Реферати українською » Зарубежная литература » Особливості перекладів казок братів Грімм


Реферат Особливості перекладів казок братів Грімм

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

1. Літературна казка як жанр

2. Творчість братів Грімм

3. Варіанти перекладів російською мовою епізодів казок

4. Особливості дитячої психології

5. Анкетування серед учнів 5, 6, 7, 9, 11 класів

Укладання

Використана література


Запровадження

Казки братів Грімм знайомі нас із дитинства. Коли прочитала окремі в оригіналі, мене вразила жорстокість описання окремих подій. Казки братів Грімм й інші виданні, адаптованому до дитячого сприйняттю, не містять описи "страшних" подій? Певне, невипадково.

Метою мого дослідження є виявлення особливостей перекладу казок братів Грімм для дітей молодшого шкільного віку, визначення причин зміни авторського тексту перекладачами. І тому було поставлено такі:

По-перше, вивчення творчості братів Грімм.

По-друге, порівняння оригіналу творів з кількома варіантами перекладів.

По-третє, ознайомлення особливостям дитячої психології.

По-четверте, проведення анкетування серед учнів 5,6,7,9,11 класів для виявлення їхньої переваги варіанта перекладу, аналіз результатів анкетування.


1. Літературна казка як жанр

Казка – одна з основних жанрів усної творчості. Це художнє розповідь фантастичного, пригодницького чи побутового характеру.

Чимало письменників і поети йшли принципам фольклорній казки, де сусідять краса земного буття й гіркоту почуттів, терплять лихо людей.

Казки робляться частиною дитячих і підліткових вражень. Через казку діти всіх народів світу усвідомлюють собі перші світоглядні моральні заповіді.

Народна і літературна казки мають такі особливості [1]

Народна Літературна
Автор – колективний (народ) Автор – конкретну особу
Є виконавці казок - розповідачі билин. Виконавця як немає.
Існує в усній формі Складається в письмовій формах.

Текствариативен - кожна казка

існує у кілька варіантів

(>сказитель може вносити зміни)

Тексткомоничен (заборонена довільне внесення змін)
Образ героя граничнотипизирован Образ героя граничноиндивидуализирован.
Набір сюжетів обмежений певними мотивами. Сюжет необмежений набором будь-яких мотивів (число варіантів нічим необмежена)
Поетика традиційна, використовується обмежений набіризобразительно-виразительних коштів. Поетика визначається творчої манерою автора
Час створення визначити неможливо щодо окремих ознаками можна встановити час побутування казки. Час створення казки чи відомо, чи визначається за високим рівнем точністю по прикметах часу у тексті

Можна дійти невтішного висновку, що літературна казка створюється конкретним автором, в канонічної письмовій формах. Образ герояиндивидуализирован, а сюжет необмежений певними мотивами. Також треба врахувати, що казка одне із найбільш улюблених жанрів літератури. В усьому світі казки читають i дорослі, і. У казках відкривається світ несказанних чудес.

2. Творчість братів Грімм

Брати Грімм народились відповідно 1785 і 1786 років у гессенському місті Ганау.

Перед сім'ї Якоба і Вільгельма випало чимало негараздів. Брати рано втратили батьків, але з усіма життєвими важкими ситуаціями вони справлялися невтомним і з гідним захоплення мужністю. Понад те, кожен удар долі вів до нового успіху. Смерть батьків й необхідність добувати родині їжу зайвими не були їм залишити державної служби і зайнятися німецької міфологією і фольклором. Невдовзі Якоб і Вільгельм стають професорами вГеттингеме. Потім було почесне запрошення до Академії наук і університет у Берліні. Вивченням, ретельним дослідженням середньовічних німецьких текстів і перекладами пам'яток інших німецьких літератур брати Грімм займатимуться протягом усього свого життя й створять цілу низку праць, які будуть, дуже важливими для історії німецької літератури.

Дуже, цінними будуть і такі праці Якоба Грімма, як "Німецька міфологія" (>1835г.). "Німецька граматика" (>1819-1837гг.), "Історія німецької мови" (>1848г.) та інші.

Проте найбільшої заслугою братів Грімм у сфері літературознавства і фізіології, сфері мистецтва слова стане та реабілітація прозаїчної усній "народної казки" та усної "народного сказання", то повернення до життя народного фантазії, народного уяви, образного народного світобачення, що вони здійснювали шляхом збирання і друкування знаменитих "Дитячих та розподіл домашніх казок" і "Німецьких сказань".

Тим більше що, сьогодні казки братів Грімм читають в Ісландії, у Греції, мови у Франції, у Польщі, до Чилі й у Бразилії, таки в Індії й у Таїланді, Китаї, Японії, Кореї...

Надзвичайно цікавий простежити, казку користуються найбільшим успіхом окремими країнах чи, наприклад, які зміни вносять у тексти й як ілюстрації відбивають культуру окремого народу. І "А застаріли чи казки?" позбавлений жодних підстав.

3. Варіанти перекладів російською мовою епізодів казок братів Грімм

1. Казка "Попелюшка". Епізод примірки кришталевою туфельки.

DafreutensichdiebeidenSchwestern;

>dennsiehattenschneFe.DieltestegingmitdemSchuh indieKammerundwollteihnanprobieren,unddieMutter standdabei.AbersiekonntemitdergroenZehenichthineinkom¬men,undderSchuhwarihrzuklein;dareichteihrdieMuttereinMesserundsprach:haudieZeheab:wennduKniginbist,sobrauchstdunichtmehrzuFuzugehen =DasMdchenhiebdieZeheab,zwngtedenFu indenSchuh,verbidenSchmerzundgingherauszumKnigssohn. DanahmersiealsseineBrautaufsPferdundrittmitihrfort.SiemutenaberandemGrabevorbei;dasaendiezweiTubchenaufdemHaselbumchenundriefen:

>ruckediguck,ruckediguck,

>BlutistimSchuck (>Schuh):

DerSchuckistzuklein,

>dierechteBrautsitztnochdaheim.

DablickteeraufihrenFuundsah,wiedasBlutherausquoll.ErwendeteseinPferdum,brachtediefalscheBrautwiedernachHausundsagte,daswrenichtdierechte;dieandereSchwestersolltedenSchuhanziehen. Dagingdiese indieKammerundkammitdenZehenglcklich indenSchuh,aberdieFersewarzugro. DareichteihrdieMuttereinMesserundsprach: »>haueinStckvonderFerseab:wennduKniginbist,brauchstdunichtmehrzuFuzugehen. «>DasMdchenhiebeinStckvonerFerseab,zwngtedenFu indenSchuh,verbidenSchmerzundgingherauszumKnigssohn. Danahmersie…AlsdieHochzeitmitdemKnigssohnsolltegehaltenwerden,kamendiefalschenSchwestern,wolltensicheinschmeichelnundteilanseinemGlcknehmen.AlsdieBrautleutenunzurKirchegingen,wardieltestezurrechten,diejnstezurlinkenSeite:dapicktendieTaubeneinerjedendaseineAugeaus.Hernach,alssieherausgingen,wardieltestezurlinkenunddiejngstezurrechten:dapicktendieTaubeneinerjedendasandereAugeaus.UndwarensiealsofrihreBosheitundFalschheitmitBlindheitaufihrLebtaggestraft.

>Обрадовались обидві сестри - ноги мали дуже гарні. Старша вирушила у кімнату, щоб приміряти туфельку, й мати також була з ним. Але не могла вона натягнути туфельку на ногу: заважав великого пальця, і туфелька виявилася їй мала. Тоді мати подала їй ножа і каже:

- Ти ж висівки великого пальця; коли будеш королевою, однаково пішки ходити вийде.

>Отрубила дівчина палець, натягнула ніяк не туфельку, закусила губи від біль і вийшла до королевича. І її собі у нареченої, посадив на коня і виїхав з ним.

Але треба був і проїжджати повз могили, а сиділо там два горлиця на горіховому деревце, і заспівали вони:

>Погляди-ка, подивися,

А башмак-те весь у крові,

>Башмачок, очевидно, тісний,

Будинку чекає на тебе наречена.

Подивився королевич їхньому ногу, бачить – кров зі неї тече. Повернув він тому коня, привізсамозванную наречену додому і чи сказав що це наречена не справжня, - нехай, мовляв, надіне туфельку інша сестра.

Пішла та у кімнату, стала приміряти, влізли пальці в туфельку, а п'ятка виявилася дуже велика. Тоді мати подала їй ножа і каже:

- Ти ж висівки шматок п'яти: коли будеш королевою, пішки тобі однаково ходити вийде.

>Отрубила дівчина шматок п'яти, усунула ніяк не ногу в туфельку, закусила губи від біль і вийшла до королевича. І її собі у нареченої,посалил на коня і поїхав назад із нею.

Коли настав час, бути весіллі, прийшли й віроломні сестри, хотіли до неї прилеститися і поділити із нею її щастя:

І коли весільний поїзд пішов у церква, сиділа старша праворуч, а молодша по ліву; і вжевиклевали голуби кожної їх по оку. До того ж, коли поверталися тому з церкви, сиділа старша по ліву руку, а молодша праворуч; івиклевали голуби кожної з них по оку. Отож їх було покарані за злість протягом усього своє життя сліпотою.

У великій німецької казковою книзі “>MeingrossesMrchenbuch“, адаптованої для дітей, також вносять зміни:

>AlsdieDienerschlielichanAschenputtelsHauskamen,begannensichdieSchwesterngleichzustreiten,welchevonihnendenSchuhzuerstprobierendrfe,DochdieerstehattezulangeZehen,undalssienachlangerZeitendlichaufgab,frohlocktediezweiteschoninsgeheim.Aberach,allesDrckenundZwngenwarvergeblich,ihreFersewarzugrob.

"Коли, нарешті, слуги проходили повз вдома Попелюшки, сестри почали сперечатися, хто з них спочатку приміряти туфельку. Проте, в однієї були дуже довгі пальці, і коли він згодом, нарешті здалася, інша вже таємно раділа. Але, на жаль, всі старання були марними, її п'ятка була завеликою.

Не в епізоді "примірки туфельки”, а й “в від'їзді Попелюшки до палацу до принцу” автори прибирають жорстокі моменти.

>JetztersferkantendieSchwesterndiegeheimnis¬volleFremde,diesieaufdemBallanderSeitedesPrinzengesehenhatten. DaknietensievollReueundSchamniederundbatenAschenputtelumVerzei¬hungfr alldieBosheiten,diesieihrangetanhatten.AschenputtelsSchnheitwurdenurnochvonderReinheitundUnschuldihresHerzensbertroffen. <>Ichverzeiheeuchgerne>,sag¬tesie, <>dochnunmussichgehen. DerSohndesKnigserwartetmichimSchloss.>

>Подстрочний переклад:

"Лише тепер дізналися сестри таємничу незнайомку, що вони бачили на балу з принцом. Вони навколішках, соромлячись, попросили вибачення в Попелюшки на злі вчинки.

"Я вас прощаю, - сказала вона, – тепер мушу йти. Принц чекає мене в палаці".

Німці усвідомлюють жорстокості, описувані в казках, але де вони навмисно оминають про неї у гарному дитячому виданні.

Для аналізу російських перекладів ми не візьмемо казки І. Юр'єва, А. Введенського. У оригіналі епізодиотрезания п'яти і пальців,виклевивание очей від вмісту у німецькому виданні для дітей.Сестрам не підійшли туфлі, прощення сестер Попелюшкою. Російський перекладачИ.Я. Юр'єв зберігає настільки жахливий сюжет, а А. Введенський в епізоді закінчення просто більше не враховуєвиклевивание очей. Сьогодні ці казки не користуються попитом в дітей віком, їхніх батьків, т. до. визнають за краще традиційні російські добрі казки.

>И.Я. Юр'єв

"Тут обидві Попелющині сестри зраділи. Ноги мали красиві і маленькі, і вони вважали, що тільки а такою ця туфелька неодмінно буде по нозі.

Пішла старша сестра у кімнату і став приміряти туфельку, а мати сиділа і дивилася на, неї.Примеряла старша сестра, приміряла - не лізе туфелька на ногу, не міститься у туфельці великого пальця.

Тоді мати дала їй гострий ножа і сказала:

- Відріж цей палець, станеш королевою, вийде тобі пішки ходити, будеш у "золотий кареті їздити".

Старша сестра взяла ніж, відрізала собі палець, утиснула ногу в туфлю і, плачучи з болю, вийшла до королевича:

Королевич побачив її й сказав:

- Правильно, ти вже і є мій наречена-

Подивився королевич на ногу старшої сестри і якими бачить: тече кров зі туфельки:

- Ні, - каже королевич, - це моя наречена. Нехай інша сестра туфельку зіставить.

Стала інша туфельку приміряти, а мати сидить дивиться її у:

>Примеряла молодша сестра, приміряла - не лізе туфелька на ногу: пальці поміщаються, а п'ятка не лізе: Тоді мати дала їй гострий ножа і каже:

Відріж шматок п'яти, - станеш королевою, вийде тобі пішки ходити, будеш у "золотий кареті їздити.

Молодша сестра відрізала собі шматок п'яти, утиснула ногу в туфлю і, плачучи з болю, вийшла до королевича. Королевич побачив її й сказав:

- Правильно, ти вже і є мій наречена...

За кілька днів у дворі святкували весілля, приїхали, і Попелющині сестри, хотіли висловити, що вони люблять Попелюшку.

І ось приїхали вони в палац, злетіли голубки зЗолушкиних плечей івиклевали у злих сестер за одним оку. А ввечері, коли сестри додому зібралися, знову злетіли голубки зЗолушкиних плечей івиклевали вони за другим оку. Ось і залишилися сестри сліпими протягом усього життянаказанье упродовж свого злість і лукавство".

У переведенні тексту А. Введенським, під редакцією З. Маршака кінець казки пом'якшено.

"За кілька днів в палаці весілля святкували. Попелющині сестри теж приїхали весілля. Їм хотілося продемонструвати всім, що вони люблять Попелюшку".

ЧЕРВОНАШАПОЧКА Епізод викриття вовка

…>Frauschnarcht,dumutdochsehen,obihretwasfehlt. Datrater indieStube,undwieervordasBettekam,sosaher,daderWolfdarinlag. ->Findeichdichhier,du alterSnder-,sagteer-,ichhabedichlangegesucht.-NunwollteerseineBchseanlegen,dafielihmein,derWolfknntedieGromuttergefressenhaben,undsiewrenochzuretten:schonicht,sondernnahmeineSchereundfingan,demschlafendenWolfdenBauchaufzuschneiden.WieereinpaarSchnittegetanhatte,dasaherdasroteKppchenleuchten,undnocheinpaarSchnitte,dasprangdasMdelherausundrief: ->Ach,wiewaricherschrocken,wiewar'ssodunkel indemWolfseinemLeib!-UnddannkamdiealteGromutterauchnochlebendigherausundkonntekaumatmen.RotkppchenaberholtegeschwindgroeSteine,damitflltensiedemWolfdenLeib,undwieeraufwachte,wollteerfortspringen,aberdieSteinewarensoschwer,daergleichniedersankundsichtotfiel.

А проходив ті часи повз вдома мисливець й подумав: "Як, проте, стара сильно хропе, треба переглянути, може, йому потрібно чим допомогти". І ввійшла до неї у кімнату, наближається до ліжку, дивись -в якому було вовк лежить:

- А! Ось ти де, старий гріховодник! -сказав.

- Я вже давненько тебе розшукую. І він хотів, вже було націлитися до нього з рушниці, так подумав, аби вовк, то, можливо, з'їв бабусю, та її можна ще врятувати; не став стріляти, а взяв ножиці і почав розрізати черево тому, хто вовку: Зробив він має кілька надрізів, бачить - просвічує червона шапочка, надрізав ще, і вискочила звідти, і колишня бабуся,жива-живехонька, - ледве могла, віддихатися: А червона Шапочка притягла швидше великих каменів, і набили вони ними черево вовку. Тут прокинувся він, хотів було втекти, але каміння чи були такі важкі, що він відразу ж упав, тут йому кінець настав.

За змістом казки в оригіналі та окремою книгою “>MeingrossesMrchenbuch“ однакові. Редактори дитячого видання вважали за потрібне залишити жорстокі епізоди покарання вовка:

>WieereirpaarSchnittegetanhat¬te,dasaherdasroteKppchenleuchten,undnocheinpaarSchnitte,dasprangdasMdchenherausundrief: ->Ach,wiewaricherschrocken,wiewar'ssodunkel indemWo!fseinemLeib!-UnddannkamdieatteGromutterauchnochleben-digherausundkonntekaumatmen.Rotkpp¬chenaberholtegeschwindgroeSteine,damitflltensiedemWolfdemLeib,undwieerauf¬wachte,wollteerfortspringen,aberdieSteinewarensoschwer,dassergleichtotumfiel.

Але наші автори (А. Введенський) змінили даний епізод добрішим варіантом:

А. Введенський

- Невже це є бабуся так хропе?Зайду-ка, подивлюся.

>Вошел до будинку - немає бабусі. Лежить їхньому ліжка вовк, сховався її ковдрою і спить.

- Ось в якій ти мені трапився, старий розбійник! - сказав мисливець. Підняв він свою рушницю і прицілився в вовка.

І раптом чує: кричать з вовчого черева бабусю, і Червона Шапочка:

- Мисливець, мисливець, звільни нас!

Узяв мисливець ножиці і розрізав вовку черево, а звідти вилізли бабусю, і Червона Шапочка.

- Ой як я злякалася, - сказала Червона Шапочка, - Як темно і тісно було нам у вовка в черево. Спасибі тобі, мисливець!-

>БЕЛОСНЕЖКА (у деяких перекладах – «Снігуронька»). Епізод порятунку злий королеви т пасербиці.

DariefsieeinenJgerundsprach:bringdasKindhinaus indenWald,ichwill'snichtmehrvormeinenAugensehen.DusollstesttenundmirLungeundLeberzumWahrzeichenmitbringen.« DerJgergehorchteundfhrteeshinaus,undalserdenHirschfn¬gergezogenhatteundSchneewittchensunschuldigesHerzdurchbohrenwollte,fingesanzuweinenundsprach:ach,lieberJger,lamirmeinLeben;ichwill indenwildenWaldlaufenundnimmermehrwiederheimkommen.Undweilessoschnwar,hattederJgerMitleidundsprach: «>solaufhin,duarmesKind. -DiewildenTierewerdendichbaldgefressenhaben,dachteer,unddochwar'sihm,alswar'einSteinvonseinemHerzengewlzt,weileresnichtzuttenbrauchte.UndalsgeradeeinjungerFrischlingdahergesprungenkam,stacherihnab,nahmLungeundLeberherausundbrachtesiealsWahrzeichenderKmginmit. DerKochmutesie inSalzkochen,unddasboshafteWeibasieaufundmeinte,siehtteSchneewittchensLungeundLebergegessen.

DastiedasbseWeibeinenFluchaus,undwardihrsoangst,soangst,dasiesichnichtzulassenwute.SiewolltezuerstgarnichtaufdieHochzeitkommen:dochlieesihrkeineRuhe,siemutefortunddiejungeKniginsehen.Undwiesiehineintrat,erkanntesieSchneewittchen,undvorAngstundSchrecken standsiedaundkonntesichnichtregen.AbereswarenschoneisernePantoffelnberKohlenfeuergestelltundwurdenmitZangenhereingetragenundvorsiehingestellt. Damutesie indierotglhendenSchuhetretenundsolangetanzen, bissietotzurErdefiel

>Заведи цю дівчинку до лісу, - більше бачити її можу. Ти маєш її вбити і принести мені знак доказу її легкі й печінку.

Єгер послухався і почав дівчинку до лісу, але він витягнув свій мисливський ножа і хотів вже було простромити нічого не винне серце Снігуроньки, та стала плакати просити:

- О, милий єгер, залиш моїй живих! Я втечу далеко-далеко в дрімучий ліс і не повернуся додому.

І тому, що була така вродлива, єгер з неї змилувався і додав:

- Добре, біжи, бідна дівчинка! І подумав подумки: "Однак там тебе скоро з'їдять дикі звірі", і ніби камінь звалився в нього з серця, коли довелося йому вбивати Снігуроньку.

І саме на цей час підбіг молодий олень, єгер його заколов, вирізав в нього легкі й печінку та приніс їх королеві з докази, що їїприказанье виконано.Повару було наказано зварити в солоною воді, і зла жінка, їхня з'їла, думаючи, що це легкі й печінку Снігуроньки…

…І вимовила тоді зла жінка своє прокляття, і став їй так і страшно, так і страшно, що вона мала, як з собою впоратися. Спочатку вона вирішила не на весілля, але були їй спокою - їй хотілося піти оцінити молоду королеву. Вона ввійшла до палацу і впізнала Снігуроньку, і від страхів і жаху - як стояла, так дома і завмерла.

Але поставлено нею на палаючі вугілля залізні туфлі,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація