Реферати українською » Журналистика » Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення


Реферат Таблиці, їх види та редакційно-технічне оформлення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Таблиці: загальну характеристику

1.1 Таблиці та його види

1.2 Складові елементи таблиць і їхнє змістове наповнення

Глава 2. Сучасні підходи доредакционно-технической обробці таблиць

2.1 Найвища вимога

2.2 Стратегії оптимізації таблиць

Глава 3. Аналіз таблиць та його зв'язки Польщі з текстом у навчальних виданнях

3.1 Таблиці спеціалізованими виданнях

3.2 Типові помилкиредакционно-технической обробки таблиць

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Рік у рік кількість інформації збільшується, ускладнюючи процес запам'ятовування, утруднюючи відділення "зерен від полови". Існує безліч рішень цієї проблеми; них, а часом єдиним, є таблиці.

Це зручна форма для відображення інформації. Але таблиці виконують буде лише тоді своє призначення, як між рядками і стовпчиками є значеннєва зв'язок, тобто інформацію у яких можна розсортувати якось, придатним сприйняття.

Інколи складно скомбінувати дані те щоб вони сягнули читача в неспотвореному вигляді. Цим пояснюється вибір теми курсової роботи, метою котрої є виклад характеристики таблиць та їх оптимізації. Завдання курсової роботи – виявити, наскількитабличное відображення матеріалу зручніше текстового як і правильно ним розпоряджатися.

Об'єктом дослідження виступає діяльність редактора, спрямовану створення умов та правку таблиць.

Мету й завдання курсової роботи зумовили вибір її структури. Курсова робота складається з запровадження, двох частин, ув'язнення й списку використаної під час написання роботи літератури.

У першій частині "Таблиці: загальну характеристику" викладаються визначення видів тварин і складових частин таблиць.

У другій главі "Сучасні підходи доредакционно-технической обробці таблиць" розкривається друга тема роботи, що стосується безпосередньо ролі редактора у перетворенні цієї тексту в таблицю.

У третій частині "Аналіз таблиць та його зв'язки Польщі з текстом у навчальних виданнях" розглядаються приклади застосування таблиць практично.

Наприкінці підбито основні результати курсової роботи.


Глава 1. Таблиці: загальну характеристику

1.1 Таблиці та його види

Таблиці – найскладніший елемент видання, вказуютьматематизировать різні дані, робити їх порівняними, дробовими для аналізу та дають можливість встановлювати залежність між окремими параметрами. Завдяки лаконічності вони лише полегшують сприйняття і зіставлення різних фактів, а й допомагають досягти виразності викладу без шкоди змісту твору.

Види таблиць.

Таблиці можна розділити на 2 групи:

1)книжно-журнальние таблиці – у яких заповнені все елементи.

2) канцелярські таблиці – у яких заповнені лишезаголовочная частина, йбоковик.

Залежно від форми матеріалівпрографки, у книжкових таблицях розрізняють цифрові, змішані і текстові.

Серед канцелярських таблиць виділяють проформи, у яких заповнюється лишезаголовочная частина, інодібоковик.Хвостовая частинапрографки залишено порожній заповнення цифрами.Пустографки – це таблиці без будь-яких відомостей у заголовної, хвостовій частини, абобоковике.

За характером набору ізаверстки на смузі різняться такі таблиці:

1.Клочковие, ширина котрих значно менша чи дорівнює ширині смуги; можуть розташовуватися стоячи чилежа.

2.Полосние, яківерстаются протягом усього смугу; можуть розташовуватися стоячи чилежа.

3.Распашние, що починаються на лівої і закінчуються на з правого боку аркуша; можуть розташовуватися стоячи чилежа.

4. Комбіновані, які в формат смуги за довжиною чи ширині, тому продовження такий таблиці дається на смузі або другий колонкою, або другим поверхом.

По розташуванню сторінка таблиці бувають:

1. Подовжні, якщо рядки таблиці рівнобіжні тексту.

2. Поперечні, якщо рядки перпендикулярні тексту.

Залежно від обрамлення лінійками таблиці може бути:

1. Закриті (обрамлення з 4-х сторін);

2. Напівзакриті (обрамлення з2-х чи 3-х сторін);

3. Відкриті (обрамлення лише зверху).

Таблиці бувають за призначенням аналітичні і створить робочі.

Робітники таблиці призначені для повідомлення тих чи інших відомостей (розклад, прейскурант тощо.). Аналітичні — на дослідження зміни явища чи тенденції, з їхньої підставі можна зробити будь-якої висновок.

1.2 Складові елементи таблиць і їхнє змістове наповнення

Таблиця складається з таких елементів:

1)нумерационний заголовок – допомагає здійснювати зв'язок таблиці з текстом

2) тематичний заголовок – характеризує вміст

3)головка/заголовочная частина - основнатабличная конструкція, що складається з заголовків – вертикальних граф

4) хвостова частина – переважна більшість таблиці

5)боковик – ліва вертикальна графа, у якій характеризується горизонтальна позиція

6)прографки – вертикальні рядки, містять основні табличні дані

7) примітка – складова частина таблиці, яка розміщається під хвостовій частиною.

Таблиці мають будуватися в такий спосіб, щоб бути зручними для оформлення і мати нічого зайвого, що заважало сприйняттю. Місце будь-якого елемента визначають його смислові зв'язки з іншимитабличними елементами.Логическими елементами таблиці є підлягає і присудок.Всякую таблицю можна як сукупність що підлягає і присудка. Те, чого ставляться дані впрографке, прийнято називати підлягає (логічний суб'єкт), не бажаючи дані – це присудок (логічний предикат).Подлежащее – це об'єкти, які характеризуються цифровим матеріалом чи інших ознак; його елементи містяться у тематичному заголовку,боковике і голівціпрографки.

>Сказуемое – це ознаки, якими характеризується підлягає. Кожен об'єкт визначається, тому всю таблицю можна зарахувати до тематичного заголовку, а вмістпрографки – до що підлягає.

Для правильного побудови таблиці потрібно чітко розмежовувати підлягає і присудок.Подлежащее має точно відповідати назві таблиці. Слід вважати найкращим побудова таблиці, у якій підлягає перебуває убоковике, а присудок в заголовку, оскільки порівнювати однорідні дані значна полегкість, якщо їх розташовано за вертикаллю.

Побудова таблиць з підлягає в заголовної частини й однорідних даних із горизонталі доцільно у випадках, як у таблиці дуже багато об'єктів в підметі, а число показників присудка незначно, чи коли присудок дає найповнішу характеристику що підлягає. Зустрічаються таблиці з комбінаційними підлягають, показники якого розташовані як ібоковике, і у голівці. При побудові таблиці необхідно дотримуватися сувору підпорядкованість елементів:

· кожен заголовокпрографки повинен ставитися всім даним у цій графі;

· кожен заголовок рядки убоковике повинен ставитися всім даним цього рядка;

· кожен показник рядки таблиці – це важливий елемент низки, який об'єднаний темою заголовка графи чи чинником, хто стоїть в заголовкубоковика.

>Нумерационний заголовок таблиці

Призначення

>Нумерационний заголовок потрібен у тому, щоб спростити зв'язок таблиці з текстом; при засланні з тексту досить вказати: табл. 5, і найнедовірливіший читач легко знайде таблицю, до котрої я його відсилає автор.Нумерационний заголовок то, можливо без шкоди замінений номером, поставленим в добір з тематичним заголовком (>нумерацианно-тематический заголовок).

Якби таблиця вони мали свого порядкового номери, довелося б із засланні або повторювати її тематичний заголовок, або вказувати номер сторінки, де таблиця надрукована, а за кількох таблицях сторінка що й місце кожної на смузі 1-ша згори, 2-га згори, 1-ша знизу тощо. п.).

Форма

Найпоширеніша форма: слово Таблиця і номер арабськими цифрами (без знака номери їх, без крапки над кінці). Заголовок ставлять над тематичним заголовком чи, що економічніше, проти нього й у рядок з нею. Зазвичайнумерационний заголовок вимикається у правий край набору (формату таблиці) й швидко виділяється курсивом чи розрядкою.

У додатку таблиці зі своїмипорядковой нумерацією зазвичай позначають інакше, найчастіше римськими цифрами, щоб спростити посилання ці таблиці переважно тексті і заплутати читача.

Система нумерації

Можливо наскрізний крізь ці видання, наскрізнийпостатейной,индексационной (щодо останнього в 1-ї главінумерационние заголовки таблиць будуть: Таблиця 1.1; Таблиця 1.2; Таблиця 1.3 тощо. буд.; у 2-ї — Таблиця 2.1; Таблиця 2.2; Таблиця 2.3 тощо. буд., т. е. 1-ша цифра позначає номер глави, а 2-га — номер таблиці у ній).Индексационная доцільна, коли іншінумерационние рядииндексационние.

Кордони застосування

>Нумерационний заголовок непотрібен:

1. Якщо таблиця єдина у виданні чи статті — її нумерують, а ставити в заголовку Таблиця безномерний мало сенсу: читач й дуже знає, і ним таблиця.

2. Якщо видання вимагає особливої компактності — у разі номер таблиці ставлять безпосередньо перед її тематичним заголовком.Напр.: 5. Зростання населення Росії. Таке оформлення варто було б інтересах економії використовувати ширше: ставити ж у засланні скорочена словоТабл. не забороняється і тоді, коли це слова немає перед номером у самій таблиці. Можливий і варіант, із розміщеннямнумерационного заголовка в добір до тематичного.Напр.:Табл. 5. Зростання населення.

>Тематический заголовок таблиці

Призначення

>Тематический заголовок визначає цю тему і зміст таблиці. Він потрібен у тому, щоб читач міг легко орієнтуватися у змісті таблиці, не звертаючись до основного тексту.

Місце і графічна форма

Ставлять тематичний заголовок над таблицею під їїнумерационним заголовком чи помирають після нього, виділяють шрифтом (зазвичай напівжирного чи курсивного начерки), без знакапрепинания наприкінці.

Область застосування

>Тематический заголовок необхідний завжди, коду читач може звернутися до таблиці крім тексту, т. е. коли таблиця має хоч якийсь самостійного значення.

Він то, можливо опущений, якщо таблиця потрібна лише в процесі читання основного тексту, т. е. носить допоміжний характер, позбавлена самостійного значення.

Не потрібно тематичний заголовок, коли таблиця повністю становить зміст параграфа чи іншого підрозділу: заголовок цього параграфа (підрозділу) відіграє й роль тематичного заголовка таблиці.

Найвища вимога до тематичного заголовку таблиці

Ці вимоги — точність, відповідність призначенню та змісту таблиці, промовистість і стислість.

>Неточни заголовки, які повністю охоплюють зміст таблиці, чи ширше, ніж неї давав, чи визначають тему і непрографки, абоковика чи голівки.

>Невиразительними найчастіше бувають заголовки, які виявляють основне значення таблиці, її суть, тенденцію, що вона висловлює.

Наприклад, таблиця показує зростання кількості станцій "швидкої допомоги" та розвитку його роботи, а названа: Кількість станцій "швидкої допомоги".

Заголовок над продовженням чи закінченням таблиці наступних шпальтах

Над продовженням таблиці новому смузі прийнято ставити заголовок типу Продовження табл. 5 (якщо таблиця в цій смузі не закінчується) чи Закінчення табл. 5 (якщо таблиця тут завершується).

Такий заголовок виділяють як і, якнумерационний заголовок таблиці, і якщонумерационного заголовка немає, то відповідність до загальної системою оформлення видання — шрифтом курсивного начерки чи розрядкою.

Длямногополосних таблиць, особливо у випадках, якщо їх розуміння без тематичного заголовка утруднено, доцільно замість зазначених вище типів заголовків ставити над продовженням таблиці скорочений тематичний заголовок як своєрідного колонтитула таблиці, що спростить читачеві користування таблицею: непотрібно звертатися для довідок до її початку. Як шрифтовою форми рекомендується світлий курсив, наголосивши повторність заголовка (при наборі тематичного заголовка, зазвичай, шрифтом напівжирного начерки).

Примітки до таблицям

Види приміток до таблиці та його вживання

Використовують два виду приміток.

Примітки як окремої графи.Целесообразни, тоді як них потребує більшість рядків, т е за умови заповнення даними значній своїй частині графи, і навіть при цьому в таблиці ні утворюватися порожнечі через нерівності за кількістю рядків примітки і елементів таблиці, яких вона ставиться

Примітки під таблицею.Целесообразни 1) якщо це стосується тільки в незначній їх частині рядків; 2) якщо вони коментують, пояснюють, доповнюють окремі числа чи текстові елементи; 3) якщо вони великі за обсягом і може призвести до утворення порожнин всередині таблиці.

Форми зв'язкуподтабличних приміток з таблицею

Застосовують дві форми зв'язку

Зв'язок із допомогою знаків зноски. Застосовується, коли примітки ставляться до окремим місцях таблиці (числам впрографке, одного з заголовків граф чибоковика тощо.). Як знаків зноски використовуються 1) арабські цифри — порядкові номери на верхню лінію шрифту (якщо примітки ставляться до текстовим елементам), 2) зірочки (одна, дві, три) на верхню лінію (якщо примітки ставляться до окремим цифр чи символів та його трохи), 3) арабські цифри з закриває дужкою 552) (коли примітці до окремим цифр чи символів більше трьох, але спосіб цей перестав бути найкращим,т.к. знак може бути прийнятий спочатку за показник ступеня), 4) зірочка з цифрою — порядковим номером закриває дужкою 55*1), 80*3), 112*4); 5) одна зірочка на верхню лінію шрифту в різних цифр і символів з повторомпоясняемой цифри чи символу на самому примітці.

Однакові знаки ставлять укомментируемого місця таблиці і для приміткою.

В усіх випадках бажано щоб знаки зноски доподтабличним приміткам відрізнялися від знаків зноски до підрядковим приміткам чи підрядковим бібліографічним посилань це полегшить читачеві користування виданням.

Зв'язок із допомогою заголовка "Примітка". Якщо примітка чи примітки ставляться до таблиці загалом, є підстави оформлені як і, яквнутритекстовие, тобто. починатися заголовком Примітка (Примітки). При повторікомментируемих чисел чи символів в примітці вона також то, можливо оформлено яквнутритекстовое.

Якщо таблиця вимагає загальних приміток (загалом до таблиці) і приміток до конкретних даним, то першими поміщають загальні примітки, а під ними — примітки до конкретних даним (як виносок).

1.4 Найвища вимога до змісту таблиць

Суттєвість і повнота показників, характеризуючих явище, предмет, процес. Таблиці зі випадковими показниками чи з пропущеними важливими показниками ні тієї мети, яку їх ставлять. Так, таблиця "Кількість студентів із народностей Півночі, які навчалися в медичних і фармацевтичних інститутах в 1961 р.", покликана продемонструвати широту підготовки багатонаціональних кадрів медичних працівників у країні, малий, що дасть читачеві, оскільки цифри протягом року невідь що показові.Ущербной для читача буде таблиця з технічними характеристиками машин, тоді як ній перепущено показник "Потужність електродвигуна".

Порівнянність даних

>Сравниваемие в таблиці дані би мало бути можна порівняти, інакше вона призведе до неправильним висновків. Так, не можна очікувати, як розвивалася торгівля продуктами за сумами виручки на той чи іншого період, тоді як кожен період ціни на всі продукти були різні.Сопоставляемие дані треба забезпечувати одних одиницях величин.

Наявність всіх даних, дозволяють користуватися таблицею

Якщо, наприклад, в таблиці ікомментирующем тексті не зазначена одиниця величини, числа таблиці будуть німі для читача. Якщо таблиця, відомості якої є загальними (залежить від часу й обставин), не прив'язана на певну годину чи обставинам, вона запровадить читача на манівці.

Суттєвість ознак угруповання даних в таблиці

Якщо групувати показники таблиці по неістотним ознаками, то таблиця може підвести до помилковим висновків. Не можна, наприклад, правильно будувати висновки про прогресі у справі, якщо будувати таблицю, групуючи видавництва за кількістю працівників у них (до 10, до 50 тощо. буд.). Більше істотна буде характеристика видавництв з угрупованням їх

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація