Реферати українською » Зарубежная литература » Гендерна картина світу (по прозі Л. Петрушевської і М. Веллера)


Реферат Гендерна картина світу (по прозі Л. Петрушевської і М. Веллера)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки російської федерації

>Муниципальное загальноосвітній установа Гімназія № 123

Гендерна картина світу (по прозі Л. Петрушевської і М.Веллера)

>Барнаул - 2010


Зміст

Словник термінів

Запровадження

>1.Особенности творчостіМ.Велллера

>2.Доминанти внутрішньої злагоди героїв оповіданняМ.Веллера

«>Разбиватель сердець»

>3.Особенности художньої манериЛ.Петрушевской

>4.Гендерний конфлікт у оповіданніЛ.Петрушевской «Медея»

>5.Внутренний світгероев-Мужчин ігероинь-Женщин уМ.Веллера іЛ.Петрушевской

Укладання

Список використаної літератури

 

 


Словник термінів

 

Авт.: анігіляція - відпозднелатинского ‘>annihilatio’ — знищення, зникнення.

>Архетип – психологічні структури, образи, складові зміст колективного, несвідомого і які у основі загальнолюдської символіки сновидінь, міфів та інших створінь фантазії

Аспект - думка, погляд на щось.

Побут - уклад повсякденні,внепроизводственная сфера. Складається змінюється під впливом матеріального виробництва, громадських відносин, рівня культури, і навіть географічних умов і допомагає значний вплив інші аспекти життя людей, формування особистості.

Буття - філософське поняття,концептуализирующее наявність явищ і предметів (самих собою чи як даності у свідомості), а чи не змістовний їх аспект; синонім понять «існування» і «суще».

Гендерний – пов'язані з проблемою роль суспільстві осіб чоловічого й основою жіночого статі.

Глобальність, глобальний – повний, всеосяжний.

>Дихотомия - >сопоставленность чипротивопоставленность двох частин цілого.

>Доминанти - провідна ідея, основна ознака чи найважливіша складова частина чогось.

Духовність - властивість душі, яке у переважання духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними.

Іронія - стилістична постать: вираз глузування чи лукавства у вигляді іносказання, коли слово чи висловлювання набирає в її контексті промови сенс, протилежний буквальному значенням чи що заперечує його.

Катарсис - очищення духу з допомогою «страху та співчуття» як мету трагедії. У психоаналізі З. Фрейда — одне із методів психотерапії.

Конфлікт - зіткнення сторін, думок, сил.

Метафізика -Недиалектический спосіб мислення — розгляд явищ поза ними взаємної зв'язку й розвитку.

>Миниатюра - жанр «малих форм», невеличке за величиною твір.

Моральність - особлива форма суспільної свідомості вид громадських відносин (моральні відносини); одна з основних способів регуляції дій особи у суспільстві з допомогою норм.

Пародія — комічне відтворення й висміювання стилістичних прийомів будь-якого письменника, карикатурне підкреслення особливостей його творчої манери, наслідування його конкретному твору чи групі художніх, публіцистичних, літературно-критичних і літературознавчих текстів.

Поетика - розділ теорії літератури, вивчав систему засобів вираження у 17-их літературних творах. Загальна поетика систематизує репертуар цих коштів — звукових (віршознавство), мовних (стилістика), образних (т. зв. топіка). Приватна поетика вивчає взаємодія цих коштів (див. Композиція) під час створення «образу світу» і «образу автора» окремими творах чи групі творів

Раціоналізм - філософське напрям, що визнавала розум основою пізнання та правильної поведінки людей.

Сарказм - уїдлива глузування, найвищий рівень іронії, заснована як на посиленому контрастіподразумеваемого і того що виражається, а й у негайному навмисному оголенніподразумеваемого.

Сексуальність - сукупність психічних і фізіологічних реакцій, переживань, і вчинків, що з проявом і задоволенням статевого потягу.

>Семантика – розділ мовознавства, вивчав значення одиниць мови, передусім слів.

Семіотика - наука, досліджує способи передачі, властивості знаків і знакових систем у суспільстві (переважно природні і штучні мови, і навіть деякі явища культури, системи міфу, ритуалу), природі (комунікація у світі тварин) чи на самому людині (зорове і слухове сприйняття та інших.).

Символ - знак, який ізобозначаемой їм предметністю отже сенс знака та її предмет представлені лише самим символом порятунку і розкриваються лише за його інтепретації.

>Стереотип - Міцно сформований, постійний зразок чогось, стандарт.

«Супермен» - образ непереможного чоловіки, захисника.

Типологія - науковий метод, основа якого — розчленовування систем об'єктів та його угруповання з допомогою узагальненої моделі чи типу; використовують у цілях порівняльного вивчення істотних ознак, зв'язків, функцій, відносин, рівнів організації об'єктів.

Фізіологія - Груба чуттєвість, секс.

 

 


Запровадження

 

Сучасну літературу часто називають літературою «інший», протиставляють її класичної традиції, убачають у ній якісь риси руйнації, жорстокості. Таке протиставлення – «інша» література і література – прагне, з погляду, різко протиставити класика і сучасність. Однак усе в літературному просторі взаємозалежне і випливає одна з іншого. І сучасна «інша» література є продовження єдиноголитературно-исторического процесу, що об'єднує все традиційне і винесла нове.

До цієї «інший» літературі часто відносять і творчість однієї з представників сучасної літератури – МихайлаВеллера. Його роботи часто стають об'єктом дослідження. Але, з погляду, таке дослідження може бути цікавий широкого кола читачів. У його творчості поставлені проблеми взаємовідносини Чоловіків і Жінок. Але кожен людей одного разу у житті стикався з це питання. Проблеми статі особливо хвилюють під час дорослішання, у відносинах друзями, в роздумах про долю і удачі. Пол – це доля, приречення анатомією, природа чи інше?

У творах красного письменства останніх десятиліть широко представлені проблеми взаємовідносин статей, досліджуються особливості статусу Чоловіка й Жінки у світі. Проблему статей досліджують у творах, якавтори-Мужчини, іавтори-Женщини.

Актуальність і наукова новизна нашого дослідження зумовлена тим, що ми розглядати цю тему порівняно в підходах її осмислення, якавторами-Мужчинами, іавторами-Женщинами. Такий аналіз нам глибше вивчити тему гендеру і зрозуміти, чим відрізняються сприйняття світуМужчинами іЖенщинами.

Отже об'єктом нашого дослідження ми вибрали розповідіМ.Веллера іЛ.Петрушевской.

Предмет нашого дослідження – особливості зображення гендерних відношенні вісі оповіданьМ.Веллера іЛ.Петрушевской.

Мета нашого дослідження: виявити своєрідність творівМ.Веллера іЛ.Петрушевской , охарактеризувати дихотомію «Чоловік» і «Жінка» з поглядуавтора-Мужчини іавтора-Женщини.

Нашу мета ми реалізуємо у процесі рішення наступних завдань:

1. Виявити особливості творчої індивідуальностіМ.Веллера, розкрити внутрішній світ героїв, їх психологію і поведінку.

2. Розглянути своєрідність прозиЛ.Петрушевской , розкрити характер мистецького втілення образів вісі оповідань письменниці.

3. Розглянути і порівняти образи головних героїв у твориМ.Веллера іЛ.Петрушеавской.

Для порівняльного аналізу нами обрані розповідіМ.Веллера «>Разбиватель сердець» іЛ.Петрушевской «Медея».


>1.Особенности творчостіМ.Веллера

>велллерпетрушевская образ герой

ТвориМ.Веллера нашій країні – явище нове і оригінальне. Сюжети свіжі, стилістика незвичайна, вчинки, і помисли героїв несподівані і зовні алогічні, але психологічно достовірні. Читаючи його розповіді, можна погоджуватися чи Держрезерв боротиметься з автором, відчувати вдячність або подразнення, але байдужими де вони залишають. Стислість, багатозначності, вибір точного слова, охоплення усіх сторін і явищ життя – основні засадиМ.Веллера. У сучасному літературі роль взаємовпливів постійно росте, відбувається взаємозбагачення, на старої основі закладаються нові традиції. Що було сміливим і несподіваним вчора, стає традиційним сьогодні. Орієнтуючись на кращі літературні зразки (Лермонтов, Гоголь, Бунін), Михайло Веллер їх переосмислює наповнює новим змістом, часом незвичним. Скажімо, нашій прози поки незвичний колаж. На прийоміколлажа уМ.Веллера побудований ряд оповідань. Тимчасові лінії героїв автор будує впереміж, чи цих тимчасових віх взагалі немає. І це створює високу значеннєву насиченість тексту. Герої оповідань дано у різних ситуаціях та поведінка батьків у кожної їх кидає додатковий відсвіт всі інші. РозповідіМ.Веллера може бутимикророманами. Наше століття насичений інформації сам штовхає на створення такі форми, де максимум змісту залежить від мінімумі обсягу. Білий вірш – це поезія,тяготеющая до свободи прози. У коротких розповідяхМ.Веллера ми зіштовхуємось із родинним явищем: його проза тяжіє до поезії з її поетичної асоціативністю викладу, навмисній багатозначністю слова. Його розповіді можуть тривати 1,5–2 сторінки, але наразі про кохання, і самотині, про й прив'язаності, про вибір долі, наше часу і про часи. Співвідношення «автор-читач» у тихрассказах-микророманах порушено на користь читача: його частка співучасті у творчості значно підвищена. У розповідях багато подробиць, фарб, думок, почуттів. Це концентрат, який розлучається читацьким роздумами, надає читачеві свободу тлумачень.

>М.Веллер – автор безлічі книжок, якими зачитуються «з Москви аж до околиць». Про долю, любові, дружбі, ненавистіМ.Веллер пише зі своїми чоловічої погляду. І головне героєм нього завжди є Він – Чоловік. АЖенщин-героинь автор зображує побаченими очимагероев-Мужчин.

Розглянемо докладніше внутрішній світ героївМ.Веллера вРассказе «>Разбиватель сердець».

 

>2.Доминанти внутрішньої злагоди героїв оповіданняМ.Веллера «>Разбиватель сердець»

У оповіданніМ.Веллера «>Разбиватель сердець» основу сюжету становить що й добре відомі ситуація: поїздка на південь, доЧерному морю. Ми зустрічаємо героїв вдвижущемся поїзді. Вони мають високих ідеалів і цілей. Їх мета одна – добре відпочити і розважитися.

«Про, південь!.. Про, Чорне море!.. Варто сказати це, щоб інше виникло перед поглядом саме - повний курортний набір: сонце, тепло, лазурний прибій, пальми, засмаглі тіла, відчайдушно сміливі купальники, і

зоряні вечори на скрекоті цикад, і гуляння по набережним, і музика танцмайданчиків... усе це дуже відомо, що рішуче зайве, суцільні штампи і спільні місця - але приємно відпочити на море.

І проходжуються пари, й стосунку їх зазвичай нескладні і дуже подібні, і ллються сльози при розставанні назавжди, хоча усього буває, усього буває, вірно?..

>Пролетел місяць, пролетів. Прошу повертатися на звичайну колію, до будинку і. Та й набрид вже цей південь, нудно тут.

А подробиці - подробиці кожного свої. Не них справа.»

Структура «>Разбивателя сердець» фрагментарна, розповідь є систему розрізнених епізодів. Така композиція є глибоко змістовної: вона відбиває розірваність життя головних героїв. Герої оповідання і Чоловіка й Жінки – немає власних імен, що підкреслюєобобщенность зображуваного, робить виправданим гендерний аспект аналізу своєрідності характерів, обумовленихполоролевими функціями, котрі відрізняють Чоловіків і Жінок.

У оповіданні «>Разбиватель сердець» юнак, явно невпевнена у собі, але який хоче бути «>разбивателем сердець» жінок, просить допомоги в свого досвідченого старшого товариша. І це старший товариш дає йому «>Пожелтевшую сторінку із загальної зошити у клітинку - юнацького Щоденника з програмою «Як домогтися жінки» Цей перелік дій, порад із підкорення жінок весь наповнений цинізмом; жінка тут розглядається лише як об'єкта якогось експерименту, а сама любов – досвід, дресирування. 23 пункту плану показують не обізнаність у коханні молодої людини, який сформував даний список, яке невпевненість у своїх силах; роздроблений, навіть у чимось дріб'язковий план показує всю раціональність світу у очах чоловіки. Усі в любові ризикують бути обманутими, незрозумілими і відринутим, саме страх бути кинутим, «програти», зрозуміти, що ні все підвладне лише тобі штовхає героїв складання цього плану. У одному із пунктів плану герой радить «>Перечитивай постійно: Лермонтова, "Герой сьогодення". І це дійсно, планПечорина по підкорення князівни Мері і планМ.Веллера дуже схожі, в такий спосіб,М.Веллер використовує прийом ремінісценції. Але якщо планПечорина – це щось незбиране, самовпевнене, то план наших героївдробен, фрагментарний, навіть у чимось жалюгідний.Печорин хоч і як подумки дії, та все ж приваблює дівчину своєї особистістю – яскравої та незвичайної; героїВеллера – замілкі, слабкі, навіть відразливі – без плану вони було б безликі, непомітні.

Длягероев-Мужчин Жінка є лише об'єкт полювання. Чоловіки виступають на цьому оповіданні як володарі. Вони і лише вони вирішують все, і може зробити все. Навіть закохати у собі жінку. Якось мало міркують про, душі. Головне - перемогти закохати у собі жінку. І не переймаються питання: «Якщо ж закохаєшся сам?». Головне – чітко, згідно з планом спокусити жінку. Хіба буде потім – їм байдуже. Долявлюбленной жінки їх цікавить. Чоловічі поняття «щастя» і «любові» грунтується на марнославстві. І на досягнення цієї мети засобами не гребують. У плані і написано: «Вміти лестити, вміти викликати жалість». Хоча Чоловіки – «істоти вищого порядку».

УМ.Веллера чоловічабиограмма (генетична програма) передбачає агресивність й прагнення до панування. Цілі героям оповідання – залучення увага фахівців і підкорення протилежної статі – описуються в войовничих термінах полювання. Чоловік – мисливець, годувальник. Акцент таке способі виконання завдання звучить й у назві «>Разбиватель сердець». «>Разбиватель» - іменник похідне від дієслова «розбивати», що означає: 1) потрощити на частини щось крихке; 2) поділити чи розібрати порізно складову річ.Суффикс «->тель-» свідчить про обличчя, те що до тій чи іншій професії. Отже, розбивати, ламати чужі долі, щось єдине для героїв оповідання річ звична, навіть банальна. Також назва «>Разбиватель» викликає асоціацію зі зламаними, роздробленими частинами, колисьсоединенних між собою. Ось і план «Як домогтися коханої» є невеликим і бути цільним, але з невпевненості героя розбитий на дрібні складові.

Щоб Чоловік зумів скористатися своїм могутністю дається цілий перелік, який може реалізувати. За такого підходу з відносин зникає щирість, а її його місце займає неправду й удаваність. І самі маніпулятори у результаті мимоволі виявляються маріонетками, якщо вони стають залежать від своїх маніпуляцій і тих правил, за якими здійснюються. Така ж життя під маскою заганяє у боргову пастку нерозуміння і себе й партнера, породжує ілюзії своєї могутності. На насправді відчужує людини від самої себе. Гордість і відчуття гідності переростає в гординю, жорстокість і навіть цинізм.Глохнут та інші, природні руху душі. Навіть любов не надихає. У радості молодої людини, котрий дізнався у тому, що улюблений жінкою, що він довго домагався (з допомогою плану), прозирає холодне торжество, щастя загарбника, підкорювача.

«Вона стояла у вагона - гранично нещаслива зараз, гранично щаслива у ті хвилини і годинники, коли "усе гаразд": вона кохала його.<….>

Він тільки запитував себе, чи любить її, і чинився, що він не знає; мабуть, немає. Він тільки запитував себе, чи щасливий, на цей питання також міг відповісти; але, у разі, краще йому ніколи було і, можна вважати, нічого очікувати.

Він зупинився того думки, що коли вона приїде щодо нього (як і

буде, певне), він продовжить "дресирування" і, мабуть, з нею одружується. І тоді можна буде потрапити дозволити собі часом справді розслаблятися і любити її. "Але віжки не відпускати!" - уклав він свої роздуми, закрив очі й став дрімати.»

Отже, будь-які

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація