, розміщуватисанитарно-хозяйственного устаткування, медичного оснащення. Найбільш

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація