Реферати українською » Зарубежная литература » Особливості психологізму як способу характеристики персонажа в новелах А.П. Чехова


Реферат Особливості психологізму як способу характеристики персонажа в новелах А.П. Чехова

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра російської мови й літератури

Шевченка А.В.

ОСОБЛИВОСТІПСИХОЛОГИЗМА ЯКСПОСОБАХАРАКТЕРИСТИКИПЕРСОНАЖА УНОВЕЛЛАХ О.П. ЧЕХОВА


Психологізм як важливий ознака поетики О.П. Чехова привертав увагу багатьох дослідників, як-от Андрія Борисовича Єсіна, ІванаФиллиповичаМасанова,Петра Миколайовича Краснова, Володимира БорисовичаКатаева та інших.   

Але не можна сказати, що проблему вичерпана: у зв'язку з сучасними підходами до розуміння психологізму як художнього засобу опису внутрішньої злагоди героя виявляються аспекти, які уточнюють особливості чеховського психологізму, зокрема, у межах новелістичного жанру.

Відповідно до Андрію БорисовичуЕсину, психологізм - «це дуже повне, докладний і глибоке зображення почуттів, думок, переживань вигаданій особистості (літературного персонажа) з допомогою специфічних коштів художньоїлитератури»[3; 10]. У «Словнику политературоведенью» під редакцією Миколаєва Петру Олексійовичу визначення психологізму таке: «Психологізм у літературі – повне, докладний і глибоке зображення почуттів та емоцій, думок та переживань літературного героя».

Можна дійти невтішного висновку, що психологізм - це передусім спроба автора описати внутрішній світ героя художніми засобами.

>Психологичность – це родове відмінність російської літературної свідомості. Особливо це ж стосується літератури класичного періоду. Про. М.Осмоловский зазначав, що російської літератури «загалом був властивий онтологічний психологізм <.> кінцеве пояснення людини у російської літератури і філософії не психологічне, а онтологічна - з урахуванням божественної першоосновибития»[4;35].

Однією з новаторських проявів письменницького майстерності в спадщині О.П. Чехова є особливе використання психологізму.

Чехов намагається піднести внутрішній світ людини читачеві, використовуючи незначні, здавалося б, деталі, натяки, відмови від традиційної портретної характеристики, метафори та фразеологізми,несобственно-прямую внутрішню мова, головним завданням яких – зобразити психологічні стану знає своїх героїв.

Розглянемо прояви психологізму в новелах, як «>Ионич», «У знайомих», «Людина перетворюється на футлярі».

 Бєліков (в новелі «Людина перетворюється на футлярі») не намагаються змінити своє життя, урізноманітнити її, бо коли він дозволить собі щось нове, що ховалося донині, життя відкриє невизначеність, що викликає прагнення оточити себе «оболонкою», «футляром». Основна, головна деталь – чохли, футляри, у яких були речі. Бєліков все життя чогось боявся, його побоювався життя. Тому після його обличчя прийняло приємне, просте, навіть трохиудовлетворенное вираз: він був у футлярі, з яких зайве ніколи виходити.

Натяки допомагають читачеві «підбавити відсутнє» відповідно до авторським задумом. Такі деталі – незамінний прийом до створення у творі певної атмосфери, настрої, емоційного тону» [3; 94]. Розповідь «У знайомих»: «Він… раптом згадав, що щось може б зробити них, анічогісінько, і принишк, як винний. До того ж сидів у розі мовчки, підгортаючи ноги, узуті в чужі туфлі». У на самому початку ці туфлі були просто «старими домашніми черевиками» хазяїна, герою вони подобалися і над ними він почувався затишно, тоді як тепер вони почали «чужими».

У оповіданні «>Ионич» Старцев, ДмитроИонич, розмовляючи з Катериною Іванівною, будучи колись неї закоханим, спочатку відчуває піднесений настрій, але потім згадує про гроші, одержані від пацієнтів, - «і вогник у душі згаснув». Саме метафора розкриває психічний стан героя. Увага зосереджено на переживання, а чи не на нюансах. чехів психологізм художнім образом

>Чеховская ж «>несобственно-прямая внутрішня мова, що має хіба що подвійне авторство – оповідача і героя, – активно сприяє формуванню того авторського і читацького переживання герою, яке у основі чеховськогопсихологизма»[3; 75]. Думки персонажа, його переживання, думки автори і читача зливаються воєдино, їхні вже неможливо розділити, вони частина цілого. У>нутренний світ героя стає близьким та зрозумілим для читача. Психологізм тут включається непомітно, але з тих щонайменше повністю сягає своєї мети.

Не все сфері людської психіки можна пояснити у Чехова, наприклад: «Цей вислів, такі звичайні, чомусь раптом обурили Гурова» («Дама з тим песиком»). Письменник не намагається зробити «невиразне чітким, висловити невимовне», але демонструє цей тривожний і невимовне майстерно, що читач мимоволі переймається станом персонажа, відчуває його без будь-якихобъяснений[3; 68].

Отже, можна сказати, що у новелах Чехова психологізм у різних формах його мистецького втілення служить способом як драматизації тексту, а й засобом характеристики персонажів.


Схожі реферати:

Навігація