Реферати українською » Военная кафедра » Застосування ЕОМ підвищення ефективності роботи штабу ДО РИТАП.


Реферат Застосування ЕОМ підвищення ефективності роботи штабу ДО РИТАП.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

Щоб оцінити можливі й засоби застосування електронних обчислювальних машин (далі ЕОМ) підвищення ефективності роботи штабу ДО, необхідно мати чітке уявлення, по-перше, про обсяг і змістовності розв'язуваних завдань, вимогах оперативності й засоби комунікацій, і, по-друге, про можливості сучасних ЕОМ.

Що ж до можливостей сучасних ЕОМ (причому не про окремою машині, йдеться про комп'ютері із можливістю як автономної роботи, і доступу до віддаленим ресурсів), сучасний рівень технології дозволяє забезпечити практично будь-який рівень продуктивності і отказоустойчивости системи, котрі можуть знадобитися у межах розв'язуваної завдання, чи це примітивний документообіг чи управління обмеженими ресурсами в бойових умовах перетворюється на часі за відсутності джерел енергії. У разі вимоги до продуктивності визначаються двома чинниками: масштабом завдань і обмеженістю ресурсів їхнього рішення. Отже, визначимо завдання ДО загалом і завдання ДО РИТАП зокрема.

 

Завдання громадянської оборони.

Громадянська оборона - складова частина системи загальнодержавних оборонних заходів, які у мирне і забезпечити військове час у з метою захисту населення Криму і народного господарства від зброї масового знищення та інших сучасних засобів нападу противника, і навіть для СИДНР в осередках поразки, і зонах катастрофічного затоплення.

Основні завдання ДО:

1. Захист населення від зброї масового знищення та інших засобів нападу противника здійснюється проведенням комплексу захисних заходів, що дозволяє максимально послабити результати впливу зброї масового знищення, створити сприятливі умови проживання і забезпечення діяльності населення, роботи об'єктів, і безкомпромісність дій сил ДО і під час їхніх насущних завдань.

2. Підвищення стійкості роботи об'єктів і галузей економіки умовах воєнного часу можна досягнути завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, вкладених у максимальне зниження результатів впливу зброї масового знищення, створення сприятливих умов швидкої ліквідацію наслідків нападу противника.

3. Проведення рятувальних аварійно-відбудовних робіт у осередках поразки, і зонах затоплення. Без успішного проведення таких робіт неможливо налагодити діяльність об'єктів, які піддалися ударам противника, створити нормальні умови життєдіяльності населення постраждалих міст.

У організаційному плані ДО побудована те щоб за необхідності вона забезпечувала використання у свої інтереси людських і матеріальних ресурсів, передбачала успішне вирішення завдань з найменшою відривом від їхнього виробничого діяльності. Громадянська оборона організується по территориально-производственному принципу.

Виробничий принцип залежить від організації ДО у кожному міністерстві, відомстві, установі, на об'єкті. Начальниками ДО підприємств, організацій, установ, навчальних закладів користується ті.

На допомогу начальнику ДО об'єкта призначається заступник. У великих об'єктах їх може бути кілька. Зазвичай призначаються заступники по розосередженню робітників і службовців інженерно технічну частину, по матеріально-технічного постачання.

 Заступник начальника ДО по розосередженню робітників і службовців керує розробкою плану розосередження робітників і службовців і евакуації членів їхнім родинам, організує підготовку місць розміщувати останніх, керує службою охорони суспільного ладу, здійснює технічне керівництво рятувальними і невідкладними аварийно-восстановительными розробками осередку поразки, при стихійних лих, великих аварії та катастрофах.

 Заступник начальника ДО по матеріально-технічного постачання - заступник чи помічник директора підприємства з постачання забезпечує накопичення і збереження спеціального майна, техніки, інструмента, засобів і транспорту. Йому покладається матеріально-технічне забезпечення робіт з будівництва укриттів, заходів із розосередженню і евакуації, проведенню рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт.

Начальник штабу є першою заступником начальника ДО об'єкта. Йому надається право від імені начальника ДО наказати і розпорядження з питанням громадянської оборони на об'єкті.

На об'єкті залежно від характеру, їх виробничої діяльності створюються служби ДО: оповіщення та зв'язку, медична, протирадіаційним і протихімічної захисту, охорони суспільного ладу, протипожежна, енергопостачання і светомаскировки, аварійно-технічна, притулків і укриттів, транспортна, матеріально-технічного постачання та інших.

Служба оповіщення та зв'язку зазвичай створюється з урахуванням вузла зв'язку об'єкта. Медична служба організується з урахуванням медсанчастини (здравпункта, поліклініки) об'єкта. Начальник служби - головний лікар.

 Служба забезпечує комплектування, навчання й підтримку з готовністю медичних формувань; накопичення запасів медичного майна, і медичних коштів індивідуальної захисту; медичну розвідку й санитарно-эпидемиологическм спостереження. Оказывает медичної допомоги ураженим і евакуює в лікувальні установи, здійснює медичне забезпечення робочих, службовців і членів їхнім родинам у місцях розосередження і евакуації.

 Служба протирадіаційним і протихімічної захисту розробляє та здійснює заходи щодо захисту людей, харчоблоків, складів продовольства від впливу радіоактивних і відправляють речовин; організовує й підготовляє противорадиационные і противохимические формування та установи; здійснює станом коштів індивідуальної захисту.

Противопожарная служба організується з урахуванням підрозділів відомчої пожежної охорони. Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи й здійснює право їх проведенням; забезпечує постійну готовність зусиль і коштів служби, локалізує і гасить пожежі; надає допомогу службі протирадіаційним і протихімічної захисту, дезактивації і дегазації ділянок зараження.

 Служба енергопостачання і светомаскировки створюється з урахуванням відділу головного енергетика. Начальник служби - головний енергетик об'єкта. Служба розробляє заходи, щоб забезпечити безперебійну подачу газу, палива чи електроенергії на об'єкт. Веде оснащення уразливих ділянок енергетичних мереж різноманітних системами і коштами захисту. Планує, проведення заходів із светомаскировке і, підготовчі заходи першочергових відновлювальних робіт. Веде невідкладні аварийно-восстановительные роботи з енергомережах.

Аварийно-техническая служба організується з урахуванням виробничого відділу . Вона розробляє і проводить уже заходи щодо захисту унікального устаткування, підвищенню стійкості основних споруд, спеціальних інженерних мереж, і комунікацій; проводить невідкладні роботи з розбиранні завалів, своєчасного заповнення притулків і укриттів за сигналами оповіщення громадянської оборони, ще, цю службу бере участь у рятувальних роботах під час розтину завалених притулків і укриттів.

Транспортна служба створюється з урахуванням транспортного відділу, транспортний цех (гаражу). Вона розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення перевезень, що з рассредоточением робочих, службовців і доставкою їх доречно роботи; організує підвезення зусиль і коштів до осередку поразки; - підготовляє транспорт для перевезень робочих, службовців, евакуації уражених, а як і з метою громадянської оборони; проводить роботи з знезараженню транспорту. Служба матеріально-технічного постачання організується з урахуванням відділу матеріально технічного постачання об'єкта. Вона розробляє план матеріально-технічного постачання; своєчасно постачає формування усіма видами обладнання і продовольства; організує ремонт техніки і різного майна, підвезення його до ділянкам робіт, збереження і облік; забезпечує продовольством та предметами першої необхідності робітників і службовців як у саме підприємство, і у місцях розосередження.

План заходів ДО розробляється текстуально з додатками як графіків і таблиць. Зміст планованих заходів цілком узгоджується з заходами виробничого плану.

 У план ДО об'єкта слід залучити заходи щодо захисту робітників і службовців, підтримці виробничої роботи і інші з урахуванням обстановки, яка можна скласти на об'єкті після застосування противником зброї масового знищення та інших засобів нападу. З іншого боку, у плані передбачається необхідну кількість зусиль і коштів на ліквідацію наслідків нападу противника, і навіть заходи, щоб забезпечити відновлення виробничої діяльності об'єкта. Документи плану ДО об'єкта необхідно розробляти повно і цілком обгрунтовано.

Заплановані заходи погоджуються зі штабом ДО району, або міста. Уточняются питання управління, взаємодії і забезпечення. При плануванні ДО використовуються відповідні вихідні дані й довідкові матеріали. Основні вихідні дані розробки плану громадянської - оборони об'єкта - рішення і вказівки вищого штабу ДО, розпорядження начальника ДО об'єкта, документи, що характеризують об'єкт та інших.

Планирующие документи з ДО розробляють у двох примірниках. Підписує їх начальник штабу ДО об'єкту і після погодження з вищим штабом, ДО стверджує начальник ДО об'єкта. Після затвердження їх доводять до виконавців.

Слід пам'ятати, що в котрі планують документи з ДО об'єкта можуть побуті внесено відповідні корективи, оскільки зміна виробничої діяльності зумовлює необхідність їх періодичного уточнення, тому коригування документів плану ДО об'єкта проводиться систематично. Там, коли змінилися дані, що є основою розробки документів, чи уточнені положення плану під час навчань по цивільну оборону, коригування проводиться негайно.

План громадянської оборони об'єкта народного господарства є програмою здійснення захисних та інших заходів. Він дає змогу цілеспрямовано організовано виконувати завдання громадянської оборони як і складних умовах, і у разі значним аваріям і катастроф чи стихійного лиха.

При ліквідацію наслідків стихійних лих, значним аваріям і катастроф передбачається організація оповіщення робітників і службовців ра6отающей зміни, формувань та населення відомчих будинків про загрозу виникнення чи що виникли аварії та стихійних лих. Зазвичай при цьому використовуються мережі внутрішнього радіомовлення, телефонного та диспетчерської зв'язку. Передбачаються заходи щодо організації та проведення евакуації робочих, службовців з цехів (підрозділів) об'єкта, а населення - з відомчих будинків, вказуються маршрути і пункти евакуації, порядок видачі коштів індивідуальної захисту особового складу формувань, робочим, службовцям цехів (підрозділів). Визначаються сили й засоби щодо робіт з ліквідацію наслідків значним аваріям і катастроф, порядок управління, сили і засоби зв'язку, щоб забезпечити управління. З іншого боку, передбачають організацію харчування особового складу формувань ДО і постраждалого населення; порядок заправки ПММ техніки і його ремонт, і навіть забезпечення громадського порядку та охорони тих матеріальних цінностей й особистого майна громадян.

 Управління ДО 

 

Управління громадянської обороною - це цілеспрямована діяльність начальників, штабів і служб з підтримки постійної готовності підлеглих їм органів прокуратури та сил, організації виробництва їхньої діянь П.Лазаренка та напрямку зусиль чинити успішний виконання завдань за захистом населення і побудову народного господарства за військовий час. Завдання управління:

збір, обробка і - оцінка даних про обстановку;

прийняття (уточнення) рішення;

доведення завдань до підлеглих;

організація та підтримку взаємодії;

всебічне забезпечення проведених заходів.

Гнучкість залежить від здібності начальника (командира) своєчасно уточнювати раніше прийняті рішення, і якщо обстановка різко змінюється, то знайти силу волі і потрібна прийняти нові.

 Непрерывность (чи стійкість) досягається надійним функціонуванням всієї системи управління, її здатністю забезпечити безперебійну зв'язок із усіма підрозділами і знанням начальником і органом управління обстановки, щоб постійно сприяти виконання заходів ДО.

Основою управління рішення відповідного начальника чи командира. Начальник ДО об'єкта несе повну відповідальність у виконанні завдань із захисту робітників і службовців, підвищення стійкості роботи підприємства у військовий час, при проведенні рятувальних робіт у осередках поразки. Він має вміти приймати необхідні рішення проведення заходів громадянської оборони на об'єкті, грамотно ставити завдання підлеглим, правильно організовувати управління, взаємодія суспільства та забезпечення дій зусиль і коштів.

 Велику роль управлінні грають начальники служб об'єктів. Усі вони відповідає у виконанні передбачених планом ДО об'єкта заходів. Свої обов'язки виконують відповідно до рішеннями начальника ДО об'єкта.

 У обсязі своїх правий і обов'язків начальники служб готують розрахунки виконання спеціальні заходи ДО, які забезпечують захист робітників і службовців об'єкта, підвищення стійкості його роботи у воєнний час, і навіть визначають завдання підлеглим формуванням і доводять їх до виконавців.

 Начальники служби ДО мають знати і завдання ДО об'єкта, своїх служб, підлеглих формувань, доповідати начальнику ДО і начальника штабу пропозиції на організацію та влитися ведення ДО і вчасно приймати заходи для виконання завдань, поставлених службою.

Штаб громадянської оборони об'єкта - основний орган управління. Йому покладаються складні завдання й насамперед - підтримку повсякденної готовності громадянської оборони об'єкта (служб, формувань) до виконання майбутніх завдань.

Від начальника штабу залежить злагоджена і взаємодія штабу, всіх служб, командирів загонів, команд і груп, особового складу формувань.

 При організації управління встановлюються: порядок збору, обробки й аналізу інформації штабом і службами ДО об'єкта; які дані, як і форми і коли доповідаються начальнику ДО і начальника штабу ДО об'єкта; які дані у які терміни видаються штабу ДО, службам, начальникам ДО цехів і командирам формувань; строки й порядок доповідей про обстановку і її уявлення повідомлень в вищестоящий штаб; здійснення інформації сил громадянської оборони; порядок несення чергування на пункті управління; порядок роботи вузла зв'язку, обчислювального центру й порядку використання їх посадовими особами для поточної роботи; порядок контролю та надання допомоги підлеглим; загальний розпорядок дня на пункті управління, зокрема приймання їжі, відпочинку, побутові питання; заходи щодо дотриманню прихованого управління.

Задля більшої стійкого управління ДО на об'єкті створюється пункт управління. Він, зазвичай, устатковується в захисних приміщеннях.

Для управління ДО на об'єкті створюється система зв'язку, що включає: радіо та провідні засоби зв'язку, рухливі й сигнальні кошти. Система зв'язку є основним засобом управління має забезпечити швидку і достовірну передачу, насамперед командної інформації, і навіть повідомлень і повідомлень про стан громадянської оборони. Вона організується відповідно до рішенням начальника (командира), зазначенням начальника штабу і розпорядженням зв'язку вищого штабу. Безпосередню відповідальність до її організацію несе начальник штабу ДО об'єкта (служби, формування).

 Радиосредства - кошти зв'язку, оскільки вони забезпечують надійне управління заходами ДО.

Кошти обробки інформації та виробництва оперативних і інженерно-технічних розрахунків (клавішні обчислювальні машини, електронно-обчислювальні машини та т. буд.); кошти документування і розмноження документів (диктофони, магнітофони, пишучі машинки, копіювальні (друковані) апарати, креслярські прилади й устрою), канцелярське приладдя, різні лінійки, шаблони, трафарети, набори типових записів, умовних знаків, а такі типові форми.

 Нині на об'єктах широко застосовуються автоматизовані системи управління виробництвом (АСУП), одній з підсистем якого має бути громадянська оборона. Застосування автоматизованих систем під управлінням громадянської обороною вносить різкі зміни у методи праці та організаційну

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація