>Міністерство >освіти та науки України >Дніпропетровський >національний >університет ім. Олеся Гончара Факультет української і >іноземної >мови та >мистецтвознавства Кафедра української >літератури >РЕФЕРАТ На тему: «>Своєрідність >художньої >деталі у >повісті >Григорія >Кияшка «>Жайворони» >Виконала: студентка грн. >УУ-08-03 >Костіна >І.І. >Перевірила: доцент >...

(Читати…)

Що таке прислів'я? Визначення жанру. Загальна характеристика >Пословици і приказки є згустки народній мудрості про, вони висловлюють істину, перевірену багатовікової історією народу, досвідом багатьох поколінь. « Хіба за розкіш, що з сенс, який на кожної приказці нашої! Ну й золото!» - так характеризував російських прислів'ях О.С. Пушкін. «Прислів'я недарма мовиться», - говорить народна мудрість. Вони виражені і горі, гнів сум, лю...

(Читати…)

>Вступ   сучасний >літературний >епос >має >досить >розвинену >ієрархію >жанрів. >Класифікація >жанрів, >співвідносних із >епічним родом >літератури, >може >ґрунтуватися за принципами їхнього >розподілу: за годиною >виникнення, >особливостями >мовної >організації (>прозаїчної чи >віршової) й т. буд. >Найчастіше >епічні >жанри >групують за >ознакою >обсягу >їхньої тематики, >тобто >більшої чи >меншої >повноти >охоплення ...

(Читати…)

>ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ >ФАКУЛЬТЕТ   >КАФЕДРА РОСІЙСЬКОЇ >ФИЛОЛОГИИСИСТЕМА >МИФОПОЭТИЧЕСКИХ >СИМВОЛОВ У >РОМАНЕ М. >ОСОРГИНА „>СИВЦЕВ >ВРАЖЕК”   >СОДЕРЖАНИЕ   ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДІЛ 1. >ПОЭТИКА МІФУ І МІФ У СИСТЕМІ >ПОЭТИКИ 1.1 Взаємозв'язок міфу і поетики художнього тексту 1.2 Символ...

(Читати…)

>ФЕОДОСІЙ >ПЕЧЕРСЬКИЙ — >ФУНДАТОР >ПРАВОСЛАВНОЇ >ЦЕРКОВНОЇ >ІДЕОЛОГІЇ   >Реферат за курсом «Історія української >літератури та критики»>Одеса - 2008 >Зміст   1. Короткий >огляд доби 2. >Життя та діяльність >Феодосія >Печерського 3. >Творчість >Феодосія >Печерського 4. >Політичні подивися >Феодосія  

(Читати…)

>ЗМІСТ   >ВСТУП >РОЗДІЛ І. >КРИЗА >ІДЕНТИЧНОСТІ >ОСОБИ у >ТВОРЧОСТІ >МИКОЛИ >КУЛІША 1.1 >Творчість >М.Куліша в >контексті >розвитку української >драматургії 20-х — 30-х років ХХ >століття 1.2 >Криза >особистості в >контексті національної >специфіки української >драматургії 20-х– початку 30-х >pокiв ХХ >столiття >РОЗДІЛ II. >ВІДТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ >УКРАЇНІЗАЦІЇ У >ТВОРЧОСТІ >М.КУЛІША ТА ...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Поняття процесу комунікації, комунікативні моделі 1.1 Поняття процесу комунікації 1.2 >Коммуникативние моделі 2. Специфіка анекдоту як мовного жанру 2.1 Визначення анекдоту 2.2 Походження і побутування анекдотів 3. Анекдот з погляду комунікації 3.1 Комунікативна функція анекдоту 3.2 Реалізація комунікативних моделей в анекдоті Укладання Літ...

(Читати…)

Запровадження Добриня Микитович малюється в билинах другим за силою і значенням богатирем після Іллі Муромця. Досить великий набір сюжетів про походження, служби й подвиги цього героя зафіксовані у ряді билин: «Добриня і змій», «Добриня і Маринка» і «Добриня і Альоша» та інших. За походженням Добриня Микитович – княжого роду, що, тим щонайменше, завадило йому завоювати любов, і зізнання простого народу, який у своїй епічної традиці...

(Читати…)

Курсова робота "Військові розповіді Л. Н. Толстого в оцінках російських критиків ХІХ століття" Запровадження   Військові розповіді Толстого є одній з початкових віх його творчої шляху. Значне місце у його житті посів період військової служби. Цей етап біографії письменника пов'язані з ключовими подіями у історії російської армії другої половини ХІХ століття. Розповіді Л. Н. Толстого на ...

(Читати…)

Дуель у романі "Євґєній Онєґін" Запровадження Роман віршем О.С. Пушкіна «Євґєній Онєґін» з права вважатимуться твором, яке, за словами Бєлінського, є «енциклопедією російського життя». Докладний опис побуту і життя початку 19 століття дозволяє нам, читачам, зануриться у повітря такого далекого ми часу, детально показавши у своїй, як і що живуть дворяни у обох столицях, а й у провінції. >Гуковский Г.А говорить ...

(Читати…)

Назад 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 215 Вперед

Навігація