>РЕФЕРАТ   >Пояснительная записка до диплома містить: - 77 сторінок; - 15 малюнків; - 3 таблиці; - 12 джерел; - 2 докладання. Об'єкт дослідження: верстка >многополосних видань. Мета роботи: принцип роботи з >многополосними виданнями. У дипломної роботі виконано: огляд програм для установки на персонального комп'ютера, з порівняльного аналізу програм >Page >Maker...

(Читати…)

Київський >національний >університет >імені Тараса >Шевченка >Інститут >журналістки >ЛЕВЧУК >Марія >Андріївна >УДК 070.482 (477.82) : 241.13 >ВИСВІТЛЕННЯ >МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ >ПРОБЛЕМАТИКИ НА >ШПАЛЬТАХ >ПРЕСИ >ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ >ВОЛИНІ (1867–2006 рр.) >Спеціальність 27.00.04 – >теорія та >історія >журналістики >АВТОРЕФЕРАТ >дисертації на >здобуття >наукового >ступеня кандидата конкретних наук з >со...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Львівський >національний >університет ім. >Івана Франка   Кафедра >зарубіжної >преси та >інформації   >Війна в >Іраку та >ЗМІ>Курсова робота студента III курсу заочного >навчання >Анатолія Мельника >tolik.searchingphotos.com  >Науковий >керівник: >доц. >Лильо >Т.Я.

(Читати…)

Владу та засоби інформації у Росії Однією із визначальних гасел демократичного руху на Росії у роки перебудови та всіх наступних реформ став заклик суспільства до свободи засобів. Проте за десятиліття слова «свобода друку», «гласність» і «плюралізм думок» звучать як анахронізми епохи реформ Горбачова. Вивчення сучасних мас-медіа показує, що причиною викривленого розвитку російських ЗМІ стало колосальне впливом геть їх інформаційну політику ...

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Державне освітнє установа вищого професійної освіти >ТАМБОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Р. Р. Державіна. Кафедра журналістики   До захисту допущена: Зав. кафедрою Професор _________ А.І. Іванов Дипломна робота На тему: «Вплив масонських ідей в розвитку вітчизняної журналістики»...

(Читати…)

>КУРГАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ ПЕДАГОГІЧНИЙ >ФАКУЛЬТЕТ >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни «Соціологія молоді» на задану тему «Вплив ЗМІ на молодь»   Виконала: Тимофєєва М. Перевірив: >Москвина Є. У. Курган 2006 План 1. ЗМІ й молодіжні субкультури >2.Негативное вплив ЗМІ на молодь 3. Інформаційна е...

(Читати…)

року міністерство освіти Республіки >Башкортостан Відділ освіти Адміністрації муніципального району Вплив ЗМІ формування суспільної думки та його роль ході виборчої кампанії Секція >обществознание             Зміст Запровадження >1.Види ЗМІ >1.1.Печать >1.2.Радио >1.3.Интернет >2.Телевидение як найбільше поширене засіб одержання ін...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Факультет мовознавства, журналістики і соціології Кафедра журналістики >ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ >СПРАВОЧНЫЙ АПАРАТ >СПРАВОЧНЫХ >ИЗДАНИЙ Курсова робота з дисципліни: редагування окремих видів літератури: довідкова література Науковий керівник: ст. ін. Н.А. >Панкова >Луганск-2005 ...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Факультет мовознавства, журналістики і соціології Кафедра журналістики >ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ >СПРАВОЧНЫЙ АПАРАТ >ПЕРИОДИЧЕСКИХ >ИЗДАНИЙ Курсова робота з дисципліни: основи редакторського аналізу >Луганск-2006 >СОДЕРЖАНИЕ   >Введение……………………………………………………………………….....

(Читати…)

>КУРСОВА >РОБОТА За >темою: Газета “>Сільські >вісті” як >об’єкт >висвітлення >проблеми >сільського >господарства України >ЗМІСТ >Вступ 1. >Загальна характеристика газета “>Сільські >вісті” 1.1 >Загальні >відомості про >видання 1.2 Історія >видання 1.3 >Діяльність газети >протягом 2003–2006 років 2. Проблематика >сільського >господарства України на >сторінках газе...

(Читати…)

Назад 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 67 Вперед

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація