Реферат Cтройова підготовка

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Академія муніципального управління

                                                     кафедра ____________________________

                                                     дисципліна _________________________

                                                     курс _______________________________

Завдання на курсову роботу

            студента __________________________________________________

          1. Тема роботи _____________________________________________

          2. Термін подання студентом завершеної роботи _______________

          3. Вихідні дані та план роботи___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              

          4. Дата отримання заподіяння _____________________

 

Календарний план

n/n

Етапи виконання роботи Термін виконання етапів роботи Примітки

       Студент __________________

                                            (підпис)

        Керівник ________________

                                            (підпис)


 

 Зміст

Вступ

Основна частина курсової роботи:

1. Початок заняття зі стройової підготовки.

2. Теоретичного матеріал, який стосується даної тими:

2.1. Виконання військового вітання.

2.2. Вихід зі строю та Повернення в стрій.

2.3. Підхід до начальника та відхід від нього.

3. Підбиття підсумків заняття.

4. Заключна частина заняття.

Висновки

Додатки

Перелік використаної літератури


Вступ

Стройова підготовка є одним із найважливіших розділів військового навчання. Вона виховує у військовослужбовців високу дисциплінованість, звичку швидко, без зволікань, чітко та узгоджено виконувати прийоми та дії, бути підтягнутими й охайними. Стройові навички солдатові потрібні повсякденно: на занятті, в поході, при не сенні служби у добовому наряді, у варті, на тактичних навчаннях й в бою.

Стройова підготовка – це вміння шкірного військовослужбовця безпомилково виконувати поверни на місці й в русі, займати стройове положення, вміти виходити зі строю та повертатися до нього, вміти здійснювати військові вітання, здійснювати прийоми й рухи без зброї та зі зброєю, знаті строї підрозділів та військових частин у пішому порядку й машинами, знаті місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення й винесення, знаті обов'язки військовослужбовців перед шикуванням й лавах та вимоги до їхнього стройового навчання.

Взагалі, позначка шкірного стройового заняття несе в собі виховання у особового складу навичок виконання стройових прийомів.

Заняття зі стройової Підготовки поділяються на одиночні стро йові навчання й навчання діям у складі підрозділу. Одиночне навчання є головним у стройовій підготовці, оскільки від ступеня підготовленості шкірного воїна залежить успіх навчання та злагодженості підрозділу в цілому.

Алі основним моментом у вивченні стройових прийомів є послідовність, адже ці прийоми слід вивчати у тій послідовності, у якій смердоті викладені у Стройовому статуті Збройних Сил України.

Дана курсова робота має на меті дати військовослужбовцям стройові навички щодо виконання військового вітання, виходу та Повернення в стрій та здійснення підходу до начальника (командира).


1.Початок проведення заняття зі стройової підготовки

Кожне заняття зі стройової підготовки починається із шикування, яку здійснюється за командою «СТАВАЙ». За цією командою треба швидко встати в стрій на визначений інтервал й дистанцію, підбори поставити разом, а шкарпетки розвести фронтом на ширину стопи; дивитися прямо собі за.

Наступним є перевірка наявності особового складу. Наявність тієї чи іншої частини особового складу свідчить про дисципліну строю. Необхідно стежити, щоб на заняттях усі військовослужбовці були присутні та брали активну доля й старанно виконували прийоми та дії, котрі вивчаються.

  Потім необхідно провести перевірку зовнішнього вигляду військовослужбовців. Усі військовослужбовці повинні бути охайними й матір належний вигляд.

Колі шикування й перевірки завершено, необхідно довести до особового складу тему та навчальну мітку заняття (в даному випадку):

· тема - «Виконання військового вітання. Вихід зі строю та Повернення в стрій. Підхід до начальника та відхід від нього».

· навчальна позначка – виховати у особового складу навики виконання даних прийомів.

Після цого стисло викладається матеріал, який стосується даної тими.

Здійснення цієї мети покладається на того, хто проводити заняття (наприклад, на сержанта). Для відпрацювання стройових прийомів сержант шикує відділення в одношеренговий (якщо необхідно, розімкнутий) стрій, по дає команди для виконання показаною прийому. Всі воїни, котрі знаходяться лавах, виконують прийом. Сержант вчить шкірного солдата окремо, а решта повторюють тих ж дії самостійно, виправляючи помил кі та прислуховуючись до зауважень, зроблених їхні товаришу. Усувати виявлені недоліки у підлеглих слід чи повторним показом прийому, чи стислим поясненням.

 

2.Теоретичний матеріал, який стосується даної тими.

2.1. Виконання військового вітання

 Усі військовослужбовці зобов'язані под годину зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержую чись правил, викладених у статтях Стройового Статуту Збройних Сил України.

Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а й за умови рівного стану першим вітається тієї, хто вважає собі более вихованим й ввічливим.

 Військовослужбовці зобов'язані, крім того, вшано вувати через виконання прийомів військового вітання:

· могилу Невідомого солдата;

· братські могили воїнів, котрі загинули фінансовий боєць і за волю й незалежність України;

· бойові прапори військових частин, а також Військово - Морський Прапор із прибуттям на військовий кора бель й под годину відбуття із нього;

· похоронні процесії, котрі супроводжуються військами.

Військове вітання виконується чітко і бадьоро, із точним додержанням правил стройового положення та руху.    

 Для військового вітання на місці позастроєм без головного убору за п'ять-шість кроків до на чальника чи старшого за військовим званням, поверну тися в його бік, прийняти стройове положення і диви тися йому в обличчя, повертаючи голову вслід його.

Якщо головний убір надітий, то крім того, прикласти праву руку до головного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній палець торкався нижнь ого краю головного убору (біля козирка), а лікоть був на лінії висоти плеча. Під годину повороту голови в бік начальника чи старшого за військовим званням, по ложення руки залишається без зміни.

Після того як начальник чи старший за військовим званням, міні того, хто вітав, слід голову повернути прямо і опустити руку.

 Для військового вітання под годину ру.ху по за строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника чи старшого за військовим званням, одне часно із поставленням ноги припинити рух руками, по вернути голову в його бік й, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Пройшовши повз начальника чи старий шого за військовим званням, голову повернути прямо й продовжувати рух руками.

При надітому головному уборі разом із поставленням ноги на грішну землю повернути голову і прикласти праву ру ку до головного убору, ліву руку тримати нерухомо біля стегна; пройшовши повз начальника чи старий шого за військовим званням, одночасно із поставленням лівої ноги на грішну землю голову повернути прямо, а праву ру ку опустити.

Випереджаючи начальника чи старшого за військо вим званням, вітати його одночасно із першим кроком обгону, одним кроком голову повернути прямо й праву руку опустити.

 Якщо у військовослужбовця до рук ноша, то військове вітання слід виконувати поворотом голови в бік начальника чи старшого за військовим званням.

 Військове вітання зі зброєю на місці поза строєм виконується то й без зброї (стаття 68 Стройового Статуту); при цьому положення зброї, за звинувачують кому карабіна «на плечі», не змінюється й рука до голо вного убору не прикладається. Під годину виконання військового вітання із карабіном у положенні «на плечі» він попередньо береться до ноги.

Зі зброєю в положенні «за спину» військове вітання слід виконувати, прикладаючи праву руку до головного убору.                                        

 Для виконання військового вітання под годину руху поза строєм зі зброєю «біля ноги», «на ремінь» чи «на грудях» за п'ять-шість кроків до начальника чи старшо го за військовим званням, одночасно з поставленням ноги повернути голову в його бік й припинити рух вільною рукою; зі зброєю в положенні «за спину», крім того, прикласти руку до головного убору.

Під годину виконання військового вітання із карабіном у положенні «на плечі» правою рукою продовжувати рух біля тулуба.

 Військове вітання за командою «Для зустрічі праворуч (ліворуч, із фронту) зброєю — ЧЕСТЬ» із ка рабіном виконується з положення «до ноги» у два прийоми:

· перший прийом — піднявши карабін правою рукою, тримати його прямовисне, стволом на рівні сірці дини груд, прицільною планкою у собі; одночасно із цим лівою рукою взяти карабін за верхню частину ложа (чотири пальці попереду на магазині, а великий — под прицільною планкою), кість лівої руки — на висоті по яса ;

· другий прийом — праву руку перенести на шийку ложа й підгримувати нею карабін так, щоб вели київ палець був позаду, а решта пальців, складені разом й витягнуті, лежали навскіс попереду на шийці ложа .

Одночасно із виконанням іншого прийому повернути голову праворуч (ліворуч) й проводжати начальника по глядом, повертаючи вслід його голову.

 З положення «зброєю — честь» карабін береться до ноги за командою «До но-ГИ».

За підготовчою командою голову повернути прямо, а й за виконавчою командою — взяти карабін до ноги у три прийоми:

· перший прийом — праву руку перенести вго ру й взяти нею карабін за верхню частину ложа й стволь ної накладки;

· другий прийом — поставити карабін до правої ноги так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги; лівою рукою притримувати ка рабін біля багнетної трубки;

· третій прийом — швидко опустити ліву руку, а правою рукою плавно опустити карабін на грішну землю.

 Військове вітання виконанням прийому «зброєю — честь» з карабіном здійснюється лише підрозділами й частинами под годину перебування їхнього у строю на місці.

За командою «Для зустрічі праворуч (ліворуч, із фронту) зброєю - ЧЕСТЬ» карабіни беруться у поло ження «зброєю — честь»; усі військовослужбовці, котрі пе ребувають у строю, приймають стройове положення і одночасно повертають голову в бік начальника, провід жаючи його поглядом. Якщо лавах військовослуж бовці мають автомати, кулемети й ручні гранатомети, то положення їхні не змінюється.

 Військові частини та підрозділи под годину перебу вання лавах за командою вітають:

· Президента України, Голову Верховної Заради Ук раїни, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони Ук раїни;

· всіх прямих начальників, а також керівних осіб, при значених для інспектування (перевірки) частини (підрозділу).

Для цого командир частини (підрозділу) подає до манду «СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)», зустрічає їхні й доповідає. Наприклад:«Товаришу (пані) генерал-майора. Десятий ме ханізований полк для полкової вечірньої перевірки вишикувано. Командир полку полковник Ткаченко».

Під годину шикування частини із Бойовим Прапором (на параді, стройовому огляді, складання Військової прися гі тощо) в доповіді називається повне найменування ча стини із переліком наданих їй почесних найменувань та орденів.                                           

При виконанні військового вітання лавах под годину руху начальник подає команду, але й не доповідає.

 Військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою под годину зустрічі між зі бою, а також вшановують через виконання прийомів військового вітання:

· могилу Невідомого солдата;

· братські могили воїнів, котрі загинули фінансовий боєць і за волю й незалежність України;

· бойові прапори військових частин, а також Військово-Морський Прапор под годину його підняття та спуску;

· похоронні процесії, котрі супроводжуються військами.

 Якщо війська, що перебувають у строю на місці, вітають Президента України, Голову Верховної Заради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, оркестри виконують «Зустрічний марш» й Дер жавний Гімн України.

Під годину вітання військовими частинами прямих на чальників від командира своєї частини й вище, а також керівних осіб, призначених для інспектування (пе ревірки), оркестри виконують «Зустрічний марш».

 Поза строєм як под годину зайняти, то й у вільний від них годину, військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою «Струнко».

У штабах та установах за командою вітають лише прямих начальників й керівних осіб, призначених для інспектування (перевірки).

На заняттях поза строєм, а також под годину нарад офіцерів, генералів та адміралів для зустрічі командирів (начальників) подається команда «Товариші (панове) офіцери».

Команду «Струнко» чи «Товариші (панове) офіцери» подає старший з присутніх командирів (начальників) чи військовослужбовець, який першим побачив прибу логотипом командира (начальника).

За цією командою усі присутні встають, повертають ся в бік прибулого командира (начальника) й приймають - стройове положення, а офіцери, прапорщики та мічма ні із надітими головними уборами, крім того, приклада ють перед тим руку.

Старший з присутніх командирів (начальників) підходить до прибулого й доповідає йому.

Прибулий командир (начальник), вислухавши до повідь, подає команду «Вільно» чи «Товариші (пано ве) офіцери». Тієї, хто доповів, повторює цю команду, после чого усі присутні стають «вільно». Офіцери, прапорщики та мічмани із надітими головними уборами опускають від них руку й далі діють за вказівкою прибулого командира (начальника).

 Команда «Струнко» подається под годину шкірного відвідування командиром (начальником) військової годину тини чи підрозділу, а рапорт віддається лише под годину Першого відвідування ним військової частини чи под розділу в даний день.  

У присутності старшого командира (начальника) команда військовій частині (підрозділові) для виконан ня військового вітання молодшому командиру (началь нику) не подається й рапорт йому не віддається.

Під годину проведення класних зайняти команда «Струн до» чи «Товариші (панове) офіцери» подається перед кожним заняттям й после його закінчення.

Команда «Струнко» перед відданням рапорту коман дирові (начальникові) подається тоді, коли присутні інші військовослужбовці.

За відсутності військовослужбовців командирові (на чальникові) лише рапортують.

 Під годину виконання Державного Гімна України військовослужбовці, котрі перебувають у строю, прийма ють стройове положення без команди, а командири под розділів від взводу й вище, крім того, прикладають руку до головного убору.

Військовослужбовці поза строєм под годину виконання Державного

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація