Реферати українською » Военная кафедра » Статус військовослужбовців


Реферат Статус військовослужбовців

Страница 1 из 8 | Следующая страница

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

"ПРО СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

Прийнято Державної Думою 6 березня 1998 року
Схвалено Радою Федерації 12 березня 1998 року

Справжній Федеральний закон відповідно до Конституцією Російської Федерації визначає права, свободи, обов'язки, і відповідальність військовослужбовців, і навіть основи державної політики у сфері правовою та соціальною захисту військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам.

ГЛАВА 1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА
ГЛАВА 2. ПРАВА І СВОБОДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРОМАДЯН, УВОЛЕННЫХ З ВОЄННОЇ СЛУЖБИ, І ЧЛЕНІВ ЇХ СЕМЕЙ
ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ГЛАВА I.
СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

Стаття 1. Статус військовослужбовців.

1. Статус військовослужбовців є сукупність прав, свобод, гарантованих державою, і навіть обов'язків та виховання відповідальності військовослужбовців, встановлених справжнім Федеральним законом, федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Військовослужбовці мають й права і свободами людини і громадянина з декотрими обмеженнями, встановленими справжнім Федеральним законом, федеральними конституційними законів і федеральними законами.

На військовослужбовців покладаються обов'язки з підготовки до збройної захисту й озброєна захист Російської Федерації, пов'язані із необхідністю беззаперечного виконання поставлених завдань за будь-яких умов, зокрема з ризиком не для життя. У зв'язку з особливим характером обов'язків, покладених на військовослужбовців, видаються пільги, гарантії, і компенсації.

Особливості статусу військовослужбовців, проходять військову службу у час, під час мобілізації, під час виконання обов'язків військової служби за умов надзвичайного стану і за збройних конфліктах, регулюються федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. Військовим видаються документи, з яких випливає їх особистість і громадянство, і навіть документи, які засвідчують особу і правове становище військовослужбовців.

Порядок видачі військовослужбовцям зазначених документів і майже фінансування заходів, пов'язані з їх видачею, визначається Урядом Російської Федерації.

4. Військовослужбовці мають право зберігання, носіння, застосування і зброї гаразд, визначеному федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

5. Органи структурі державної влади Російської Федерації, органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації (далі - органи структурі державної влади), органи місцевого самоврядування та молодіжні організації вправі встановлювати у своїх повноважень додаткові пільги, гарантії, і компенсації військовослужбовцям, громадянам, звільненим з військовою служби, і членів їхнім родинам.

Стаття 2. Громадяни, мають статус військовослужбовців.

1. Військовослужбовці проходять військову службу за контрактом чи військову службу за призовом відповідно до федеральним законом про військового обов'язку та військовою службі. До військовослужбовцям ставляться:
офіцери, прапорщики і мічмани, курсанти військових освітніх закладів професійної освіти, сержанти і старшини, солдати і матроси, які відбуваються військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, які відбуваються військову службу за контрактом);
офіцери, покликані на військову службу відповідно до указом президента Російської Федерації;
сержанти, старшини, солдати і матроси, які відбуваються військову службу за призовом, курсанти військових освітніх закладів професійної освіти до підписання з ними контракту (далі - військовослужбовці, які відбуваються військову службу за призовом).

Офіцери, покликані на військову службу відповідно до указом президента Російської Федерації, зі свого правовому становищу прирівнюються до офіцерів, які пройшли військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Умови контракту про проходженні військової служби визначаються федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Громадяни набувають статусу військових із початком військової служби й втрачають його з закінченням військової служби.

На громадян, покликаних на військові збори, статус військовослужбовців поширюється у випадках і порядку, передбачених справжнім Федеральним законом, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. За громадянами, які відбулися військову службу в військових частинах Збройних сил Союзу РСР, інших військових формуваннях Союзу і держав - учасників Співдружності незалежних держав до прийняття зазначених військових формувань під юрисдикцію Російської Федерації і перешедшими на військову службу до військ чи інші військові формування, організації інших держав, раніше входили до складу Союзу РСР, зберігаються пільги, гарантії, і компенсації, передбачені справжнім Федеральним законом, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, за умови ув'язнення й ратифікації у порядку відповідних за міжнародні договори Російської Федерації.

4. Статус військовослужбовців, проходять військову службу територій держав, не вказаних у пункті 3 цієї статті, і навіть військовослужбовців, направлених ним у Збройні сили зазначених держав гаразд військового співробітництва, визначається відповідності з міжнародними договорами Російської Федерації.

5. Пільги, гарантії, і компенсації частини й порядку, передбачених справжнім Федеральним законом, федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, встановлюються:

· військовослужбовцям та членів їхніх родин;

· громадянам, звільненим з військовою служби у Збройних силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях і органах, Об'єднаних Збройні сили держав - учасників Співдружності незалежних держав, і членів їхнім родинам;

· громадянам, звільненим з військовою служби у Збройних силах Союзу РСР, прикордонних, внутрішніх та залізничних військах, військах громадянської оборони, органах і військах державної безпеки, інших військових формуваннях Союзу РСР, і членів їхнім родинам.

До членам сімей військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, у яких поширюються зазначені пільги, гарантії, і компенсації, якщо інше не передбачено справжнім Федеральним законом, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, ставляться:

· чоловіка (чоловік);

· неповнолітні діти;

· діти старше 18 років, які є інвалідами до ними віку 18 років;

· діти до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній форми навчання;

· особи, що перебувають у утриманні військовослужбовців.

6. Військовим і громадянам, звільненим з військовою служби, ветеранам Великої Великої Вітчизняної війни і ветеранам бойових дій в територій інших держав, ветеранам військової служби, і навіть ветеранам, котрі виконували обов'язки військової служби за умов надзвичайного стану і за збройних конфліктах, федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації встановлюються додаткові пільги, гарантії, і компенсації.

7. Правові і соціальні гарантії неповнолітнім громадянам, які навчаються в освітні установи середнього (повного) загальної освіти, додаткові освітні програми яких ставлять за мету вишкіл, регулюються федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

8. За військовослужбовцями, захопленими в полон чи ролі заручників, і навіть інтернованими в нейтральних країнах, зберігається статус військовослужбовців. Органи державної влади військове командування зобов'язані вживати заходів зі звільнення зазначених військовиків у відповідно до норм міжнародного права.

За зазначеними військовослужбовцями зберігаються грошове забезпечення, матеріальне й інші види забезпечення, які виплачують (видаються) подружжю або іншими членам сімей військовослужбовців, котрі живуть що з ними порядку, визначеному Урядом Російської Федерації, до з'ясування обставин захоплення полон чи ролі заручників, інтернування військовослужбовців чи його звільнення.

9. Військовослужбовці, громадяни, звільнені з військовою служби, і члени їхнім родинам, з правом на пільги, гарантії, і компенсації відповідність до справжнім Федеральним законом, користуються пільгами, гарантіями і компенсаціями, встановленими громадянам федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законів і іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, і навіть нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. Якщо зазначені особи одночасно мають право отримання одному й тому ж пільги, гарантії, і компенсацію з кільком підставах, то видаються з їхньої вибору пільга, гарантія та компенсацію за одним підставі, крім випадків, особливо передбачених федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Стаття 3. Гарантії правовій і соціальній захисту військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам.

1. Для військовослужбовців справжнім Федеральним законом встановлюється єдина система правовій і соціальній захисту, і навіть матеріального та інших видів забезпечення з урахуванням займаних військових посад, привласнених військових звань, загальної тривалості військової служби, зокрема й у пільговому обчисленні, виконуваних завдань, умов і близько проходження ними військової служби.

2. Правова захист військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам є функцією держави й передбачає закріплення законів та інших нормативних правових актах прав, пільг, гарантій і компенсацій зазначених осіб та інших заходів їх соціального захисту, і навіть правової механізм реалізації.

3. Соціальний захист військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам є функцією держави й передбачає:
реалізацію їх прав, пільг, гарантій і компенсацій органами структурі державної влади, органами військового управління і органами місцевого самоврядування;
вдосконалення механізмів та інститутів соціального захисту зазначених осіб;
охорону їхнього життя і здоров'я, і навіть інші заходи, створені задля створення умов життя і правоохоронної діяльності, відповідних характеру військової служби та її роль суспільстві.

4. Реалізація заходів правовою та соціальною захисту військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам доручається органи структурі державної влади, органи місцевого самоврядування, федеральні суди загальної юрисдикції, правоохоронні органи не більше їхніх повноважень, і навіть є обов'язком командирів (начальників) (далі - командири). Реалізації прав військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам відповідно до федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації можуть також допомагатиме громадські об'єднання.

5. Ніхто немає права обмежувати військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам прав і свободи, гарантованих Конституцією Російської Федерації і справжнім Федеральним законом. Службові особи органів структурі державної влади, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій, і навіть командири, винних у невиконанні обов'язків щодо реалізації прав військовослужбовців, громадян, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам, відповідають відповідно до федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

При здійсненні призову на військову службу, укладання з військовослужбовцями контракту про проходженні військової служби, і навіть під час звільнення військових із військової служби держава гарантує виконання зобов'язань, передбачених справжнім Федеральним законом, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

6. Контроль над виконанням справжнього Федерального закону здійснюється органами структурі державної влади, правоохоронні органи і органами військового управління.

Нагляд над виконанням справжнього Федерального закону здійснюється генеральний прокурор Російської Федерації та його підлеглими йому прокурорами.

Стаття 4. Правові основи статусу військовослужбовців.

1. Правовыми основами статусу військовослужбовців є Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні закони, справжній Федеральний закон, федеральні закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, і навіть норми міжнародного правничий та міжнародні договори Російської Федерації.

2. Правові і соціальні гарантії військовослужбовцям, включаючи заходи їх правового захисту, і навіть матеріального та інших видів забезпечення, передбачені справжнім Федеральним законом, неможливо знайти скасовані чи знижено федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації інакше як шляхом внесення зміни й доповнення на справжній Федеральний закон.

ГЛАВА II.
ПРАВА І СВОБОДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРОМАДЯН, УВОЛЕННЫХ З ВОЄННОЇ СЛУЖБИ, І ЧЛЕНІВ ЇХ СЕМЕЙ

Стаття 5. Захист свободи, честі й гідності військовослужбовців.

1. Військовослужбовці перебувають під захистом держави. Ніхто немає права втручатися у діяльність військовослужбовців, крім осіб, уповноважених те що федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, і навіть Статутом внутрішньої служби Збройних сил Російської Федерації, Дисциплінарним статутом Збройних сил Російської Федерації, Статутом гарнізонної і караульної служб Збройних сил Російської Федерації (далі - общевоинские статути).

2. Образа військовослужбовців, насильство і є загроза застосування насильства, зазіхання їхнє життя, здоров'я, честь, гідність, житло, майно, так само як інші дії (бездіяльність), порушують і що ущемляють їхніх прав у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, тягнуть відповідальність відповідно до федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. Військовослужбовці може бути затримані або заарештовані піддані арешту, зокрема як дисциплінарного стягнення із вмістом на гауптвахті, лише з підставах і як, передбачених федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і общевоинскими статутами.

Про затриманні військовослужбовців поза розташування військовій частині, у якій проходять військову службу, негайно уведомляются органи військового управління і органи військової прокуратури.

Стаття 6. Право волю пересування і вибір місце проживання.

1. Право волю пересування реалізується військовослужбовцями з огляду на необхідність підтримки ними бойової готовності військових частин 17-ї та забезпечення своєчасності прибуття місцеві військової служби.

Правила пересування військовиків у розташуванні військовій частині, їх виїзду межі гарнізону, біля яку вони проходять військову службу, визначаються общевоинскими статутами. Порядок виїзду військовослужбовців межі території Російської Федерації визначається федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Військовослужбовці, які відбуваються військову службу за контрактом, мають право зміна місця військової служби, зокрема перевести до іншої місцевість, відповідно до ув'язненими ними контрактами, з урахуванням умов військової служби, стану здоров'я військових і членів їхнім родинам (виходячи з укладання військово-лікарської комісії) і з іншим підставах, які встановлюються за Положенням про порядок військової служби.

3. Військовослужбовці, які відбуваються військову службу за контрактом, у разі з військової служби мають право вибір постійного місце проживання у кожному населеному пункті Російської Федерації чи у якомусь державі відповідно до федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації.

Стаття 7. Свобода слова. Право щодо участі в зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні.

1. Військовослужбовці, реалізуючи декларація про свободу слова, вираз своїх думок й переконань, доступом до отриманню й поширенню інформації,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація