Реферати українською » Военная кафедра » Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху


Реферат Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ЗАПОРІЗЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраохорони роботи й

>навколишньогосередовища

>Індивідуальне заподіяння

із курсу «>Цивільна оборона»

«>Визначеннястійкості цеху довражаючихфакторів ядерноговибуху»

>Варіант № 26

>Виконав: студент грн.ФЕУ – 136

Ситникова Д.В.

>Прийняв:

>Денщиков Про.Є.

>2010р.


СПІЛЬНАОБСТАНОВКА

Покатегорированному по ДОнаселенному пункту можливо застосування ядерної зброї. Потрібно здійснити оцінку стійкості промислового об'єкта до впливу вражаючих чинників ядерного вибуху, і намітитиИТМ ДО підвищення стійкості його роботи у період НС військового характеру. Об'єкт розташований близько міста.

>ОБОРОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАВОДУ

Потужність підприємства – 1000 верстатів-автоматів на рік, для устаткування машинобудівних заводів, у сумі 600 млн. грн. Виробнича програма передбачає, у час – виконання спеціальних замовлень. І тому, якось по-особливому плану, використовується 75% потужностей заводу.

>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

Технологічний процес передбачає:

>Механическую холодну обробку чавунних і сталевих деталей;

>Термическую обробку сталевих деталей;

> Складання і наладку верстатів;

> Виробництво предметів широкого споживання;

> Експлуатацію, збереження і ремонт автомобільної техніки.

>РАЗМЕЩЕНИЕ ІПЛАНИРОВКА

Підприємство віднесено до 1-ї категорії поИТМ ДО лежить поблизу міста. Воно працює у 2 зміни. Чисельність найбільшої зміни 3000 людина. Промислова забудова займають площу 17 гектарів, адміністративно-господарська територія 6 гектарів, щільність забудови понад 34%. Наявність захисних споруд – на 2000 людина. На заводі 10 цехів (їх 5 основних).

Вихідні дані варіанта 26

 

Цех ширвжитку – з відходів виробництва виробляє вироби масової споживання.

Будинок – цегельне,бескаркасное з перекриттям з дерев'яних елементів покрівля – руберойд; підлогу – дерев'яний, забарвлений в темний колір; дверцят і вікна – дерев'яні, вирізняються в темний колір.

Технологічне устаткування:

- Верстати легені;

- Верстати середні;

- Електродвигуни потужністю до 2 кВт, відкриті;

- Трансформатори 100 кВт;

-Контрольно-измерительная апаратура;

- Магнітні пускачі;

- Крани і кранове устаткування.

Електропостачання – кабельні наземні лінії.

Трубопроводи – на металевихестакадах.

- Відстань від центру міста до цеху R р = 4 км;

- Очікувана потужність боєприпасівq = 200 кт;

- Імовірне максимальне відхилення ядерного боєприпасів від точки прицілювання (центру міста)r >отк = 0.7 км;

- Швидкість середнього вітру V св = 55 км/год.

-Азимут на об'єкт щодо центру міста, У = 250 0


1МАКСИМАЛЬНЫЕЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРОВПОРАЖАЮЩИХФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ,ОЖИДАЕМЫХ НАОБЪЕКТЕ

1.1 Максимальне значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі [вибух – наземний]

 

Знаходимо ймовірне мінімальне відстань від центру вибуху:

 км

Знаходимо надлишкове тиск Рф по додатку №1. Оскільки необхідного значення відстані в таблиці немає, робимо інтерполяціютабличних даних:

Rx1 = 3 км Р>ф1 =30кПа

Rx2 = 3.8 км Р>ф2 = 20кПа

 >кПа.

 

1.2 Максимальне значення світлового імпульсу [вибух – повітряний]

 

Для ймовірного мінімального відстані від центру вибуху км по додатку №4 знаходимо максимальний світловий імпульс І>св.max.

Оскільки необхідного значення відстані в таблиці немає, виробляємо інтерполяціютабличних даних:

Rx1 =3.2км І>св.1 = 1200кДж/м2

Rx2 = 3.4 км І>св.2 = 1000кДж/м2

Ісв.>max = 1100.0кДж/м2

 

1.3 Максимальне значення рівня радіації [вибух – наземний]

Для ймовірного мінімального відстані від центру вибуху км й у боєприпасів потужністю 200 кт, швидкості вітру – 55 км/год по додатку 12. Оскільки необхідного значення таблиці немає, робимо інтерполяціютабличних даних:

Rx1 = 2 км Р>і1 = 17100Р/ч

Rx2 =4км Р>і2 = 7500Р/ч

Рй >max= 10860Р/ч

 

1.4 Максимальне значення дози проникаючої радіації [вибух – повітряний]

 

Імовірне мінімальне відстань від центру вибуху: км.

Щодо додатку №9 при потужності вибуху 200 кт знаходимо значення рівня проникаючої радіації Д>пр.max = 0 Р.


ОЦІНКАУСТОЙЧИВОСТИ РОБОТИ ОБ'ЄКТИ ДоВОЗДЕЙСТВИЮУДАРНОЙ ХВИЛІ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

1) Визначаємо максимальне значення надлишкового тиску, очікуваного біля підприємства. І тому знаходимо мінімальне відстань до можливого центру вибуху:

км

Потім за додатку 1 знаходимо надлишкове тискPф з відривом 3.3 км для боєприпасів потужністю кт при при наземному вибуху (менш сприятливому). Оскільки необхідного значення відстані в таблиці немає, виробляємо розрахунок зміни надлишкового тиску у розрахунку:

Rx1 = 3 км Р>ф1 = 30кПа

Rx2 = 3.8 км Р>ф2 = 20кПа

 >кПа.

Це тиск є межею очікуваним на об'єкті.

2) Виділяємо основні елементи цеху ширвжитку і визначаємо їх характеристики. Основними елементами цеху є: будинок, технологічне устаткування, електромережу і трубопровід. Їх характеристики беремо із вихідних даних, і записуємо в зведену таблицю результатів оцінки (додаток А, табл. 1).

3) Щодо додатку 2 знаходимо кожному за елемента цеху надлишкові тиску, викликають слабкі, середні, сильні й повні руйнації. Так, будинок цеху з зазначеними характеристиками отримає слабкі руйнації при надлишкових тисках 8-15кПа, середні – 15-25кПа, сильні – 25-35кПа, повні – 35кПа. Ці дані відображаємо в таблиці.

Аналогічно визначаємо і вносимо в таблицю дані про всім іншим елементам цеху.

4) Знаходимо межа стійкості кожного елемента цеху – надлишкове тиск, що викликає середні руйнації. Будинок цеху має межа опірності ударну хвилю – 15кПа, верстати легкі – 12, верстати середні – 25, електродвигуни потужністю до 2 кВт (відкриті) – 40, трансформатори 100 кВт – 30, контрольно-вимірювальна апаратура – 10, магнітні пускачі – 30, крани і кранове устаткування – 30,КЭС: -кабельні наземні лінії – 30, Трубопроводи; - на залізобетоннихестакадах – 30.

5) Визначаємо межа стійкості цеху загалом мінімального межі стійкості які входять у його склад елементів. Зіставляючи межі стійкості всіх елементів цеху, знаходимо, що межа стійкості механічного цехуР ф >lim = 10кПа.

6) Визначаємо ступінь руйнації елементів цеху за очікуваної максимальному надмірному тиску й імовірний збитки (відсоток виходу з експлуатації виробничих площ, і устаткування).

Результати оцінки стійкості елементів цеху, ступеня їх руйнації й відсотка виходу з експлуатації наведені у таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Результати оцінки стійкості цеху до впливу ударної хвилі.

>Наиме-

>нование цеху

Елементи цехи і їх коротка характеристика Ступінь руйнації при Р,кПа

Межаустойчи-вости,Pф >lim,кПа

Вихід із ладу приPф >max, %

>При-меча-ние
Цех ширвжитку слабке середнє сильне повне 15 41%  Межа стійкості цеху ширвжитку 10кПа

Будинок:

-цегельне,бескаркасное з перекриттями з дерев'яних елементів;

8-15 15-25 25-35 35
-верстати легкі; 6-12 15-25 12 68%
-верстати середні; 15-25 25-35 35-45 25
-електродвигуни потужністю до 2 кВт (відкриті) ; 20-40 40-50 50-80 40
-трансформатори 100 кВт; 20-30 30-50 50-60 60 30
-контрольно-вимірювальна апаратура; 5-10 10-20 20-30 30 10 85%
-магнітні пускачі; 20-30 30-40 40-60 30
-крани і кранове устаткування; 20-30 30-50 50-70 70 30

>КЭС:

-кабельні наземні лінії;

10-30 30-50 50-60 60 30 33%

Трубопроводи;

- на залізобетоннихестакадах.

20-30 30-40 40-50 30

Для повного уявлення можливої обстановки на об'єкті й у районі його розташування доцільно завдати на план місцевості кордону зон руйнацій в осередку ядерного поразки при заданої потужності боєприпасів.

Становище зон можливих руйнацій у можливому осередку ядерного поразки показано малюнку2.1(поражения з центром з відривом Rx=3.3км від об'єкта при повітряному вибуху потужністю кт). Прийнято такі позначення радіусів зон руйнацій:


 км – радіус зовнішнього кордону зони слабких руйнацій;

 км – радіус зовнішнього кордону зони середніх руйнацій;

 км – радіус зовнішнього кордону зони сильних руйнацій;

км – радіус зовнішнього кордону зони повних руйнацій.

>Рис. 2.1


ВИСНОВКИ

 

1) Цех ширвжитку може у зоні слабких руйнацій вогнища ядерного вибуху з імовірним максимальним надлишковим тиском у фронті ударної хвилікПа, а межа стійкості цеху ширвжитку до ударну хвилю 10кПа, що меншеР фmax , отже, цех не стійкий до ударну хвилю. Найбільш слабкий елемент – контрольно-вимірювальна апаратура.

2) Можливий збитки за максимального надмірному тиску ударної хвилі, очікувану на об'єкті, призведе до скорочення виробництва на 15-25 %.

3) Оскільки очікуване на об'єкті максимальне надлишкове тиск ударної хвилікПа, а межі стійкості деяких елементів цеху 10кПа, то доцільно підвищити межа стійкості цеху ширвжитку до 26.25кПа.

4) На підвищення стійкості цеху ширвжитку до ударну хвилю необхідно: зміцнити й посилити елементи конструкції будинку, уразливі вузли верстатів і контрольно-вимірювальної апаратури закрити захисними кожухами, кабельні лінії закопати в землю, встановити додатковіконтроткоси.


2. ОЦІНКАУСТОЙЧИВОСТИ РОБОТИ ОБ'ЄКТИ ДоВОЗДЕЙСТВИЮСВЕТОВОГОИЗЛУЧЕНИЯ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

 

1) Визначаємо максимальний світловий імпульс і надлишкове тиск ударної хвилі, очікувані біля об'єкта, навіщо знаходимо ймовірне мінімальне відстань до можливого центру вибуху:

км

Щодо додатку 4 знаходимо максимальний світловий імпульс, а, по додатку 1 – максимальне надлишкове тиск з відривом 3.3 км для боєприпасів потужністю кт при повітряному вибуху.

Надлишкове тиск у фронті ударної хвилі:

Rx1 = 2.9 км Р>ф1 = 30кПа

Rx2 = 4.4 км Р>ф2 = 20кПа

 >кПа.

Максимальне значення світлового імпульсу:

Rx1 = 3.2 км І>св.1 = 1200кДж/м2

Rx2 = 3.4 км І>св.2 = 1000кДж/м2

Ісв.>max = 1100кДж/м2

Визначаємо ступінь вогнестійкості будинку цеху. І тому вивчаємо його характеристику, вибираємо даних про матеріалах, у тому числі виконані основні конструкції будинку, і визначаємо межа їх вогнестійкості. Щодо додатку 6 знаходимо, що у зазначених у вихідних даних параметрами будинок цеху належить до 3 ступеня вогнестійкості. Результати оцінки, і навіть характеристики будинку заносимо в підсумкову таблицю 3.1.

2) Визначаємо категорію пожежної небезпеки цеху. У цеху ширвжитку виробництво пов'язані з обробкою чи застосуванням твердихсгораемих речовин і матеріалів, і навіть рідин з температурою спалахи парів вище 120. Тож у відповідність до класифікацією провадження у пожежної безпеки (додаток 7), цех ширвжитку заводу належить до категорії У.

3)Виявляем в конструкціях будинку цеху елементи, виконані зсгораемих матеріалів, і вивчаємо їх характеристики. Такими елементами в цеху є: дверцят іокна,пол – дерев'яні, вирізняються в темнийцвет,деревянние перекриття, покрівля – руберойд.

4) Знаходимо світлові імпульси, викликають загоряння зазначених елементів по додатку 5, залежно від потужності боєприпасів, елементів та його характеристики.

5) Визначаємо межа стійкості цеху до світловому випромінюванню щодо мінімальної світловому імпульсу, зухвалому загоряння у будинку, і робимо висновок про сталість об'єкта.

Таблиця 3.1 – Результати оцінки стійкості цеху машинобудівного заводу до впливу світлового випромінювання ядерного вибуху

Об'єкт, елемент об'єкта Ступінь вогнестійкості будинку Категорія пожежної небезпеки виробництва >Возгораемие елементи (матеріали) у будинку та його характеристики Світловий імпульс, викликає запаленнясгораемих елементів будинку,кДж/м межа стійкості будинку до світловому випромінюванню,кДж/м Руйнування будинків приДРфmax Зона пожеж, у якій може бути об'єкт
>Ширпотребний: Будинок – цегельнебескаркасное з перекриттям з дерев'яних елементів III B

>Кровля руберойд

598.89 258.89 Середні Зона суцільних пожеж

>Двери,пол і віконні рами - дерев'яні, забарвлені в темний колір.

258.89

Становище зон пожеж в осередку ядерного поразки показано малюнку 3.1.

 

>Рис.3.1.

На малюнку прийнято такі позначення:

I – зона окремих пожеж;

II – зона суцільних пожеж;

III – зона пожеж в завалах;

>r>отк = 0.7 км – ймовірне максимальне відхилення ядерного боєприпасів від точки прицілювання;

R>r = 4. км – відстань від центру міста до цеху;

км – радіус зовнішнього кордону зони окремих пожеж;

км – радіус зовнішнього кордону зони суцільних пожеж;

км – радіус зовнішнього кордону зони пожеж в завалах.


ВИСНОВКИ

 

1. На об'єкт при ядерному вибуху заданої потужності кт очікується максимальний світловий імпульс Ісв.>max = 1100кДж/м2 і надлишкове тиск ударної хвилікПа, що викликає складну пожежну обстановку. Цех ширвжитку опиниться у зоні суцільних пожеж.

2. Механічний цех не стійкий до світловому випромінюванню. Межа стійкості цеху – 258.89кДж/м 2.

3. Пожежну небезпеку обману цеху представляють дверцят і вікна дерев'янний і забарвлені в темний колір.

4. Доцільно підвищити межа стійкості механічного цеху до 1100кДж/м2, провівши такі заходи: замінити дерев'яні віконні рами на металеві;оббить двері покрівельної сталлю по азбестової прокладанні; провести в цеху профілактичні протипожежні заходи.


Схожі реферати:

Навігація