Реферати українською » Военная кафедра » Роль суспільної державної підготовки у формуванні професійних якостей військовослужбовців


Реферат Роль суспільної державної підготовки у формуванні професійних якостей військовослужбовців

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ.

1Введение……………………………………………………………….….3

2 Характеристика і системи формування фахівців увоеннослужащих………………………………………………………….…5

3 Роль ОГП у системі формування фахівців у

 >военнослужащих………………………………………………………...….17

4Заключение………………………………………………………………..25

5 Списоклитератури…………………………………………………….…26

6Приложения……………………………………………………………….27

Запровадження.

          Російська держава переживає одне із складних періодів багатовікову історію. Йде процес переходу від однієї суспільної інституції в іншу, перетворення на засадах усіх сторін духовно-моральної, соціально-політичної та його економічної народу.

          Разом із всім державою на етапі перетворень перебувають Збройні сили Російської Федерації. Як першочергове завдання висунуто завдання корінного реформування армії й флоту, приведення чисельності, організаційної структури, системи управління і комплектування, технічної оснащеності, бойової частини і мобілізаційної готовності у відповідність із вимогами сучасної війни, економічними можливостями країни, її геополітичними, загальнонаціональними інтересами.

          Корінні перетворення на Збройних силах припускають також проведення великий і напруженої роботи щодо перебудові свідомості особового складу, вдосконаленню новому ідейно- політичної стійкості й інших морально - бойових якостей, як базових складових у високому професіоналізмі військовослужбовця ефективно виконує завдання захисту Батьківщини у час й у бойової обстановці.

          Це викликано тим, що нашу державу перейшло нового політичний режим, відбувається придбання нових цінностей, зміни ментальності та ідеології.

          Зараз стоїть багато запитань у тому, - який може бути нашої армії у майбутньому. Молоде покоління вбачає у військової служби позитивного, не вважає за необхідне віддати свій обов'язок, Батьківщині відслуживши середВСРФ, стоять особисті інтереси вища від громадських. Картина складається сумним чином ще й тому, як і офіцерський склад особливо молодий вбачає перспектив на службу. Весь ряд цієї й інших проблем погіршує роботу виховних органів, зокрема і старших офіцерів по ОГП і інформування, змушує шукати нових шляхів, на методи вирішення виховання і перевиховання у системі формування фахівців у військовослужбовців.

          За підсумками те, що актуальність проблеми у тому, що у ОГП покладено основне завдання із формування у військовослужбовців різних категорій, і навіть у громадянського персоналу необхідних фахівців поставив такі цілі і завдання:

                   Метою курсової роботи, є - обгрунтування потребі - і значимості ОГП у ВР РФ, як основний форми виховання та формування у військовослужбовців фахівців необхідних виконання своїх зобов'язань у повсякденній життєдіяльності, в навчально-бойових заняттях, соціальній та ході бойових дій в . 

          Завдання курсової роботи полягають у наступному:

- Дати характеристику професійним якостям військовослужбовців 

- Розкрити процес створення фахівців у військовослужбовців.

- Створити значимість й необхідність ОГП у ВР РФ, як основного елемента у формуванні у військовослужбовців фахівців.      

Об'єктом дослідження – є професіоналізм військовослужбовців.

Предметом дослідження - є роль й необхідність ОГП у процесі формування фахівців у військовослужбовців.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Характеристика і системи формування фахівців у військовослужбовців.

Кінець ХХ століття і почав ХХІ сторіччя у галузі характеризується наростанням тенденцій початку професійним Збройних сил. Невипадково багато експертів у галузі більше двох років тому заговорили про прийдешній пшеничний вал крах масових армій. Основним аргументом у тому системі доказів виступає військово-технічний чинник. З стрімкої швидкістю що розвиваються військові технології, нові зразки озброєнь, які мають руйнівною фантастичною і яка уражує силою, змінили роль особи на одне війні.

Нині приділяють значну увагу «людського чинника», що є ядром професійних ЗС. Щоб розглянути, і дати характеристику професійним якостям військовослужбовця слід зазначити, що вони є фундамент професійну армію. Тому за потрібне поверхово торкнутися цюособеннoсть.

Останніми роками, починаючи з перебудови, у СРСР і від нової Росії стало модним для поглиблення аргументації у будь-якій, зокрема військової, області посилатися на зарубіжний досвід.

З Указом Президента РФ № 722 від 16 травня 1996 року «Про перехід до комплектування посад пересічного і сержантського складу ВР і інших військ РФ на професійноїоснове»1. Можна з упевненістю заявити, що відразу ж ЗС РФ переходять на професійний рівень по «Американської» системі (набір «найманців» - контрактників) цим, створюючи потужний, дієздатний блок чи систему, що має забезпечити високоефективну і якісну забезпечення безпеки держави. 

Проте, як і раніше, що ЗС РФ пішли «протоптаною стежкою» комплектування ЗС США, нашу армію окремо не змогла досягти так само рівнів формування військ за всі критеріям. Це пов'язано з поруч проблем, які у своє чергу загальмували, а деякому разі і направили у безвихідь процес системи комплектування ЗС РФ.

Але річ й у тому, що проблему переходу не тільки в економічних, внутрішньополітичних, духовно-культурних й інших чинників, соціальній та тому, що американці не можуть тільки називають і не називали свою армію професійної, але й вважає її такий. І тому досить ознайомитися з офіційними документами уряду США належать і Пентагону. У жодному їх ви зустрінете терміна «професійна армія» стосовно американським ЗС.

Що ж до відмови США від військового обов'язку з липня 1973 року, він називався зовсім на переходом до комплектування армії США «на професійній основі» (як і указі Президента Росії № 722), а переходом до комплектування Збройних Сил цілком добровільних засадах. Тому з липня 1973 року американська армія стала офіційно іменуватися «Усідобровольческими збройних сил». Мабуть «казус» ЗС РФ пов'язані з проблемою «професіоналізації армії» лежить у цьому, що немає точної, конкретної, регламентованої програми створення РФ «Професійних ЗС» у якій точно зазначатимуться дії військових органів з реформування армії з урахуванням інтересів усіх умов і внутрішніх чинників які впливають перетворення структури ЗС.                                                                   

           Переходячи до розкриття фахівців треба дати основні визначення:

         Профессия[1] – ( від латів. – повідомляю своєю справою) рід праці, що вимагає певної підготовки й що є основним джерелом існування.

          Професіоналізм – сукупність знань, умінь як і- або сфері під час отриману освіту.

          Професійна армія – це високо кваліфікована, технічно оснащена, високо мобілізаційна військова організація здатна ефективно забезпечити військовими методами безпека держави від зовнішніх загроз.

          Професіоналізм - сукупність певних знань, навичок, умінь особистості різні сфери, й можливості якісно, і ефективно реалізувати свої творчі здібності у трудовій діяльності.

          Професіоналізм військовослужбовця – сукупність бойових, морально-психологічних, духовно-культурних, фізичних, технічних здібностей, знань, навичок і умінь, дії яких застосовуються військовослужбовцям для реалізації обов'язків і державних функцій у процесі військової служби.

          Оскільки професіоналізм розуміють у собі зміст професіоналізму тобто необхідність глибше ознайомитися з цим явищем.

          Феномен професіоналізму (військово-професійної компетентності) військовослужбовця обумовленого діями загальних, особливих і одиничних закономірностей військової служби. У разі військовий професіоналізм сприймається яквоенно-профессиональное компетентність і є професійної підготовленістю та здібністю військовослужбовця до виконання завдань і управлінських обов'язків по займаним посади.

Сутність професіоналізму виявляється у сформованості комплексу якостей військовослужбовця відповідальних вимогам військового праці.

          Зміст професіоналізму військовослужбовця визначається цілями, завданнями і характером військового праці. Натомість військовий працю містить відмінні риси щодо військового професіоналізму що визначається своїми цілями, завданнями і результатами.

          Вони зводяться до чого: соціальним замовленням суспільства із гарантування безпеки від зовнішніх загроз і закріплюється законів, військових статутах і наказах визначальних боєздатність підрозділи, морально-психологічного стану особового складу; згідно індивідуальним якостям і професійним діям військовослужбовця у виконанні поставлених завдань.

Зміст професіоналізму в умовах:

*соціально – правову регламентацію військової служби;

*екстремальність умов продовжувати виконувати обов'язки;

*колективний характері і безпосереднє взаємодія військовиків у процесі роботи і спілкування.

>Т.к. професіоналізм передбачає у собі сукупність знань навичок і умінь не обходжено вказати їхню соціальну значимість.

Знання - це сукупність засвоєних відомостей, понять і поглядів на предметах і явищах об'єктивноїдействительности1.

Якщо професіоналізм розглядати, як майстерність, воно передбачає глибоке засвоєння великий суми знань.

Якісна характеристика знань військовослужбовців визначається:

- глибиною знань (наскільки військовий міцно засвоює сутність, закономірність складних явищ).

- гнучкість знань (відбиває здатність військовослужбовця творчо використовувати їх мінливих умовах).

- міцність знань (збереження і стійкість знань у складних умовах).

Глибина гнучкість і міцність знань дозволяє забезпечувати їхню дієвість, тобто собі втілення у практичних діях.

Що ж до навичок і умінь, всі вони є дії військовослужбовця застосовувані ним для реалізації обов'язків і виступають вихідними елементами цілісної системи технології ратної праці.

>Физиологическую основу досвіду становить динамічнийстереотип-система умовних рефлексів.

Динамічна сторона досвіду залежить від методів навчання, які, застосовують у процесі її формування.

>Навики різняться:  

·Сенсорние – роботи органів почуттів (наприклад, визначення на слух нормальної роботи двигуна);

· Інтелектуальні (розумові – виконання розумових операцій);

·Двигательние – результат оволодіння рухами.

Через війну автоматизації свідомих дійпомимом навичок утворюються так звані звички - усвідомлена потреба у тому чи іншому дії.Навики припускають лише вміння щось зробити, звичка ж таки полягає із метою до дій.

Б.І.Хозиев (докторпсихол. наукВПА) довів, що заволодінням певних навичок приводить до підвищення рівня професіоналізму.

Також навички та вміння поділяються за складністю:

· початкові вміння – тобто. первинне самостійне застосування придбаних знань практично.

· прості навички – тобто. не складні прийоми.

· складні навички – засвоєні автоматизовані дії.

· складні вміння - творче застосування знань.

 Т.о. бачимо, що з першого періоду до кінцевого йде складний і поетапний процес розвитку особистості придбанні фахівців.

           У військових науках виділяються чотири основних групи фахівців військовослужбовців, необходимих до виконання нимифункционально-профессионального призначення (військовоїслужби)1:

I. Загальні якості військового професіонала.

II. Морально бойові якості, необхідних виконанняучебно- бойових завдань.

III. Якості військової спеціалізації.

IV.Служебно- посадові якості.

До першої фахівців входять:

ПатріотизмЦелеустремленность

Професійний кругозір Затятість

КомпетентністьСамообладание

Дисциплінованість Фізична сила

>Исполнительность Відчуття товариства ін.

>Организованность                        

По-друге групу фахівців входять:

АктивністьВиносливость

КолективізмСтрессоустойчивость

МужністьСамоконтроль

>Видержанность Впевненість у собі

Стійкість Енергійність

>Отвага Сміливість

>ХрабростьНаходчивость

Рішучість

У третю групу фахівців входять:

Зосередженість Працездатність

>Внимательность Стала пам'ять

>Усидчивость Професійне творчість

Терпіння Оперативна пам'ять

>Уравновешенность Професійний оптимізм

Холоднокровність Відданість професії

Спостережливість

Точність

У четверту групу фахівців входять:

Працьовитість Прагнення освоєння професії

Відчуття боргу Актуальність та інших.

>Эрудиция

Коммуникабельность

 

У той самий час до цих професійним якостям військовослужбовців необ-хідно додати таке групикачеств1:

1.Обще соціальні

2. Психологічні

3. Фізичні

Без наявності названих якостей, особливо загальне твердження соціальних, військовий неспроможна мати необхідним професіоналізмом що дозволяє якісно ви. Ці групи якостей за умов військової служби розглядаються через призму функціональних дій військовослужбовця.  

Наявність кожних фахівців у військовослужбовців визначаються соціальної структурою самої особистості (див. додаток №1), що у своє чергу залежить віддиспозиционной системи (це система схильності до якогось сприйняттю умов у військової роботи і до якогось поведінці цих умовах), що містить:

1. ціннісні орієнтації у сфері військової діяльності.

2. узагальнені соціальні настанови щодо різних аспектів військової діяльності.

3. ситуативні установки як схильність до сприйняття їм поведінці у певнійвоенно-служебнойситуации1.

Наведена класифікація професійно важливих якостей військовослужбовців, представляється нам оптимальної, оскільки: а) відбиває основніслужебно - посадові сфери військової діяльності військовослужбовців; б) відповідає специфіки їхній професійній діяльності; в) відповідає концепції цілісного процесу формування та розвитку в військовослужбовців професіоналізму.

Структура військово-професійних значимих якостей як результату військово-професійної діяльності можна розглядати через взаємозв'язок між групою якостей як цілісна система професійної орієнтації військовослужбовців (див. додаток № 2).

Основними показниками сформованості фахівців у військовослужбовців є:

- стійкість,

- швидкість,

- безпомилкове виконання дій,

- якість виконуваних дій,

- результативність.

Ці показники дозволяють оцінити рівень професіоналізму.

Приклад цього можна навести201мсд. Під час перевірки навчально-бойових занять натаджико-афганской кордоні за той час, коли НАТО запровадили військ у Афганістан, підрозділ капітанаОлехина показало високий рівень професіоналізму і під час бойового завдання, і це, не дивлячись те що, що його укомплектовані на 80%.1

Це засвідчує тому, що наявність фахівців у військовослужбовців дозволяє виконати бойове завдання високому рівні.

Що ж до формування фахівців у військовослужбовців то тут слід враховувати:

- професіоналами не народжуються, а стають,

- утримання і структура професіоналізму залежить від цього, хто і як нею впливає,

- які риси буде закладено у яких умовах,

- що переслідуються.         

Значний внесок у формуванні фахівців військовослужбовців вніс професорський складВУМОРФ.

На приклад. У 1993 року 14 жовтня відбулася науково-практична конференція на тему: «Виховна робота у ЗС: стан і розвитку», де розглядалася ще низка наступних проблем:

- «Військова професіоналізація особистості».Елбаев Ю.О.

- «Актуальні питання виховання особового складу ».МуциновС.С.

- «Проблема людини у створення нової системи виховної роботи у ЗС».Барабанщиков А.В.      

          Розглянувши групи і характеристику фахівців військовослужбовців можна здогадатися з вищесказаного.

          Основну групу фахівців становить індивідуально-психологічні,морально-духовние показники. Що говорить у тому, що військовий повинен мати як фізичної силою і технічними навичками, а й високими психологічнимипредрасположенностями. Здібними забезпечити високий моральний дух під час несення військової служби, як і мирний час, і у військове.

За період існування Збройних Сил нагромадився великий досвід у формуванні фахівців у військовослужбовців. Він залежить від навчанні, вихованні військовослужбовців, і навіть великої роботи з різних сфер діяльності військової служби.

Формування фахівців у військовослужбовців розбиваються за критеріями:

2. по специфіки діяльності військовослужбовця;

3. постатусному становищу;

4. за належністю до збройних силах;

5. за тривалістю служби й т.д.

Також необхідно враховувати ряд інших чинників які впливають формування фахівців:

1. умови (створення спільного комплексу для ефективності формування);

2. систему процесу формування (певна програма періодичності формування);

3. схильність самих військовослужбовців придбання фахівців.   

Кожна група фахівців військовослужбовців передбачає собою окрему систему її формування. І завершує у собі певну періодичність послідовних заходів для створення кожних якостей окремо.

Наприклад, що створити хоча б одну групу фахівців необхідна низка вивчення військовослужбовця в доповненні, яких якостей він має виконання своїхвоенно-служебних обов'язки. Тут слід відзначити, що є ціла програма психологічних, педагогічних заходів виявлення в військовослужбовців здібностей до тих або іншими діям.

Отже, вибудовується цілу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація