Реферати українською » Военная кафедра » Системна концепція забезпечення безпеки об'єктів


Реферат Системна концепція забезпечення безпеки об'єктів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ


1. Вихідні становища і розробити системної концепції забезпечення безпеки об'єктів охорони

У цьому роботі викладаються основних напрямів діяльності з гарантуванню безпеки об'єктів охорони, привабливих для злочинців з різних точок зору. Злочинні зазіхання можуть переслідувати різні мети, наприклад:

- крадіжки матеріальних і/або інформаційних цінностей;

- мають у своїй основі терористичні дії, створені задля рішення політичних чи грабіжницьких завдань, а саме: руйнація об'єкта; захоплення управління функціонуванням об'єкта; інформаційна розвідка; пограбування; впровадження членів організованих злочинних формувань чи груп у управлінські структури та т.д.

Актуальність системного вирішення питань і завдань охоронної діяльності особливо зросла останні роки, що диктується багатьох чинників, наприклад:

- у сучасних умовах становлення нових громадських, економічних, політичних, виробничих та інших відносин за браку механізмів їх правовим регулюванням відбувається закономірний вибух криміногенної обстановки. Різко активізується діяльність організованих злочинних структур, відбувається їх чисельне зростання, якісна технічна та методичніша оснащеність, насичення комерційні, державні, зокрема й у правоохоронні органи. По інформаційно-аналітичним оглядам фахівців рівень злочинності найближчими роками зберігатиметься;

- злочинні дії організованих структур, створені задля захоплення та пограбування установ, отримання конфіденційної комп'ютерної інформації про діяльність підприємств тощо., в дедалі більшому ступеня готуються як глибоко продумані, технічно добре оснащені, змодельовані досить високому інтелектуальному і психологічному рівні акції;

- за даними експертів підготовка і проведення злочинних акцій у вона найчастіше здійснюються вищому професійний рівень, характеризуються системним рішенням і найчастіше відрізняються жорстокістю виконання.

З викладеного, розробники системної концепції забезпечення безпеки об'єктів в у максимальному ступені повинні враховувати світової економіки й вітчизняний досвід, що стосується всієї багатогранної діяльності, організовуваній захисту об'єктів.

Практика охоронної діяльності показує, що потрібен науково обгрунтований підхід мирно вирішити проблеми і завдань охорони об'єктів, особливо, якщо це найважливіші, особливо небезпечними об'єктами, об'єкти певного ризику чи об'єкти, містять великі матеріальних цінностей.

У зв'язку з тим, що високий рівень розробки систем захисту характеризуються особливо небезпечні, найважливіші, особливо режимні об'єкти і банки, і це досвід, безумовно, корисний для об'єктів багатьох галузей народного господарства, де можливо доведеться сьогоднішнім студентам, у списку літератури наведено найменування відповідних джерел, опублікованих у відкритого друкування.

Вочевидь, якщо дії злочинців часто носять непростоухищренний, а системно продуманий професіоналами характер, вони мають протиставити організацію та влитися оснащення, виконані більш рівні професіоналізму. Цим і пояснюється необхідність розробки узагальненої системної концепції із гарантування безпеки об'єктів, що у кожній оказії мусить бути адаптована до конкретного об'єкту, з умов його функціонування, розташування, характеру діяльності, географічне розташування, особливостей довкілля та обстановки тощо. Отже, кожному за конкретного об'єкта повинна розроблятися з урахуванням загальної свою власну концепція безпеки, з положень якої розробляється проект оснащення об'єкта інженерно-технічними, спеціальними іпрограммно-аппаратними засобів захисту.

Технічні кошти охорони, встановлені на об'єктах охорони, мають у комплексі на силі фізичної охорони і українською системою інженерних споруд задовольняти сучасним вимогам з охорони 00 від устремлінь потенційного порушника.

З огляду на викладене, розробники технічних засобів охоронної сигналізації і комплексів технічних засобів охорони під час аналізу вихідних положень визначення "моделей порушників" мають розглядати і такі фактори, характерні для сучасного життя, як:

- його присутність серед вільному продажу зарубіжних і вітчизняних виробів спецтехніки;

- можливість придбання сучасним озброєнням;

- можливість рекрутування організованими злочинними формуваннями підготовлених силові структури людей;

- наявність значних фінансових ресурсів у кримінальних структурах тощо., тобто. чинників, які розширюють можливість злочинних формувань організовувати проти об'єктів охорони злочинні дії із високим рівнем їх попередньої підготовки.

Однією із центральних підсистем у системі забезпечення безпеки 00 є автоматизовану систему охорони, з допомогою якої реалізуються практичні заходи для попередження недозволеного доступу до техніки, устаткуванню, матеріалам, документами та охороні їхнього капіталу від шпигунства на користь конкурентів, диверсій, ушкоджень, розкрадань та інших незаконних чи злочинних дій.

Насправді діїАСО складаються із двох основних фаз: виявлення порушника та її затримання.

Завдання виявлення порушника й універсального визначення місця його проникнення можна вирішити як за допомогою патрулів із його особистого складу служби охорони, і з допомогою технічних засобів охорони. Завдання виявлення порушника й контролю над станом безпеки охоронюваних об'єктів вирішуються, переважно, з допомогою технічних засобів охорони і телевізійного спостереження. Застосування цих коштів дозволяє в розумних межах знизити чисельність особового складу охорони, та заодно підвищити надійність захисту об'єкта, збільшити оперативність до прийняття заходів для затримання порушника.

>Рис.1.1 Структура автоматизованої системи охорони

У випадку у складі комплексу технічних засобів забезпечення безпеки об'єкта входять: технічні засоби охоронної сигналізації; технічні засоби спостереження; контроль доступу, у літературі застосовуються такожпонятия-синоними — систему управління доступом і системи контролю та управління доступом; технічні засоби пожежної сигналізації; технічні засоби виявлення диверсійно-терористичних засобів і технічні засоби виявлення просочування інформації. До складуТСОС входять: кошти виявлення; система збору, обробки, відображення і документування інформації; помічники - системи електроживлення, охоронного висвітлення, оповіщення тощо.

Аби вирішити завдань й питання вибору структури та складу комплексу технічних засобів охорони необхідно, по-перше, проаналізувати можливі варіанти дій зловмисника. Далі, для визначеності, будемо застосовувати термін "порушник", маю на увазі будь-кого, несанкціонованим чином що проникає на які охороняються у його приміщення, саме: випадкового, котра має певних цілей, людини; злодія; грабіжника; терориста чи групи людей,вторгающихся зі злочинною метою. З аналізу можливих дій порушника, складаються варіанти його моделей, що й приймаються за основний чинник вибору тактики захисту об'єкта. По-друге, більш поглиблений більш-менш поглиблений облік параметрів моделей порушників здійснюється, з значимості, цінності, важливості об'єкта, тобто. необхідної категорії його захисту.

Важливе впливом геть оцінку параметрів порушника надають його стартові позиції. Умовно їх можна розділити чотирма групи:

- порушник немає доступу завезеними на територію об'єкту і, відповідно, долає все рубежі охорони;

- порушник має доступ на об'єкт, але з має доступу в режимну зону;

- порушник має доступ на об'єкт і режимну зону, але з має доступу до конкретних охоронюваним даними чи матеріальних цінностей;

- порушник має доступ на об'єкт, в режимну зону і до конкретних охоронюваним даними чи матеріальних цінностей.

Слід зазначити, що з простіший структурі об'єкта число стартових позицій відповідно може зменшуватися.

Вочевидь, що з першої групи можливість виявлення і складність проникнення на об'єкт з метою протиправних діянь переважно визначаєтьсяКТСО, а четвертої -рівнем всієї системи забезпечення безпеки, зокрема й стан режимної й кадрової роботи, проведеної на об'єкті.

Із кожної з можливих загроз необхідно визначати території, підлягають контролю, і тимчасові інтервали їх контролю.

Структурну схему передачі операторуКТСО інформації про наявність порушника можна як, наведеному на рис. 1.2.

Найнебезпечнішим, з погляду служби безпеки об'єкта ) є підготовлений і технічно оснащений порушник, здатний застосувати для обходуТСОС безліч способів. Вочевидь, модель захисту має будуватися, з моделювання всіх можливих дій зловмисника.

Можливість знешкодження порушника силами фізичної охорони істотно залежить від характеристикТСОС. Першу фазу - виявлення порушника - визначається можливістю виявлення порушникаТСОС, періодом напрацювання відмовитися і часом відновленняТСОС; друга фаза - затримання порушника - залежить від часу виявлення порушника технічними засобами охоронної сигналізації з його на об'єкті і періоду напрацювання на хибне спрацьовування. Останнє пояснюється лише тим, що з фальшивому спрацьовуванні сили фізичної охорони відволікаються тимчасово перевірки сигналу "Тривога" і нездатні перевірити двох і більше фактівсработкиТСОС одночасно. З іншого боку, хибне спрацьовування створює неминуче стресову ситуацію, знижує боєздатність співробітників сил фізичної охорони певний період, необхідний відновлення гормонального балансу організму людини, і навіть породжує зниження пильності через звикання факт появи хибнихсрабативаний.

Отже, під час проекту устаткування 00 технічними засобами охоронної сигналізації крім гами технічних чинників необхідно враховувати чинники, зумовлені поведінкою порушника.

Розглянемо, які вимоги нині проектом облаштування об'єктуТСОС народжуються можливими діями порушника.

Можливість порушника знайти маршрут, не блокований ЗІ, мусить бути виключена. Щоб запобігти проходу порушника повинні прагнути бути блоковані всіх можливих маршрути руху порушника. Стан фізичних перепон, які мають велику стійкість й у з не блокованих ЗІ, має періодично контролюватися патрулями із його особистого складу охорони або - з допомогою телевізійних коштів спостереження.

Для збільшення ймовірності виявлення підготовленого і технічно оснащеного порушника комплексом технічних засобів охорони об'єкта можуть організовуватися повністю потайливі рубежі охорони.

З з підвищення стійкості рубежів охорони до подолання вони мають устаткуватися ЗІ, які працюють різними фізичних принципах дії, і навіть мусить бути реалізована функція дистанційного контролю. Комбінування даних ЗІ має здійснюватися за схемою М з N.Числа М і N визначаються ході проектуванняКТСО індивідуально кожному за рубежу охорони об'єкта.

Щоб запобігти обходу порушником рубежу охорони шляхом застосування хитрих способів пересування необхідно встановлювати кілька ЗІ, зазвичай, різних фізичних принципів дії, розрахованих на блокування ділянки в різних засоби пересування порушника. Для відкритих просторів швидкість руху може змінюватися від 0,1 до 8 м/с, способи переміщення - від руху "поповзом" до руху "у ріст"; для фізичних перепон способами подолання може бути відкривання і руйнування. Аналогічно розглядаються способи подолання замкнутих просторів, і навіть стін, перекриттів тощо.

Щоб запобігти можливості імітації роботи ЗІ порушником з'єднувальні лінії системи збору, обробки, відображення і документування інформації повинен мати фізичну йсигнализационную захист комутаційних шаф, коробок тощо. При прокладанні кабелів перевагу треба віддавати прихованої проведенні в заставних пристроях, які забезпечують додаткове екранування і інженерну захист.

Нині випускається велика кількістьССОИ, різняться числомподключаемих ЗІ, структурою з'єднувальних ліній - радіальна,шлейфовая, деревоподібна,петлевая та інші характеристиками. Це дозволяє обладнати об'єкт будь-якого розміру наперед заданої групи важливості і/або категорії захисту. Облік можливості виведення з експлуатаціїТСОС підготовленим і технічно оснащеним порушником проводиться під час аналізу можливих структурних схем побудовиТСОС іКТСО загалом. У цьому з розгляду мають бути виключені варіанти, дозволяють замиканням шин харчування абоинформационно-адресних шинКТСО вивести його з експлуатації. Для сучаснихКТСО характерно використання променевої чи деревоподібної структуриинформационно-адресних шин, роздільного управління і автономних захисних ланцюгів електроживлення кожного каналу.

Нижче розглянемо деякі, основні вимоги у виборі апаратуриССОИ, зумовлені можливістю появи підготовленого і технічно оснащеного порушника мірою його підготовки й оснащеності. Можливість обходуССОИ підготовленим і технічно оснащеним порушником береться до виборі за способом передачі інформацієюССОИ. Розрізняють три типу апаратно-програмної реалізаціїССОИ:

I тип - з низькою сталістю до обходу;

II тип - з середньої сталістю до обходу;

III тип - із високим сталістю до обходу.

Під низькою сталістюССОИ до обходу розуміють організацію опитування ЗІ вАСО, коли він під час зняття ділянки з охорони стан сполучної лінії датчика розтину ЗІ із бокуАСО не контролюються.

Під середньої сталістю розуміють організацію опитування ЗІ вАСО, коли він під час зняття ділянки з охорони стан сполучної лінії датчика розтину ЗІ залишаються під медичним наглядомАСО.

Під високу стійкість розуміють організацію опитування ЗІ, аналогічну середньої, але повідомлення шифруються з допомогою коду, гарантована стійкість якого до обходу становить десятки тисяч годин.

Щоб запобігти подоланняТСО шляхом надання на оператора системи охорони чи використання негативних рисССОИ повинен мати режим документування і ієрархічну систему управління, тобто. оператор - не повинен мати повного контролю заССОИ, необхідного лише за її їх настроюванні, а системі охорони великих об'єктів оператор - не повинен мати і можливість зняття деяких ділянок охорони.

Щоб оперативно знайти вихід із ладу складових частинКТСО, зокрема у разі навмисних дій, застосовується дистанційний контроль, який би перевірку працездатності ЗІ, сполучної лінії приймальні апаратуриССОИ, і навіть підвищуючий стійкістьТСОС до обходу з'єднувальних ліній і імітації роботи ЗІ.

2. Системнийподход-основа методології розробки концепції комплексного забезпечення безпеки об'єктів охорони

Як засвідчили результати багатьох досліджень, розробки системного рішення, задовольняючого необхідним і достатнім умовам забезпечення надійний захист 00 від підготовленого і технічно оснащеного порушника, потрібно найповніше врахування як перелічених вище чинників, а й багатьох інших то: стан інженерних споруд об'єкта, склад парламенту й рівень підготовки сил фізичної охорони об'єкта, оточення об'єкта, характер об'єкта, розташування і кількість сил підтримки, стан мереж електроживлення об'єкту і т.д.

Багаторічний досвід зі створення систем захисту об'єктів переконує в безумовною необхідності розробляти у разі системну концепцію забезпечення безпеки конкретного об'єкта, а її практиці передбачає комплексневзаимоувязанное рішення керівництвом підприємства міста і службою безпеки кількох великих блоків завдань, а саме:

1. Визначення стратегії комплексної безпеки.

Тут вирішуються проблеми класифікації, систематизації і диференціації загроз; визначаються структура і завдання служб безпеки; розробляються нормативно-правові документи, які регламентують з позицій юриспруденції діяльність служб безпеки; з урахуванням аналізу ресурсів, техніко-економічних показників і соціальних аспектів безпеки розробляються плани заходів щодо забезпечення безпеки об'єктів.

2. Безпека від фізичної проникнення завезеними на територію й у приміщення об'єкта. У цьому вся блоці завдань з урахуванням аналізу доступності об'єкта моделюються стратегія і тактика поведінки потенційного порушника; диференціюються зони безпеки; з урахуванням визначення ключових життєво важливих центрів об'єктів розробляються принципи і схеми устаткування технічними засобами охоронної сигналізації і телевізійного спостереження, засобами інженерної, технічною відсталістю та спеціальної захисту рубежів охорони. Відповідно, з урахуванням розрахунку тактико-технічних вимог вибирається склад парламенту й номенклатура технічних засобів.

3. Захист інформації. Рішення завдань цього блоку забезпечується спеціальними методами захисту. За підсумками розробки принципів перевірки, класифікації джерел інформації та каналів її

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація