Реферати українською » Зарубежная литература » Вертикальне контекст в новелах Томаса Манна


Реферат Вертикальне контекст в новелах Томаса Манна

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство загального користування та професійної освіти РФ

Пензенский державний педагогічний університет ім. Бєлінського

факультет

іноземної мов

кафедра

німецької мови

Курсова робота

на тему: вертикальний контекст в новелах Томаса Манна «Трістан» і «Тоніо Крегер».

Виконала:

група Н-41

Керівник:

викладач кафедри

німецької мови

Юрасов І.А.

Пенза 2001


Зміст

I. Запровадження 3
1. Поняття вертикального контексту 5
2. Аналіз вертикального контексту новел «Трістан» і «Тоніо Крегер». 8
II. Укладання 23
III. Список використаних джерел 25
IV. Додаток 26

I. Запровадження

Манн, Томас (1875-1955), видатний німецький письменник ХХ століття, одна з найбільших майстрів критичного реалізму, брат Генріха Манна (Генріх - теж письменник, водночас був ідейним противником Томаса).

Т. Манн народився старовинної бюргерської сім'ї, у місті Любеку. Його батько – власник торгової фірми, сенатор Йоганн Генріх Манн. Мати – Юлія так Сильва-Брунс, народилася Бразилії, у ній португальських емігрантів.

У 1893 року, після смерті батька, Т. Манн переїжджає до Мюнхен, де, кілька днів, виходить його перше оповідання «Падшая».

Популярність Манну приніс вже перший роман «Буденброки» (1901) - велике розповідь про долю чотирьох поколінь любекського патриціанського роду. У 1897-1930 рр. написав кілька новел (зокрема «Трістан» (1902) і «Тоніо Крегер» (1903)), у яких відбиваються різні етапи відносини письменника взаємовідносин життя і мистецтва. У 1924 вийшов роман «Чарівна гора» - панорама буржуазного суспільства напередодні 1-ї Першої світової.

У 1929 Томасу Манну присуджували Нобелівська премія галузі літератури. Наприкінці 20-х рр. письменник виступав як критик і публіцист.

У 1933-43 Томас Манн створює історичну тетралогію на біблійну тему – «Йосип та його брати».

Після приходу нацистів до своєї влади Манн жив у еміграції, у Швейцарії, і з 1938 року – США.

1939-го вийшов роман «Лотта в Веймарі» – підсумок багаторічних роздумів Томаса Манна над творчістю Гете. У 1943 він почав працювати над романом «Доктор Фаустус» (1947) - найбільшим твором останнього періоду.

Протягом років написання новел «Трістан» і «Тоніо Крегер» Томас Манн відчував великий вплив філософії Ніцше і Шопенгауера. У Ніцше Манн сприйняв аристократизм думки, невіру респондентів у народ, революцію. Велике вплив на письменника надали ідеї Шопенгауера за пануванням над світом сліпий нерозумної волі, про безглуздості, хаотичності навколишнього світу. А його філософією навіяна настільки часта у творчості Т. Манна тема хворобливості, виродження і розпаду.

Томас Манн помер Цюріху 12 серпня 1955. /Інтернет, www.rambler.ru/

Метою нашої роботи є підставою дослідження вертикального контексту новел Томаса Манна.

У цьому роботі визначатиметься поняття вертикального контексту як особливий историко-филологической інформації, розглянуто поняття глобального вертикального контексту.

Потім буде досліджено все елементи структури вертикального контексти новел Томаса Манна «Трістан» і «Тоніо Крегер», розглядатимуть глобальний вертикальний контекст цих творів.

Наприкінці ми узагальнимо отримані інформацію про вертикальному контексті цих новел, оцінимо обсяг фонових знань, яку повинен мати читач для сприйняття даних творів.

У додатку буде надано певна загальна оцінка новел Томаса Манна «Трістан» і «Тоніо Крегер».


1. Поняття вертикального контексту

На сучасному розвитку філологічної науки особливо гостра проблема сприйняття тексту. Щоб підійти до вирішення цієї проблеми, слід визначити різницю між двома аспектами розуміння тексту.

Перший – таке розуміння у самому звичайному, буквальному значенні, якого взагалі неможливо цілком осмислене читання. Це розуміння слів, фраз, постатей мови і т.д. Другий момент пов'язані з такими дефініціями, як «язик, і література», «стилістика і поетика художньої промови», з впливом на емоційну сферу людини. Він оперує такий системою категорій, як реалії, літературні алюзії тощо. Повноцінне сприйняття тексту вимагає їх розуміння.

Дамо визначення вертикальному контексту мистецького твору.

Вертикальне контекст тієї чи іншої твори, чи цілого літературного напрями – це історико-філологічного характеру, куди входять у собі реалії, різного типу літературні алюзії і цитати.

Слід розрізняти вертикальний контекст і фонове знання. Фоновое знання – це сукупність відомостей, якими володіє кожна людина. Фоновое знання утворюється протягом усієї життя жінок у результаті навчання, накопичення досвіду тощо. «Вертикальне контекст – це приналежність одиниці тексту. Будь-яка одиниця тексту, представляющаяся нас у всім розмаїтті своїх про горизонтальних контекстів, може мати що й вертикальний контекст, що безпосередньо нашим почуттям недоступний». (Гюббенет 1991:7)

Залежно від обсягу своїх фонових знань кожен читач може сприйняти, зрозуміти весь вертикальний контекст будь-якого твору чи лише його частину.

Наприкінці нашої роботи показано, що читач може сприйняти що й якісь відомостей про історичної епосі твори, про характер громадських відносин епохи, у якій жив і автор, про автора, які автор неусвідомлено привніс у свій твір.

Серед основних категорій вертикального контексту слід виділити реалії і літературні алюзії і цитати. Безумовно, реалії і цитати який завжди рівноцінні за значенням. В багатьох випадках читач може обмежитися лише здогадкою, оскільки це перешкоджає «належної ступеня повноти сприйняття». (Гюббенет 1991:9) Однак у деяких випадках, нерозуміння смислу і доцільності можна зустріти з тексту реалій і цитат, неуважність до них можуть призвести до часткової і навіть повної втрату сенсу читаного тексту.

Важливе значення розуміння літературно-художнього твори має наявність у ньому топонімів і антропонімів.

Топонимы – це тип реалій, являє собою різноманітні географічні назви «<…> від назви котеджу чи садиби до назв вулиць міст, районів» (Гюббенет 1991:82).

Антропонимы – це теж різновид реалій, що є власні імена (ім'я, прізвище персонажа).

І топоніми, і антропонимы часто випадають із нашої уваги читачів.

«Читач, зазвичай, стає в імені Ілліча та прізвища персонажа, <…> якщо автор приваблює до них увагу <…>» (Гюббенет 1991:108). Це може бути «розмовляючі» імена, викликають в усіх читачів стереотипні асоціації. Але, називаючи свого персонажа, автор може керуватися особистими асоціаціями, які мають нічого спільного з усталеними.

Це ж можна згадати і географічних назвах. Присутність у тексті тієї чи іншої топоніма може бути різним цілям: викликати в читача загальноприйняту асоціацію, переносити читача за доби твори т.д. Читач ж можна який завжди здогадатися про цілі чи ж побачити щось таке, що він і гадки не мав.

Одне слово, топоніми і антропонимы «є дуже важливі категорії вертикального контексту, зневага якими значно збіднює наше сприйняття мистецького твору» (Гюббенет 1991:127).

Слід зазначити його присутність серед тексті твори включень різних зарубіжних слів, словосполучень, фраз. Такі включення можуть бути різним цілям: від підкреслення вишуканості чи загадковості будь-якого об'єкта, явища до свідчення про вульгарність чи комічності чогось. Можна придумати цілком фантастичні мети використання «іноземних включень», особливо у сучасну літературу, але такі дослідження є метою даної роботи.

Введем поняття глобального вертикального контексту.

Глобальний вертикальний контекст – це «весь соціальний уклад, все поняття, уявлення, погляди що є предметом зображення соціального шару, знання котрих необхідне у тому, щоб твори, які стосуються цього напряму, були сприйняті читачами різних країн і епох» (Гюббенет 1991:39).

Отже, розгляд окремих «украплень» вертикального контексту неспроможне дати повноцінного розуміння мистецького твору, особливо, якщо читач далеко відстоїть у часі від зображуваної епохи. Для найбільш сприйняття необхідні знання глобального вертикального контексту, «контексту епохи».

Ми коротко розглянули основні теоретичні інформацію про вертикальному контексті мистецького твору. Нині можна перейти безпосередньо до аналізу вертикального контексту новел Томаса Манна «Трістан» і «Тоніо Крегер».


2. Аналіз вертикального контексту новел «Трістан» і «Тоніо Крегер».

Аналіз вертикального контексту доцільно було б розпочати з новели «Трістан», оскільки такий хронологічний порядок створення цих новел.

Аналіз проводитимемо так: спочатку відзначимо все «вкраплення» вертикального контексту з тексту новел, потім, в міру можливості, проаналізуємо всі вони і, нарешті, зробимо проміжні висновків щодо вертикального контексту обох новел і, скажемо кілька узагальнюючих слів про ці творах.

1) аналіз вертикального контексту новели «Трістан».

Таблиця 1. – Елементи вертикального контексту в новелі «Трістан» (Манн 1984:30)

Опис

Стр.

1

Трістан

30
2

Доктор Леандер (зовнішність, манери)

30
3

Фрейлейн фон Остерло (зовнішність, манери)

30
4

Доктор Мюллер

31
5

Медичні процедури в санаторії «Эйнфрид»

31
6

Зразок стилю «ампір»

31, 37, 50
7

Розмова Клетериана із дружиною (використання англійських фраз)

31, 32
8

Опис Клетериана

32, 33, 34
9

Опис Габриэлы

31, 32, 41
10

Англійські риси зовнішності Клетериана

33
11

Куски льоду, морфій

33
12

Бремен

33,40
13

Антон Клетериан-младший і Габріела

33
14

«Ранні вставання» Шпинеля

37, 38
15

Гра Габриэлы

45-48
16

Пасторша Геленраух

48

Тепер докладно розберемо кожен елемент структури вертикального контексту:

- Трістан – герой кельтського сказання про кохання Трістана й Ізольди Златокудрой (XX ст.); сюжет сказання ліг основою музичної драми Ріхарда Вагнера «Трістан і Ізольда». Вже назві твору автор свідомо викликає в читача асоціації із музикою Вагнера;

- «В нього чорна, роздвоєна борода, кучерявенька і жорстка, як кінський волосся», «вигляд не людини, якого наука загартувала, зробила холодним і наділила поблажливим песимізмом». Це опис доктора Леандера. Автор створює образ загартованого наукою пессимиста-материалиста. Кінець XIX – початок ХХ століття. Бурхливий розвиток математично-природничої грамотності породжує таких людей. Вони наївно вважають Людини, збройного наукою, вищої, єдиною силою у Всесвіті, вважають, що все доступно, він може осягнути та має це право. Особисто мене доктор Леандер викликає асоціацію зі старим моряком;

- фрейлейн фон Остерло: «…веде господарство воістину самозабутньо», «діловито бігає вгору-вниз сходами», «панує в кухні і у клуні» тощо. Вочевидь, образ «правильної», типовою господині. Ідеал дружини бюргера. Так скажімо, описана доля жінки початку ХХ століття у Німеччині, причому жінка цілком задоволена своєї долею. Ніякої емансипації і фемінізму;

- доктор Мюллер, «…для випадків і безнадійних» – на мою думку, своєрідна «він говорить» прізвище. Просто Мюллер, просто Іванов. Людина для легень і безнадійних випадків, коли всі це й робити не треба;

- опис медичними процедурами в санаторії «Эйнфрид»: «масажі, інгаляції, електризація, ін'єкції, душі, ванни…» й у водночас, вираз «дихальне горло» і безглуздий рада «ковтати лід». Усе це говорить про безсумнівних успіхи так званої традиційної медицини на початку ХХ століття, не встигла ще позбутися забобонів минулого й що у стадії активного становлення;

- санаторій «Эйнфрид» - «чистий зразок стилю ампір». Ампир (від фр. Empire – імперія) – стиль в архітектурі й мистецтві трьох перших десятиліть ХІХ століття, завершальний еволюцію класицизму. Стилю ампір властиві: втілення величної могутності й войовничої сили, монументальні форми, військова емблематика, великі нерасчлененные площині стін, масивні геометричні обсяги, стилізовані сфінкси. Стиль увібрав у собі античні і давньоєгипетські мотиви. У розвитку стиль ампір дійшов суворому аскетизму. Ампир поєднує у собі простоту і вишуканість. У Німеччині цей стиль став речником державної незалежності, яку німецький народ відстоював в антинаполеонівських війнах.

Шпинель іноді відчуває потреба у стилі ампір. Сюди ж можна, гадаю, віднести потреба у «ранньому уставанні» Шпинеля. Мабуть, автор хоче підкреслити потреба творчої особистості у аскетичних умовах, її своєрідне самобичування. Адже Шпинеля, Крегера (за Томасом Манном, враховуючи автобіографічність новел) мучить «нечиста» совість перед світом «життя», совість невдалого бюргера. У той самий короткий час вони відчувають свою потреба у простих радощах життя, але свідомо відокремлюють себе від «світу життя». Тому в неї і виникає ця потреба у аскетизмі. Стиль роботи Шпинеля і Крегера – це стиль роботи Томаса Манна (Апт 1980:12). У той самий час стиль ампір – це незвичайне досконалість простоти й витонченості. Тому цей стиль – дуже сприятливий клімат на представника світу «духу»;

- Англійські фрази Клетериана: “Take Care”, “darling”. Клетериан розмовляє із дружиною, використовуючи короткі англійські фрази.

а) Можна відзначити поверхове володіння Клетериана англійською мовою (фрази короткі).

б) Саме наявність цих слів викликає думка про економічної близькості півночі Німеччини Великобританії.

в) Можливо Клетериан підсвідомо, намагається згладити свою грубість, прямолінійність, незграбність перед ніжним створенням – своєю дружиною;

- зовнішність Клетериана «широкий, міцний, з водянисто-блакитними очима» – зовнішність жителя півночі Німеччини. Клетериан – образ типового бюргера, представник «світу життя»: людина люблячий все земні радості, «великий любитель поїсти». Це відчувається навіть у його манері говорити «…піднебінні і носові звуки, що супроводжуються легким прицмокуванням»;

- англійські риси у зовнішності Клетериана: «носив англійські бакенбарди, одягався англійською». Восторг Клетериана під час зустрічі англійцями. Читач сам може домислити прагнення бюргера скидатися на манірних англійців. Цілком зрозуміле прагнення купця придбати світські звички. Псевдосветские;

- Габріела: «тендітна грація, ніжна принадність», «блакитна жилка у очі панувала з усього овалом особи». Тут можна навести паралель Манн – Толстой. (Апт 1980:154). Підкреслення в портреті героя характерною риси і згадка цієї риси у тексті знову і знову. Хвороба Габриэлы, її безтілесність тощо. – очевидно, вплив філософії Шопенгауера на Т. Манна;

- Бремен – місце народження Габриэлы. «Місто, якому немає рівних, місто невимовних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Гаргантюа і Пантагрюель
  Роман “” є цікавою зразком так званої “народної культури”. У цьому вся романі багато нового і
 • Реферат на тему: Генріх Бьолль
  енрих БЁЛЛЬ (Heinrich BOLL) (21.12.1917-16.07.1985) Генріх Бьолль народився 1917 року у Кельні і
 • Реферат на тему: Генріх Гейне
  народився Дюссельдорфі – на той час у невеликому, тихому місті, розташованому правому березі Рейну.
 • Реферат на тему: Генріх Манн: молоді роки короля Генріха IV
  ***** Видатному німецькому письменнику Генріху Манну в історичної дилогії «Молоді роки короля
 • Реферат на тему: Гюстав Флобер
  Значення Флобера історія французької літератури та публіцистики настільки величезна, що важко

Навігація