Реферати українською » Зарубежная литература » Ідейно-художня своєрідність сільської трилогії А.П. Чехова "Мужики", "В яру", "Нова дача"


Реферат Ідейно-художня своєрідність сільської трилогії А.П. Чехова "Мужики", "В яру", "Нова дача"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1.Идейно-тематическая основа оповідань О.П. Чехова "Чоловіки", "Нова дача", "У яру"

1.1 Російська село вісі оповідань "Чоловіки", "Нова дача", "У яру"

1.2 Система персонажів трилогії

2. Художнє своєрідність трилогії Чехова

2.1 Майстерність О.П. Чехова при розкритті образів творів

2.2 Мова оповідань О.П. Чехова

Укладання

Бібліографія


Запровадження

У дев'яності роки Росія переживала підйом революційного руху. Починався третій – пролетарський – етап визвольного руху на країні.

Минаючий світдворянско-крепостнических взаємин держави і зростаючий капіталізм, з усіма притаманною йому кричущим протиріччями, уживалися у Росії, створюючи вкрай складне палітурка.

Творчість Чехова другої половини дев'яностих років, характерно безпосереднім зверненням до основної теми демократичної російської літератури ХІХ століття — темі: народ і інтелігенція. У цьому першоосновою піднятою Чеховим теми, як це було у літературі до нього, опинялася, зрештою, проблема народу. Чехов вперше зіштовхнувся із нею у 80-х роках. Тепер його знову звертався до тієї темою, але основі, збагаченої досвідом усього попереднього творчої діяльності.

Прагнення виявити і підкреслити якісь загальнолюдські риси у людей із народу відходить тепер у другому плані. Зате значно поглиблюється аналіз соціальної психології російського мужика, а водночас і його соціального буття.

Доля російської села в останній третині ХІХ століття була безпосередньо з загальним питанням про розвиток капіталізму у Росії. Результат буржуазного тиску на кріпосницькі підвалини значною мірою вирішувався вихід у селі. Вікові застарілі зв'язок між поміщиком і селянином розривалися.Полукрепостнические відносини поступалися місце новим, буржуазним відносинам – кулака і батрака, сільського купця та робочої.

Нові твори Чехова виявилися творами саме дев'яностих років, тісно пов'язані з суспільно-політичних питань. Це твори, як "Чоловіки", "У яру", "Нова дача".

>Народники всіляко зображували село як світлий світ патріархальних відносин, якому загрожує капіталістична зараза. Весь же сенс їх творів зводився до того, щоб показати, як тріумфують зі школи і лікарні – над шинками, як перемагають ідеальні героїчні натури царство пітьми й невігластва, як несуть вони світ і щастя бідним ">поселянам".

А Чехов, кажучи, нові часи позбавили мужика будь-яких ілюзій та надій, підкреслював жорстоку правду життя російської села, втягненою у єдиний процес капіталістичного розвитку Росії. До Чехова при цьому висновка дійшов З.Каронин, з виняткової глибиною який досліджував життя пореформеній російської села. Його "Розповіді пропарашкинцах" і "Розповіді про дрібниці" малювали послідовне катастрофа всіх суб'єктів і будь-яких ілюзій і сподівань російського селянина, що розпочалося вже наступного дня після реформи 1861 року, показували, як поступово дедалі більше приголомшувала мужика безглузда гонитва на кусень хліба, поки його життя не заповнилася краю дрібницями і дрібницями.

Чехов, прагне, розкрити у можливій повноті всю сукупність соціальних відносин селянських мас і державної ладу, народу та її експлуататорів, гострі соціальні протиріччя самої селі. Саме так зображено селянська життя великих його повістях про село, створених у останній період. Кожна їх висвітлює жодну зі сторін цих соціальних взаємин у ролі провідною теми твори.

Отже, тема справжньої роботи ">Идейно-художественное своєрідність сільської трилогії О.П. Чехова "Чоловіки", "У яру", "Нова дача"" розкриває реалізм нових капіталістичних взаємин у російської селі.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що проблему капіталу і проблему "багатої людини і бідного" актуальна в усі часи. Особливої гостроти вона має нині, за доби ринкової економіки. У селах стоять ті самі проблеми, як й у чеховських творах: така сама неграмотність "мужиків", пияцтво, голод тощо.

Мета роботи: розкрити ідейний утримання і художню особливість оповідань О.П. Чехова "Чоловіки", "Нова дача", "У яру", і навіть оголення у творах гострих соціальних антагонізмів народу і "панів".

З мети дослідження, поставлені такі:

- визначити місце трилогії у творчості письменника;

- простежити історію створення повістей і побачити ідейний ув'язнення кожного твори;

- виявити особливостіидейно-художественной структури трилогії та у втіленні за авторський задум.

Об'єкт дослідження – цикл повістей і розповідей про селі О.П. Чехова "Чоловіки", "На дачі", "У яру".

Предмет дослідження:идейно-художественное своєрідність трилогії О.П. Чехова "Чоловіки", "На дачі", "У яру".

У ході дослідження були такі методи, як: метод порівняльного аналізу, філологічний аналіз тексту,литературно-аналитическая обробка матеріалу, його коментування, систематизація і класифікація.

>Методологическую основа дослідження.Рассматриваемие твори досліджувалися як у теоретичному, і у історичному плані такими вченими, як Бердників Георгій Петрович (Бердників Р. Ідейні і творчі пошуки. – М., 1984), Гущин Михайло (Гущин М. Творчість О.П. Чехова. Нариси. – Харків, 1954),Паперний Зінаїда (>Паперний З. О.П. Чехов. – М., 1954), Катерина Товста (Товста Є. Поетика роздратування: Чехов наприкінці 1880-х – початку 1900-х рр. – М., 1994) тощо. Роботи даних літературознавців з'явилися методологічної основою дослідження.

Апробація. Ця робота апробувалася під час навчальної педагогічної практики в 2008 р. в МОУСОШ з.ТеелиБай-Тайгинского району в партії 11 класі.

Новизна роботи. У цьому дослідженні розглянуті все три повісті О.П. Чехова й систематизовано по провідною ідеї, у системі образів тощо.

Практична значимість. Ця робота можна використовувати студентами при філологічному факультеті на підготовку досеминарским занять, і навіть учнями с/ш.

Структура роботи. Робота складається з Введение, 2 глав, Укладання іБиблиографии.


1.Идейно-тематическая основа оповідань О.П. Чехова "Чоловіки", "Нова дача", "У яру"

90-ті роки – роки напруженого творчої праці Чехова. Те була доба бурхливого зростання капіталізму, поглиблення громадських протиріч, жахливого зубожіння мас, розшарування села.

1.1 Російська село вісі оповідань "Чоловіки", "Нова дача", "У яру"

Це був до того ж час передреволюційні роки, роки наростання громадського підйому. Дедалі більше визначалися і споювалися сили, які "творили вкладання" нового. "Епоха лихоліття", як часто іменувалися 80-ті роки, минала. [14., З. 96].

Чехов був далекий від революційної боротьби, не бачив тих соціальних сил, яким належало майбутнє. На її світогляді та творчість виразно позначилося живодайне вплив революційного підйому, котрий окреслив собою увесь перебіг розвитку російської культури кінця XIX й конкуренції початку ХХ століття.

У 1900 року у пресі з'явилася повість "У яру". Вона завершувала групу творів про село: "Чоловіки" (1897), "Нова дача" (1899).

Саме це потяг до творчим групам, присвяченим важливих питань часу, - риса чеховського творчості, особливо характерна йогопроизведенений 90-х – 900-х років. [27., З. 148]. Наприклад, темі згубної влади капіталу присвячена трилогія "Бабине царство", "Три року", "Випадок із практики". Ця риса творчості Чехова по-своєму відбиває внутрішню закономірність його розвитку, як художника. У кожній із таких серій Чехов хоче розв'язати хвилюючий його запитання – про життя, про працю, про мистецтво, про кохання, про "футлярі", про владу грошей.

До якої б боці сучасної дійсності звертався письменник, хоч би проблему ні вирішував, скрізь стояла проти нього, вимогливо нагадуючи себе, тема народу.

Творча еволюція письменника, багато в чомуотражавшая рух самого життя, коли на арену історії виходили трудівники міста Київ і села, дедалі більше виводила письменника межі царини життя інтелігенції, спонукала його безпосередньо звернутися до світу народної життя.

У цих творах 90-х і 900-х років Чехов непросто малює окремі образи й ситуації на, пов'язані з селом; сама село, селянство, його загальні долі – ось що стає тепер предметом художнього зображення.

Твори "Чоловіки", "У яру", "Нова дача" Чехова виявилися творами саме дев'яностих років, тісно пов'язані з суспільно-політичних питань.

>Народники всіляко зображували село як світлий світ патріархальних відносин, якому загрожує капіталістична зараза. Весь же сенс їх творів зводився до того, щоб показати, як тріумфують зі школи і лікарні – над шинками, як перемагають ідеальні героїчні натури царство пітьми й невігластва, як несуть вони світ і щастя бідним ">поселянам".

А Чехов, кажучи, нові часи позбавили мужика будь-яких ілюзій та надій, підкреслював жорстоку правду життя російської села, втягненою у єдиний процес капіталістичного розвитку Росії. До Чехова при цьому висновка дійшов З.Каронин, з виняткової глибиною котрий досліджував життя пореформеній російської села. Його "Розповіді пропарашкинцах" і "Розповіді про дрібниці" малювали послідовне катастрофа всіх об'єктів і будь-яких ілюзій і сподівань російського селянина, що розпочалося вже наступного дня після реформи 1861 року, показували, як поступово дедалі більше приголомшувала мужика безглузда гонитва на кусень хліба, поки його життя не заповнилася краю дрібницями і дрібницями.

Чехов, прагне, розкрити у можливій повноті всю сукупність соціальних відносин селянських мас і державної ладу, народу та її експлуататорів, гострі соціальні протиріччя самої селі. Саме так зображено селянська життя великих його повістях про село, створених у останній період. Кожна їх висвітлює жодну зі сторін цих соціальних взаємин у ролі провідною теми твори.

У повісті "Нова дача" (1899) Чехов розкриває брехливість і неприродність відносин, створюваних між селянами і які намагаються дійти ним допоможегосподами-интеллигентами.

ІнженерКучеров, що зводить міст близько села0бручановки, та його дружина Олено Іванівно поселяються неподалік цієї села на Нової дачі, щире бажання установити з чолов'ягами дружні стосунки, жити із нею "у мирі та злагоді".

Але починають ставитися до них вороже, хоча ворожість ця немає начебто ніяких видимих причин.

>Кучерови — дуже гарні люди: вони лагідні, щирі, поступливі, готові всіляко допомагати нужденним селянам; вони найкращі спонукання — присвятити своє життя полегшенню долі народу.

Ті ж із мужиків, які, невідомо чому, з першого погляду зненавиділиКучерових — Козлов,Личкови, Володька — люди нісенітні, грубі, п'яниці, охоче готові поживитися з допомогою поміщиків. Життя села показано цього твору з абсолютної правдивістю. Чехову чуже бажання щось пом'якшити, прикрасити. І, тим щонайменше ясно, що мужики праві у своїй ворожнечі доКучеровим, до Нової дачі. Вони мають рацію, не довіряючи їх спробам простягнути їм руку допомоги.

Картина намальована тож усе повніше й повніше розкривається вся фальш і брехня цих добрих намірівКучерових. Самі того і не усвідомлюючи,Кучерови всім укладом свого життя, звичками, поведінкою підкреслюють щокроку разючі контрасти з-поміж них і чоловіками. От відбувається по селі Олено Іванівно з маленької дочкою. Один лише вид її, дороге сукню, ошатний мереживний парасольку цікавить мужиків похмуре здивування і злість. "У цьому життя Вам важко, зате у тому світлі ви щасливі",— втішає селян бариня, у відповідь лунають похмурі, злі слова: "Повинно, немає нам щастя і тому, і цьому світі. Усі щастя багатим дісталося".

Чудові породисті поні, витончені екіпажі, вишукані костюми, панські втіхи — от життя, яку ведуть мешканці Нової дачі. У кодексі маєтку, за словами кучера, "ні ні орати, ні сіяти, а будуть лише жити для власного задоволення, жити лише тим, щоб дихати чисте повітря".

Для мужиківКучерови — представники паразитичного класу. І це переконання безсилі були розсіяти все найкращі пориви й прагненняКучерових. Що не говорила бариня ">Кучериха", хоч би як умовляла їх, що її чоловіка "доброю людиною, хороший", хоч би що обіцяла,— однаково для мужиків одне з тих, хто відняв від них щастя. Понад те, саме добротаКучерових викликала шалену ненависть селян.

Дедалі більша ворожість мужиків змушуєКучерових назавжди залишити Нову дачу.

Усій логікою свого твору Чехов підводить читача висновку, що панами і чолов'ягами глибокі і серйозні, й різноманітні спроби пом'якшити її лише посилюють взаємне нерозуміння ворожість.

Наприкінці оповідання дача переходить до якогось чиновнику. Новий власник не привертає селян ніякого уваги, і не відповідає з їхньої поклони. І з нею мужики уживаються краще, ніж із колишніми господарями.Кучерови своєї добротою, привітністю свідомо чи несвідомо намагалися замазати, замаскувати ворожнечу між паном і мужиком, вони "лізли в душу" до селянинові. Ця спроба прикрити ворожнечу, і нерівність добрими словами лише озлобляла селян, глибоко переконаних у цьому, що ними барами немає не може бути нічого спільного, ніколи світу та згоди.

Так вдається у творчості Чехова тема "ворогів", тема класових сутичок і збройних конфліктів.

Століттяминакоплявшаяся ворожість народу до "панам", яку можна погасити ніякої панської філантропією, ясно розкривається у цьому оповіданні.

Нещадно правдиве, суворе зображення сільського життя в повістях "Чоловіки", "У яру" саме собою було найдивнішим спростуванням інтелігентних ілюзій про село і мужику і тих "рецептів", запропоновані для ">залечивания" найглибших іболезненнейших ран сільського життя.

Проблеми, порушені в повісті "Чоловіки". Чехов задумував свою повість як велике епічне твір, швидше за все як роман, у якому село займала лише першу частина, опублікованій у 1987 року. Але другий частина "Чоловіків" була завершено і побачила світла. [28., З. 155].

Усі твір, коли говорити як про надрукованому тексті, але у такому вигляді, що не воно замислювалося і писалося, будується так: спочатку, у сільській частини, герої мріють про Москву; потім, опинившись у місті, У цих "тихих і мирних", але страшних Патріарших ставків, жахливо" провулках, вони тужать по селі.

Це - твір може бути блискучої ілюстрацією стану справ у "капіталістичної" російської селі. [6., З. 382].

"Заробітки" давно вже стали для жуковськ, як і банки сусідніх із нею селян справою необхідним і звичним, отже виробилася навіть своя спеціалізація. "Усіх жуковськ хлопців, які знали грамоту, відвозили до Москви і віддавали лишень в офіціанти чи коридорні (що з села, що той бік, віддавали лише у булочники), й дуже повелося давно, ще кріпосне право..." — повідомляє нам А. П. Чехов (IX, 198). Легко помітити вЖукове і специфічні ознаки нової доби. Передусім це обезземелення селян. У сім'їЧикильдеевих Микола вже змалку злетів з землі,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація