Реферати українською » Военная кафедра » Захист населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених терористичними актами


Реферат Захист населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених терористичними актами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Поняття тероризму

1.1 Поняття й ті види сучасного тероризму

1.2 Можливі надзвичайні ситуації, зумовлені терористичними актами різноманітних

Глава 2. Специфіка заходів щодо захисту населення надзвичайні ситуації, обумовлених терористичними актами

2.1 Заходи, проведені завчасно з метою попередження терористичних актів

2.2 дії населення за загрозу й під час терористичних актів

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Поруч із надзвичайними ситуаціями (НС) природного, техногенного ібиолого-социального характеру, які частіше виникають від випадкового збігу обставин, людство періодично переживає трагедії, викликані навмисними, цілеспрямованими діями людей. Ці дії, завжди пов'язані з насильством, дістали назву тероризм.

Поняття “тероризм” походить від латинського слова “>tеггог” — страх, жах.

Тероризм — це насильство чи загроза його застосування щодо фізичних осіб, або організацій, і навіть знищення (ушкодження) чи загроза знищення (ушкодження) майна, і інших матеріальних об'єктів, створюють небезпека загибелі людей, заподіяння значного майнової шкоди або наступу інших суспільно небезпечних наслідків, здійснювані з метою порушення громадську безпеку, залякування населення надання на прийняття органами влади рішень, вигідних терористам, чи задоволення їх неправомірних майнових і (чи) інших інтересів; зазіхання життя державного або громадського діяча,совершенное із метою припинення його державній чи іншої політичної діяльності або вона з помсти на таку діяльність; напад на представника іноземної держави чи співробітника міжнародної організації, які мають міжнародної захистом, так само як на службові приміщення або транспортні засоби осіб, які мають міжнародної захистом, якщо це діяння припадають на цілях провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин.

Історія свідчить, що насильство, що викликає тривогу, власний страх і стан безпорадності, на жаль, є невід'ємною атрибутом життя. Форми прояву його надзвичайно різноманітні: від загроз і примусу до смерті. Страх перед насильством є потужною засобом, яким нерідко користуються як окремих осіб, а й угруповання, партії, народи і навіть держави цілому.

Метою реферату є, передусім, виявлення чіткої формулювання визначення поняття тероризму, й заходів щодо захисту від терористичних актів.


1) ГЛАВА.ПОНЯТИЕ ТЕРОРИЗМУ

  Поняття і різноманітні види сучасного тероризму

Нелегко дати визначення тероризму, оскільки часом у це поняття вкладається різний зміст. Сучасне суспільство зіштовхнулося із багатьма видами тероризму, і це термін втратив чіткої значеннєвий навантаження.

Під тероризмом маються на увазі і такі суто кримінальні викрадення людей метою викупу, і вбивства на політичному грунті, жорстокі методи ведення великої війни, і викрадення літаків, і шантаж, тобто. акти насильства, спрямовані проти власності і громадян. Існує понад сто визначень терору, і тероризму, але, жоден з них є дуже певним. Слово терор відбулося з латинської:terror – страх, жах. Справді, будь-які дії терориста (навіть пов'язані з убивством) завжди припускають насильство, примус, загрозу. Головне засіб досягнення цієї мети нічого для будь-якоготеррориста–ето залякування, створити атмосферу страху й невпевненості, наведення жаху. Беручи до уваги крайню суспільну небезпечність і лють актів терору, їхантисоциальность і антигуманність, тероризм можна з'ясувати, як громадський феномен, що полягає у протиправному використанні крайніх форм насильства чи загрози насильством на пострах противників з досягнення конкретних цілей.

Нині є безліч форм тероризму, які можна класифікувати по суб'єктам терористичної діяльності й за спрямованістю для досягнення тих чи інших результатів.

>Внутригосударственний тероризм є діяльність спеціально організованих терористичних груп чи терористів-одиночок, акції яких перебувають спрямовані для досягнення різних політичних цілей у межах держави. Терором може називатися насильство, свідомо спрямоване стосовно державі.

Насильство виступає у двохформах[1]:

1) пряме насильство, яке виявляється у безпосередньому застосування сили (війна, збройне повстання, політичних репресій, терор); 2) непряме (приховане) насильство, яке передбачає прямого використання сили (різноманітні форми духовного, здійснення психологічного тиску, політичне втручання, економічна блокада), але означає лише загрозу застосування сили (політичний тиск, дипломатичний ультиматум).

Паніка – ось що розраховують терористи. Вони щось вимагають, нічого не закликають. Просто підривають вдома, намагаючись посіяти тваринний власний страх і паніку. Страх перестав бути самоціллю. Страх – лише засіб досягнення певних політичних цілей.

Сучасний політичний тероризм злився з злочинністю, вони взаємодіють і підтримують одне одного. Їх цілі й мотиви можуть бути різними, але збігаються форми й ефективні методи.

Ось лише кілька прикладів: колумбійські терористичні організації взаємодіють із наркомафією, корсиканські – з сицилійської мафією. Часто щоб одержати достатніх фінансових ресурсів для своєї діяльності політичні терористичні угруповання користуються кримінальними методами – контрабандою, незаконної торгівлею зброєю.

Коли державний тероризм виходить поза межі країн, він одержує характер міжнародного. Останнім часом цей вид тероризму набув небачених, глобальні масштаби.

Міжнародний тероризм розхитує державні та політичні підвалини, завдає величезний матеріальним збиткам, знищує культурні пам'ятки, підриває міжнародні відносини.

Як і кожна інша форма терору, міжнародний тероризм проявляється у безладному насильство, зазвичай направленому проти людей підряд до створення у масах ідеї, що мета виправдовує засоби: ніж жахливіше злочин, краще з погляду терористів.

>Разновидностями міжнародного є транснаціональний й міжнародний кримінальний тероризм. Перший є різні акції недержавних терористичних організацій інших країнах. Але вони здійснюються самостійно й більше не націлені зміну міжнародних відносин. Другий проявляється у діях міжнародної організовану злочинність, учасники якої може бути далекі від яких- або політичних цілей, які акції можуть бути проти конкуруючих злочинних організацій іншій країні.

Відповідно до спрямованістю тероризм можна класифікувати на: соціальний, виданий мета корінного чи часткового зміни економічного чи політичного устрою своєї країни; націоналістичний, практикований організаціями сепаратистського штибу й організаціями, які поставили за мету боротьбу проти диктату інонаціональних держав; релігійний, пов'язаний або з боротьбою прихильників однієї релігії (чи секти) у межах спільної з прибічниками інших, або зі спробою скинути світську влада й утвердити влада релігійну».

Тероризм, являє собою небезпека глобального масштабу, у сучасних умовах, сутнісно, перетворився на загрозу політичним, економічним, соціальним інститутам держави, прав і фундаментальним свобод людини.

Нам загрожує Україні ядерний тероризм, тероризм із застосуванням отруйних речовин, інформаційний тероризм.

Сьогодні у світі налічується близько 500 нелегальних терористичних організацій [2].

За сучасних умов спостерігається ескалація терористичну діяльність по-екстремістському налаштованих осіб, груп, і організацій, ускладнюється її характер, зростають витонченість і антилюдяність терористичних актів.

Хотілося б відзначити те що, що, крім численних терористичних організацій, є і безліч підтримують НАТО і ЄС державними структурами і навіть держав-спонсорів тероризму. У це розвинені західні і арабські нафтовидобувні країни.

Очевидно, що явище тероризму стає особливо небезпечним, коли вона створюється і підтримується державними режимами, особливо диктаторського, націоналістичного, сепаратистського типу.

Сучасний тероризм представляє як загрозу безпеці окремих політичних або громадських діячів, організацій, держав.

Отже, до вирішення цих проблем вважається за необхідне вдосконалення кримінального законодавства, жорсткість санкцій стосовно державам, які підтримують тероризм, координація зусиль і і тісне співробітництво всіх відділу міжнародних організацій боротьби з міжнародним тероризмом.

терористичний акт загроза надзвичайний


1.2 Можливі надзвичайні ситуації, зумовлені терористичними актами різноманітних

Джерелом тероризму будь-якого виду є, зазвичай, соціальне середовище, але з критеріям наслідків надзвичайні ситуації, зумовлені терористичними актами, можуть мати характер техногенних,биолого-социальних чи соціальних. Надзвичайні ситуації техногенногохарактера[3]:

- аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивні речовини на радіаційно (ядерно) небезпечних об'єктах;

- створення зон комбінованих поразок внаслідок підриву ядерних боєприпасів;

- радіоактивне забрудненню довкілля шляхом розпорошення радіоактивних аерозолів і пилу, і навіть розчинення радіоактивні речовини вводоисточниках;

- аварії з викидом (розливом), загрозою викиду (розливу)АХОВ на хімічно-небезпечних об'єктах;

- аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин на об'єктах їх збереження;

- хімічне зараження довкілля в різний спосіб;

- аварії, і катастрофи в різних видах транспорту;

- аварії на магістральних трубопроводах;

- пожежі, вибухи на об'єктах інфраструктури;

- аварії на електроенергетичних мережах і комунальних мережах життєзабезпечення, що призводять до масової порушення умов життєдіяльності населення;

- гідродинамічні аварії.

Надзвичайні ситуаціїбиолого-социального характеру: епідемії, епізоотії,епифитотии, поразка сільськогосподарських рослин шкідниками.

Надзвичайні ситуації соціального характеру:

- захоплення заручників;

- захоплення різних транспортних засобів - наземних, морських, повітряних;

- провокування масових заворушень серед населення;

- дестабілізація обстановки у суспільстві з ЗМІ та інших інформаційних коштів;

- створення умов дестабілізації економіки та фінансової систем держави.

Характер впливу терористичних актів на населення й довкілля залежить від виду можливої НС, зумовленої даним терористичний акт, але з урахуванням ретельності його підготовки, що може спричинити посилення негативним наслідкам.


ГЛАВА 2.СПЕЦИФИКАМЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАХИСТІ НАСЕЛЕННЯ УЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЯХ,ОБУСЛОВЛЕННЫХТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИАКТАМИ

2.1 Заходи, проведені завчасно з метою попередження терористичних актів

Правовімероприятия[4]:

Розробка і прийняття правових і соціальних нормативно-технічних документів мають у галузі захисту населення і ще територій в надзвичайні ситуації, обумовлених терористичними актами різного характеру, є основою правових заходів.

Основними правовими документами у сфері боротьби з тероризмом у час є:

- Концепція національної безпеки безпеки Російської Федерації, оголошена Указом Президента РФ від 17.12.1997 р. № 1300;

- Федеральний закон «Про боротьбу з міжнародним тероризмом» від 25.06.1998 р. №130-ФЗ. Закон визначає правові норми й організаційні основи боротьби з тероризмом у Російської Федерації, порядок координації діяльності здійснюють боротьбу з міжнародним тероризмом федеральних органів виконавчої, громадських об'єднань є і закупівельних організацій, незалежно від форм власності, посадових осіб і окремих особистостей, і навіть права, обов'язки, і гарантії громадян, у зв'язки Польщі з здійсненням боротьби з міжнародним тероризмом;

- себе низку постанов і розпоряджень Уряди РФ:

1) «Про заходи тероризму»,

2) «Про федеральної антитерористичної комісії» та інших.;

- рекомендації МНС РФ «Про створення територій муніципальних утворень громадських організацій та його використанні боротьби з тероризмом»;

Організаційнімероприятия[5]:

Планування захисту населення і ще територій в НС, обумовлених терористичними актами, будь-якому рівні повинно відбиватися в «Плані дій зі попередження та ліквідації НС».

При плануванні має враховуватися та обставина, будь-які НС, джерелами яких є причини техногенного чи природного характеру, мають критерієм наслідків певну частку «випадковості події», тоді як терористичний акт, що призводить до такої ситуації, готується досить ретельно і зводить до мінімуму чинник випадковості, що у своє чергу призводить до серйознішою негативних наслідків.

Дане положення має особливо враховуватися у разі планування таких завчасних заходів, як інженерно-технічні, підвищення стійкості функціонування об'єктів у різних умовах імедико-профилактические заходи.

Створення та підтримка у постійній готовності зусиль і коштів за попередження та ліквідації НС, обумовлених терактами.

Для безпосередньої боротьби з міжнародним тероризмом в різних його етапах залучаються, зазвичай, органи управління та структурні підрозділи розміщуються наступних міністерств та РФ:

1) Федеральної служби безпеки - попередження, виявлення і припинення терористичну діяльність; попередження, виявлення і припинення спроб порушення терористами державного кордону РФ й незаконна переміщення з-за кордону РФ зброї, вибухових, небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, і навіть предметів, які можна використані ролі коштів скоєння терористичних актів; що у забезпечення безпеки національного морського судноплавства і щодо проведення контртерористичних операцій;

2) Міністерства внутрішніх справ — попередження, виявлення і припинення терористичну діяльність з корисливими цілями;

3) Служби зовнішньої розвідки РФ — забезпечення безпеки установ РФ там, збирати інформацію про міжнародної діяльності терористів;

4) Федеральної служби охорони — забезпечення безпеки об'єктів особливої ваги;

5) Міністерства оборони — захист від зброї різного призначення, зокрема ЗМУ, боєприпасів, вибухових речовин, що у забезпечення безпеки національного морського судноплавства, повітряного простору РФ, що у проведенні контртерористичних операцій;

6) Міністерства в справах громадянської оборони та надзвичайних ситуацій - що у ліквідацію наслідків НС, обумовлених терористичними актами.

Кошти, використовувані для боротьби з терористичною діяльністю, можна умовно розділити на групи коштів попередження терористичних актів і коштів, використовуваних при ліквідацію наслідків цих актів.

Кошти попередження терористичнихактов[6]:

1. Агентурні кошти - спеціальні кошти, використовувані відповідними спецслужбами й.

2. Інформаційні та пропагандистські кошти - ЗМІ й інші аналогічні кошти.

3. Кошти безпосереднього контролю території що охороняєтьсяобъекта[7]:

- комплекти оптичних приладів;

- прилади нічного бачення;

-тепловизионние системи спостереження;

- розвідувальні комплекси.

4. Прилади і системи контролю персоналу, відвідувачів, і їх ручній поклажі:

- стаціонарні металошукачі

-рентгенотелевизионная система автоматичного виявлення вибухових речовин.

- ручнийметаллодетектор

- портативний детектор парів вибухових речовин

5. Прилади протидіїсрабативанию вибухових пристроїв зрадиовзривателем - блокатори.

6. Кошти мінімізації вражаючих чинників вибухових пристроїв. 7. Кошти поразки терористів і різних літальних об'єктів

Кошти, використовувані при ліквідації надзвичайних ситуацій, обумовлених терористичнимиактами[8]:

Види і типи коштів на ліквідацію даних НС визначаються виходячи з їхньої специфіки й правничого характеру впливу вражаючих чинників на населення і об'єкти інфраструктури.

До них можуть ставитися прилади, системи та кошти радіаційного, хімічного і біологічного контролю; інженерна техніка, зокрема під управлінням дистанційна; робототехніка; кошти пожежогасіння; пошукова апаратура щоб виявити людей, опинилися у завалах; медичні кошти на надання першої медичної допомоги; кошти локалізації та ліквідації радіоактивного забруднення, нейтралізації хімічного і біологічного зараження тощо. буд.

Контрольобстановки[9]:

Основною метою контролю обстановки в передбаченні можливих терористичних актів є своєчасне виявлення підготовки в них шляхом проведення моніторингу у цій сфері, і наступного прогнозування подій.

Аби вирішити завдань моніторингу у цій галузі міжнародною рівні можуть залучатися відповідні структури зовнішньої розвідки РФ, у країні - структури ФСБ й МВС.

Для безпосереднього контролю для запобігання провезення (проносу) зброї та боєприпасів різних коштів тероризму на федеральному, регіональному і територіальному рівнях на митницях державного кордону, в аеропортах, на вокзалах та інших подібних місцях організуються посади контролю пасажирів та його ручній поклажі, режимного контролю, поштового контролю, оснащені відповідними приладами й системами.

На об'єктах особливої ваги і потенційно небезпечних об'єктах організується також контроль територій,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація