Реферат vpo1.zip

Страница 1 из 2 | Следующая страница

М.С. Волгин

 

Використання історичного досвіду для вдосконалення роботи органів управління (ЗУ), науково-дослідними інститутами (НДІ), конструкторських бюро (КБ)

Вплив історії життя суспільства багатогранно і багатоплановіше. У межах цієї теми доцільно розглянути два напрямку використання історичного досвіду у суспільства: формування (що з економікою) нації з населення регіону; виконання функції методу виявлення закономірностей у різноманітних галузях життя суспільства.

1. Досвід, зміст історії як інструмент формування нації. Плідно таке образне уявлення нації з погляду впливу на "поточного" досвіду, досвіду історії: нація - це дерево; його крона пов'язані з атмосферою, що зумовлює впливом геть дерево -націю справжнього; коріння дають харчування цьому дереву з глибини сторіч; спільне вплив крони і коренів визначають життя й еволюцію нації.

Навіщо особам, що становить колективи ЗУ, НДІ, КБ знати й уміти враховувати ці обставини? Річ у тім, як раніше для формування й еволюцію нації були потрібні століття і десятиліття. Сучасні ЗМІ дозволяють деформувати націю за лічені роки [2]. Попередньо громлять економіку, захоплюють ЗМІ. Потім із допомогою ЗМІ общипують крону дерева - нації, обрубують частина коренів. Наприклад, росіянам вже понад 10 років злонамеренно твердять, що попередні 70-80 років їхнього життя - ганьба, які треба забути. Тим більше що, саме цей період країна з власного досвіду ознайомила світ із більші можливості планової економіки (нею захоплювався А. Ейнштейн [8], використовував Ф.Д. Рузвельт, взяли на озброєння цивілізовані країни світу, досягли тому економічних успіхів), визволила світ від жахів фашизму, вивело у космос. Під впливом ЗМІ можуть різко змінюватися національні риси характеру (менталітет нації) у властивому для ворогів напрямі. Органам управління силами (військами) треба знати зміна якостей особового складу кораблів і частин, т.к. вони (якості) впливають на тактику, оперативне мистецтво, вирішення питань стратегічного застосування сил, методи управління, зміст виховної роботи з особовим складом. Спеціалісти НДІ, КБ що неспроможні розробляти ефективні системи зброї та боєприпасів технічних засобів не враховуючи якостей обслуговуючого особового складу, творців систем. Загальновідомо, що М.И. Кошкін розробив шедевр танкобудування світу - танк Т-34 - зокрема і завдяки правильному баченню "поля майбутнього бою", обліку особливостей екіпажів танків, складів колективів підприємств, створюють ці танки [7]. Відомі й приклади згубних наслідків неврахування зазначених обставин [6]. Зазвичай, виявлення необхідної виконавцям інформації потрібно вивчення великих періодів у житті суспільства з допомогою при цьому экспресс-исторических (у поступовій динаміці управління, "по гарячих слідах") досліджень. Часто необхідні геополітичні, геоекономічні прогнози, які включають і розгляд еволюції противників [9]. Методологія таких досліджень - велика самостійна тема. Проте їх аксіоматику необхідно викласти відразу ж.

Аксіома № 1. Ключ до вивчення законів історії суспільства слід шукати над головах людей, а економіці суспільства (Й.В.Сталін, 1938 р.)

Аксіома № 2. Щоб дію був успішним, необхідні дві умови. Перше - правильне визначення кінцевої мети дії. Друга - правильне визначення способу досягнення кінцевої мети (Аристотель, 4 в. до зв. е.).

Аксіома № 3. Будь-яка досить багата несуперечлива формальна система неодмінно неповна (Гедель, 1931 р.).

1-е слідство з аксіоми № 2. У всякому дії треба бачити мету і спосіб її досягнення.

2-ге слідство з аксіоми № 2. Якщо мета дії не оголошено чи маскується, її потрібно виявити, аналізуючи способи діянь П.Лазаренка та враховуючи правило: "Кому вигідно?"

Наслідки з аксіоми № 3. Будь-яка несуперечлива формальна система завжди є частиною більш широкою формальної системи чи (і) взаємодіє зі іншими системами.

2. Досвід, зміст історії як інструмент вдосконалення методу роботи фахівців ЗУ, НДІ, КБ використовується для:

а) виявлення об'єктивно обумовлених тенденцій розвитку на досліджуваних сферах життя нашого суспільства та факту народження нових областей теорії та практики у тих сферах;

б) вдосконалення методів роботи фахівців у цих областях.

Викладемо тему з прикладу, який став вже історією. У 1961 р. далекоглядний начальник ВМА адмірал Ю.О. Пантелеев розпорядився вводити на академії вивчення дослідження операцій (ІС). У Росії її - СРСР був великий політичний досвід успішного використання математичного моделювання (тобто саме ІС) з метою практики. Проте багатьма фахівцями ІС цим досвідом історії ігнорувався, а педалировалась зв'язок ІС з кібернетикою. Кібернетика ж 50-60-х років наголошувала на брехливо зрозумілу спільність процесів управління у неживої і живий (різної) природі. Всім практиків у сфері управління була очевидна, що управління лапкою мурахи, механізмом і бригадою кораблів має подібність суто зовнішнє - наявність контуру управління, а відмінність принципове - відсутність (два перших прикладу) та наявність (останній приклад) творчості людини. Заперечення хибних догм кібернетики перетворювалося на заперечення ІС.

Для виявлення ролі й місця ІС при управлінні силами і технічними системами провели історичну розвідку свою з наведеної вище аксіоматики. Докладно воно викладено в [1], тут викладається тезово.

Щоб управляти, треба передбачити, аби передбачати, треба зазначити закономірності керованих процесів, а цього потрібні методи їхньої організації виявлення. Історично першими методами були використання накопиченого досвіду і якісний аналіз, логіка (основи методів логіки розробив Аристотель на чотири в. е.).

Ускладнення структури армії й флоту зажадало впровадження нового інструмента пізнання - натурного моделювання. У військовій сфери його уперше вжив Петро, чиї "потішні походи" були моделями боїв. Його справа продовжив і П.О. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков та інших. Військові гри картами (різновид натурних моделей) використовував Наполеон, їх методику розробляли прусські офіцери Рейсвицы (батько із сином) на початку 19 в. Ділові гри - натурное моделювання в адміністративних та знайти економічних структурах - почали активно застосовуватися з середини 20 в.

Проте натурное моделювання нездатна розкривати багато властивостей керованих процесів, найчастіше вимагає надмірно великих ресурсів, часу. З'явилося математичне моделювання (ММ). Невдовзі виникла одне важливе причина використання ММ - гострій суперечності між прагненням збільшувати час розробки обгрунтованих рішень, планів і необхідністю зменшувати цей час підвищення темпів управління. Дозвіл цього протиріччя можливе лише за автоматизації процесів управління з допомогою ЭВТ, що потребує ММ.

Так сталь зрозумілі об'єктивна неминучість появи методів ІС, їх роль і у процесі управління - бути однією з методів пізнання закономірностей керованих процесів. Встановлено також, що ході послідовного формування старі методи пізнання збагачуються з допомогою нових, нові використовують багато з апарату старих методів. Та що викликає необхідність розробки методів? Використання аксіоми №1 дає змоги виявити ланцюжок залежностей: вдосконалення знарядь і засобів виробництва ® створення нових засобів і систем збройної боротьби ® ускладнення структури армії й флоту ® ускладнення закономірностей, прискорення темпів збройної боротьби ® потреба у нових інструментах пізнання. Важливий висновок: той процес не зупиниться нині досягнутому рівні, т. до. не вичерпалися причини його стимулюючі. Керівники повинні розробляти, виявляти нові методи з урахуванням попередження Гегеля: "Нове народжується як єресь, а вмирає як забобон".

Як застосовувати ІС під час управління? Дотримуючись аксіомі №2 спочатку було виявлено мета ІС, тобто. використання ММ. І тому (див. аксіому №3) були спільно вивчені властивості ММ збройної боротьби, особливості управління системами зброї, технічних засобів і силами, можливості ЭВТ [1]. Виявлена мета ІС при управлінні силами: підвищення ефективності прийнятих прийняття рішень та планів, оперативності їх підготовки й проведення життя. Але у розробці способів досягнення цього (аксіома №2) насамперед необхідні методи розробки системи напрямів, цілей оптимізації вироблюваних прийняття рішень та планів.

Вирішили проаналізувати історія, виявити переможні військові операції, успішні проектно-конструкторські роботи; відібрати такі, де успіх було досягнуто з допомогою ефективного розв'язання і планів; виявити стиль творчості (евристику) керівників, котрі домоглися успіху; виходячи з аналізу результатів розробити методи творчості керівників з урахуванням можливостей сучасних методів ІС, комп'ютерних та інформаційних технологій. Були проаналізовані стилі творчості генерала А.А. Брусилова розробки їм задуму переможного Брусиловського прориву (1916 р.) і радянського авіаконструктора Р.Л. Бартини під час створення ним на початку 1930-х винищувача "Сталь-5", що у СРСР перевищив швидкість 400 км/год.

Опис способів вивчення стилю творчості керівників - самостійна тема. Викладемо лише отримані результати.

1. Стилі успішної творчості керівників у різних розглянутих областях - оперативно-стратегічної і проектно-конструкторській - подібні у головному.

2. Задля більшої взаємопов'язаної системи напрямів, цілей оптимізації використовується закон діалектичного методу пізнання про єдність і боротьбі протилежностей. Його застосування гарантує розробку системи протилежних альтернатив зі своїми сильними і слабкими сторонами, як і є система цілей оптимізації.

3. Отримана система оптимізується як єдине ціле, навіщо розробляється метод оптимізації. Він охоплює все методи пізнання (див. вище). Одне з них головним, цементуючим інші. У Брусилова що це логічні побудови, у Бартини - математичне моделювання.

4. Використання закону про єдність і боротьбі протилежностей відкриває можливість комбінованого спрямування зазначеної оптимізації як засобу "розв'язати вузол" (застосувати методи формальної, зокрема математичної оптимізації альтернатив), і способу "розрубати вузол", використовуючи відкриття, творчі знахідки до розв'язання протиріч. Наприклад, у Брусилова ними були перші у світі масові аерофотозйомки, наступ піхоти за вогневим валом артилерії, створення спеціалізованих артгрупп, інженерна підготовка атаки тощо. буд.; у Бартини - створення обводів літака, у яких зустрічний потік повітря збільшував швидкість літака на 10-15% (аналогія - рух яхти в крутий бейдевінд) тощо.

5. Застосування такого стилю творчості керівника забезпечує вироблення рішень, планів, що підвищують ефективність значиміша, чому це можливе лише рахунок збільшення сил, коштів, ресурсів.

Повчальним також виявилося розгляд стилю творчості невдах - людей, не котрі домоглися успіху, які зазнали поразки недоліки своїх рішень, планів (за інших сприятливі умови). Були проаналізовані евристики, застосовані під час вироблення рішень на невдалі наступальні операції під Верденом (1916 р.), на р. Сомма (1916 р.), в Камбре (1917 р.), і навіть під час роботи наших авіаційних КБ створення на початку 1930-х швидкісного винищувача. Основним пороком творчості невдах було невміння мислити діалектично, т. е. невміння, іноді нерозуміння необхідності, виявляти систему альтернатив зі своїми сильними і слабкими сторонами. Це викликав неможливість здійснювати оптимізацію з урахуванням конкретних умов, занижало можливість творчих знахідок і породжувало шаблон. Шаблону ж - умова необхідну й достатню для невдачі, розгрому навіть за перевагу може і засобах [1, 3].

Результати досліджень, наведених, породили задум: озброїти виявленої евристикою творчої праці, властивої талановитим одинакам, все командні (наукові) кадри всіх інстанцій по горизонталям і вертикалям управління (наукової праці). І тому був регламентований процес пошуку напрямів оптимізації [1, 3, 4]. Комплексну оптимізацію виявлених систем альтернатив обгрунтовано пропонується здійснювати з цементуючим використанням ММ разом із іншими методами виявлення закономірностей, об'єктивного обгрунтування прийняття рішень та планів. Щоб використовувати ММ у поступовій динаміці творчої діяльності розроблена організація математичного забезпечення управління (МОУ) і обгрунтоване створення МОУ (його матеріальної основи): кадри фахівців, апаратних засобів і видів забезпечення МОУ - спеціального математичного, програмного, інформаційного, - орієнтованих модульне формування моделей. Необхідна система принципів, методів та його обгрунтування названі "Методологией евристичної оптимізації з допомогою математичного моделювання" міститься на роботах [1, 3]. Діяльність [4] викладено важлива приватна завдання - порядок включення методології в конкретнішу сферу творчої діяльності.

Укладання

Досвід історії - незамінний інструмент пізнання справжнього, обгрунтування методів роботи у умовах. Аналіз історичного досвіду свідчить такі важливих тенденціях в західних областях управління, роботи НДІ, КБ. Об'єктивно сформувалася потреба у методології евристичної оптимізації з допомогою математичного моделювання. Перевага над противником (конкурентом) використання цієї методології гарантує успіх навіть за відсутності перевазі силах, ресурсах. Тож у цій галузі розгорнеться боротьба. Ми з ній маємо початкова перевагу - наявність власних підготовлених кадрів. Не втрачено що й традиції прискорений розвиток науки. Але слід мати чітку організація роботи.

Досягнення цілей бойового і повсякденного управління силами, організації у своїй виховної роботи з особовим складом, і навіть створення систем і коштів збройної боротьби роблять необхідним прогнозування стану суспільства на майбутньому. Це викликало актуальну проблему розробки науково-обгрунтованою методології экспресс-исторических досліджень життя суспільства.

Історія військового мистецтва, інших галузей діяльності людей повинна поповнитися новим розділом - вивченням стилю творчості (евристики) командирів, керівників, науковців. Мета - вдосконалення їхнім творчим роботи.

Йде процес одночасне підвищення вимог як до ефективності застосування сил, коштів, технологій, і до темпів їх вдосконалення [5]. Висновок: 21-й століття буде століттям оптимізації і модульного формування систем.

Август 2000 р.

Література:

 

1. Волгин М.С. "Дослідження операцій", СПб: ВМА, 1999 р.

2. Волгин М.С. "Системний підхід під час аналізу результатів керованих процесів, досвіду історії держави та при прогнозуванні", СПб: НТТР:// Referat. Comintern. ru. (VPO. zip); www. bank referatov. ru.

3. Волгин М.С., Волгин П.Н., Чурилов Ю.О. "Основи методології евристичної оптимізації з допомогою математичного моделювання", СПб: ВМА, 2000 р.

4. Волгин М.С., Волгин П.Н., Грачов М. Н., Попович В.В. "Основи теорії використання евристичної оптимізації і математичного моделювання під час вироблення командиром решения",СПб: ВМА,2000 р.

5. Грабин В. Г. "Зброя перемоги", М.: Политиздат, 1989г.

6. Новиков-Прибой О.С. "Цусіма", Саранск: Мордовское книжкове видавництво, 1983 р.

7. Рєзник Я.Л. "Створення броні", М: Воениздат, 1983 р.

8. Ейнштейн А. "Наші розбіжності мізерно малі проти небезпекою, яка

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація