Реферати українською » Журналистика » Реклама у структурі FM-мовлення Санкт-Петербурга


Реферат Реклама у структурі FM-мовлення Санкт-Петербурга

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Санкт-Петербурзький Інститут Внешнеэкономических Связей,

Економіки і Права

Гуманітарний факультет

Зв'язки з американською громадськістю

Спеціальність: 022000

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

(ДИПЛОМНАЯ РОБОТА)

на задану тему: Реклама у структурі FM-мовлення Санкт-Петербурга


Студент: ___________________________ Сухонос Станіслав Валерійович

Науковий керівник: ______________ Ільченко Сергію Миколайовичу

Допускається до захисту:

Завідувач кафедри: ______________ Ачкасова Віра Олексіївна

Санкт-Петербург

2004

Оглавление

Запровадження.......................................................................................................... 3

Глава 1. Теоретичні основи функціонування реклами й зв'язку з громадськістю на радіо...................................................................... 11

1.1. Важливість радіо, як інструмент зв'язку з громадськістю. 11

1.2. Історичні етапи формування ринку радіо.................... 20

1.3. Місце рекламного сполучення структурі мовлення................ 27

1.4.Законодательные норми і проблеми законодавчого регулювання реклами......................................................................................................... 31

Глава 2. Ринок радіомовлення Санкт-Петербурга............................. 35

2.1.Методы вивчення аудиторії радіостанції, як важливий чинник залучення рекламодавця............................................................................................... 35

2.2.Фактическое стан справ над ринком FM-радиовещания Санкт-Петербурга........................................................................................................................ 40

2.3.Типичная структура рекламного відділу на радіостанціях...... 44

2.4.Методы роботи рекламних відділів........................................... 49

Глава 3. Радиостанция «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі»........... 55

3.1.Подробный аналіз радіо «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі» 55

3.2.Отдел зв'язку з громадськістю на радіостанції «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі»................................................................................................... 60

Укладання.................................................................................................... 72

Список літературних джерел......................................................... 79

Додаток № 1................................................................................ 82

Додаток № 2................................................................................ 84


Запровадження

Ми у світі, керованому засобами масової інформації. Ми рекламу по телебаченню й у газетах, чуємо її за радіо та вона формуємо думка товари і послугах. Не підлягає сумніву й те, що це неправильно, але це частина життя жінок у суспільстві.

Реклама на радіо – це з найактуальніших питань у області рекламоведения нині, адже телевізійній рекламі присвячені сотні книжок, оскільки це найбільш капіталомістка область рекламного ринку, реклама в друковані засоби масової інформації має довгу історію, а радиореклама з'явилася нещодавно і зрівняється по капіталовкладенням з телебаченням. Дефіцит досліджень, співпадаючий з прогресивним розвитком радіо, а разом із і реклами дають на практиці сильне зниження планки якості рекламної продукції. Актуальність обраної теми обумовлена саме тією бумом інформаційно-розважального радіомовлення, в якому перебуває Санкт-Петербург останніми роками і вимагає теоретичного осмислення. Слід акцентувати увагу у тому, чому темою даної роботи вибрано лише FM-вещание. По-перше, це новітній, самий просунутий діапазон радіохвиль сьогодні, оскільки його історія почалася з зняття заборонити мовлення хвилях 87,5 – 100 МГц і 100 – 108 МГц, що раніше не використовувалися тільки у державних цілях. По-друге, апаратура для мовлення в FM-діапазоні сама компактна і недорога, отже, мовлення у цьому діапазоні найрентабельніше з допомогою низьких витрат на експлуатацію устаткування. По-третє, мовлення вищої категорії стереозвучания з допомогою використання західної техніки, переваги якої над вітчизняної можна проілюструвати наступним анекдотом:

- Чим КиМу різниться «Мерседес» від «Волги»?

- «Мерседес» зроблено оскільки треба, а «Волга» така, як це сталося.

Кількість слухачів FM-діапазону у Росії стає дедалі більше, і за рахунок чинника, не вирішального, але дуже істотного: західні автомобілі, які у Росію, оснащені радіоприймачами з цим діапазоном. І це означає, що мають статок, щоб придбати іномарку, слухатиме радіостанції саме цього діапазону. І, отже, рекламна діяльність багатші соціальні групи дозволяє радіокомпаніям заробляти більше.

Реклама на радіо – це тема, потребує особливого розгляду, як і раніше, що вона близька рекламі по телебаченню. Про новизні досліджень реклами на радіо свідчить те, що повноцінна книга під назвою вийшла у 2003 р.

Тема реклами нерозривно поєднана зі зв'язками з американською громадськістю, а цього фаху присвячено безліч книжок і особливу увагу в усіх цих виданнях приділяється важливості, особливу значущість у роботі будь-якого фахівця з ЗІ засобів. І, справді, ніщо не допомагає налагоджувати добрі стосунки з аудиторією (при вірної стратегії), як ЗМІ й ніщо швидко не руйнує створений імідж тій чи іншій фірми (при найменшої помилки її представників). Проте менеджери зв'язків із громадськістю працюють у підприємствах, борються за увагу ЗМІ, а й у самих цих ЗМІ. Звісно, їх відсотку кількості підготовки фахівців зв'язків із громадськістю дуже невеликий, але де вони становлять відокремлену і з надзвичайно цікаву прошарок. І цією незначною, але привілейованої частини співтовариства фахівців із зв'язків із громадськістю, не присвячено ще ніяких досліджень, що, безумовно, гальмує науково-теоретичне осмислення дисципліни, а повсякденної практиці знижує рівень роботи фахівців із ЗІ на радіо. Новизна даної праці та полягає у тому, що досліджується діяльність відділів зв'язків із громадськістю на радіостанціях.

Звернімося до аналізу літературних джерел. Попри більшої актуальності і значимість, проблематика доки залучила які вже заслуженого уваги дослідників. Сьогодні представлено велика різноманітність літератури, присвяченій зв'язків із громадськістю, проте, головну увагу у ній приділено загальних питань даної дисципліни – проведенню спеціальні заходи, відносини зі засобами масової інформації, зв'язків із громадськістю в кризових ситуаціях, політичним зв'язків із громадськістю й інших. Перекладна ж таки література не відбиває специфіки російського ринку.

Отже, літератури, присвяченій зв'язків із громадськістю лише у ЗМІ немає.

Що ж до реклами на радіо, ця проблематика, попри значно більшу історію, вивчена як і слабко. Навіть про жанровому розмаїтті радіо, найближче підходящому до реклами, написано мала кількість статей і книг.[1] Що ж до реклами на радіо, то, на загальному фоні інтересу до питань реклами, десятків книжок, які видаються за найрізноманітнішим проблемам рекламного справи, маркетингу, брендинга, цю тему залишається найменш изученной.[2] Попри те що, що у радийный ринок протягом останніх 10 років вийшли сотні станцій – в різних частотах, місцеві, регіональні і загальнодержавні, комерційні фірми та державні та всі з більшої або меншої інтенсивністю використовують рекламу.

Яскравим плямою у цьому непаханом полі виділяється робота У. У. Смирнова «Реклама на радіо». Це був єдиний нині вдала спроба зібрати воєдино давні традиції вітчизняного радіомовлення і кількох десятиліть вікової досвід рекламну діяльність зарубіжних теоретиків і практиків.

У. У. Смирнов у своїй праці як скупо викладає теоретичні відмінності радиорекламы від телевізійної чи друкованої, а й збагачує розповідь багатою емпіричну базою – прикладами находчивой, цікавою й ефективної реклами й аналізом невдалих рекламних зразків. Величезний плюс роботи Смирнова у цьому, що її автор одне із найбільш шановних, пишучих про радіо вже десятки років, починаючи з дисертації на задану тему «Радиоочерк у системі жанрів радиожурналистики», накопивший величезний багаж знань саме з цій галузі науки. Своє свій відбиток у книзі «Реклама на радіо» знайшли і попередні роботи – «Актуальні проблеми журналістики», «На донський хвилі: Нарис історії ростовського радіо. 1925 – 2000», «Жанри радиожурналистики» та інших.

Попри все позитиви роботи, є й низка негативних зауважень до неї. По-перше, невеличкий обсяг Демшевського не дозволяє У. У. Смирнову повністю, глибоко проаналізувати усієї палітри рекламного розмаїття. Деякі глави – це коротка анотація тієї чи іншої рекламного жанру з кількома прикладами, що викликає думка про поспіху підготовкою книжки. По-друге, структуризація реклами з такого самого принципу, як і жанрів радиожурналистики Демшевського не дозволяє повністю відбити «співвідношення сил» на рекламному ринку, хоч і дає можливість чітко «розкласти на полички» й усе розмаїття реклами.

Отже, книга У. У. Смирнова «Реклама на радіо» можна вважати хорошим, а то й найкращим дослідженням по цій проблемі сьогодні. Одна з головних висновків, якого можна дійти з її прочитанні у тому, у цілому реклама на радіо має велику майбутнє, величезні змогу саморозвитку, широке полі задля її подальшого освоєння специфіки аудиосредств.[3] І з цим, поглиблення, розвиток, доповнення і деталізація намічених у книзі проблем – це наступний щабель вивчення рекламного майстерності.

У сфері зв'язку з громадськістю однією з найкращих робіт є «Настольная енциклопедія Public Relations». Ця книга описує основні інструменти зв'язку з громадськістю і дає практичні рекомендації по ключових напрямах діяльності фахівців цій галузі управління. Матеріал викладено коротко, системно і з особливим наголосом на реальну практику російських підприємств. Усі прийоми діяльності фахівця з зв'язків із громадськістю продекламовано велику кількість оригінальних, справді цінних як навчання на досвіді (і помилках) інших, прикладів практики провідних російських й західних компаній. Проте, колектив авторів книжки, російських практиків зв'язків із громадськістю, намагався приводити більше прикладів вітчизняної практики. Автори даної роботи пропонують свій підхід, заснований на висвітленні усіх напрямів діяльності з зв'язків із громадськістю із практичною погляду (Що? Як? Коли делать?).[4]

Книжка звертається насамперед не студентам, а менеджерам відділів зв'язків із громадськістю, фахівців із рекламі. І це виводить далеко за межі що висвітлюватимуться у роботі проблем суто теоретичні, яких більшому відсотку в іншої літературі (З. Блек, Р. Р. Почепцов).

Слід відзначити нестандартну верстку цієї книжки, використання котрі пориваються правді в очі заголовків, виділення усіма можливими засобами найважливіших моментів, що дозволило творчому колективу, що працює з неї, піднести матеріал дуже структуроване, наочно і доступний. Велика популярність енциклопедії призвело до появи її електронного двійника – компакт-диску її представлено разом із енциклопедією брендинга, проте, читання комп'ютерної версії менш захоплююче, оскільки, зберігши всю змістовну частина, вона втратила перевагу цього, зручного для навігації оформлення.

Отже, «Настольная енциклопедія Public Relations» під редакцією Є. Харитонова – це робота, досить повно і незвичайно що становить ті знання, які щодня необхідні будь-якого фахівця зв'язків із громадськістю. Звісно, великий охоплення книжки Демшевського не дозволяє повністю освятити той чи інший тему, то такий завдання й не стояло перед її авторами. Мета книжки відбито у назві – настільна вона оскільки дозволяє у потрібний момент відкрити необхідну главу і відновити, освіжити наявні знання і набутий допомогти згадати, що як треба робити у тому чи ситуації.

У цьому плані попередня робота дуже справляє враження книжку А. П. Панфиловой «Ділова комунікація у професіональній діяльності». Хоча працю А. П. Панфиловой більш фундаментален і дає багато теорії, у ньому багато і конкретні вказівок. Навчальний посібник побудовано в такий спосіб, щоб обучаемый міг послідовно, освоїти необхідні знання, з допомогою самотренинга продіагностувати свій потенціал й можливості і далі, виконуючи різні практичні вправи і тренінги, розвинути вміння і придбати навички ефективної коммуникации.[5]

Заключна робота, де хотілося б, це книга Марини Павликовой «Мережні технологій і журналістика: еволюція фінських ЗМІ». Дослідження Павлюковой немає безпосередньо до цієї теми даної дипломної роботи, проте, його структура і комплексний підхід до розгляду поставлених автором завдань дозволяє вживати цей літературний джерело. Невеликий вибір дослідницьких робіт у галузі реклами й зв'язку з громадськістю на радіо змушує взяти роботу, присвячену всебічному розгляду фінського медійного ринку.

Попри невеличкий обсяг, у монографії з прикладу Фінляндії аналізується, як у процесі становлення світової системи комунікацій відбувалося формування національної телекомунікаційної інфраструктури національної медиамодели. Поруч із журналами, газетами, телебаченням досліджується й радіо, його історія, становлення, особливості і сучасний стан. Фінський досвід розвитку національної системи засобів є сьогодні надзвичайно важливим, що у нині ця невеличка країна є економічно розвинене государство[6], локомотив передових ідей у багатьох галузях високих технологій.

Отже, дослідження М. Павлюковой, безумовно, є повний та цікавим – заломивши світовий досвід еволюції ЗМІ через фінську дійсність, автор показав специфіку цієї країни й виявив ряд закономірностей у розвитку медіаринку, які можуть бути перекладені і вітчизняний грунт. Для даної дипломної роботи потрібно було скрупульозно визначатиму лише інформацію, відповідну цілі й завданням роботи.

Розглянувши основні найбільш корисні для даної дослідницької роботи літературні джерела, можна дійти невтішного висновку, що такий справді небагато, що підтверджує твердження про актуальність і новизні роботи.

Мета цієї роботи залежить від дослідженні реклами на радіостанціях у всіх її проявах і зв'язку з громадськістю, як нерозривно що з рекламою, дуже важливою й недостатньо вивченій дисципліни.

Завданнями роботи може бути такі: вивчення важливості радіо, як інструмент зв'язку з громадськістю, специфіки радіо як засобу масової інформації, історичних етапів формування ринку радіо, радіо там, місця рекламного сполучення структурі мовлення, положень законодавства й питання законодавчого регулювання реклами, методів вивчення аудиторії радіостанції, фактичного стану речей над ринком FM-радиовещания Санкт-Петербурга, розгляд типовою структури рекламного відділу, методів роботи рекламних відділів, докладний аналіз радіо «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі» і, нарешті, докладний розгляд відділу з зв'язків із громадськістю на радіостанції «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі».

Об'єктом дослідження є реклама та з громадськістю на радіо. Предметом – радіостанції Санкт-Петербурга, зокрема радіо «Відлуння Москви у Санкт-Петербурзі».

Робота складається з запровадження, трьох глав і укладання.


Глава 1. Теоретичні основи функціонування реклами й зв'язку з громадськістю на радіо

1.1. Важливість радіо, як інструмент зв'язку з громадськістю

Кошти масової інформації – четверта влада. Ця відома і розтиражована приказка так міцно укоренилася у свідомості, що ні сумнівається у цьому, що ця справді так. Але влада над прямому її розумінні, а владу умами людей, величезний, нічим твердий авторитет. Зв'язки з американською громадськістю, як інструмент менеджменту, відповідальний за формування суспільної думки й створення репутации[7], неспроможна уникнути цього сильного помічника.

Вошедшее в повсякденний ужиток на початку ХХ століття, радіо стало пророком майбутньої популярності телебачення та Інтернету. Радиосигналы, окутавшие землю, несуть дуже багато звучала інформації. Радиовещание, з одного

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація