>Аналіз >журналістських >розслідувань на >матеріалах газети «Голос України» >Спроба будь-що >засекретити >які-небудь >дані для >журналіста-професіонала >мусить статі >своєрідним сигналом про ті, що від >нього >свідомо >приховується щось >надзвичайно >важливе. >Журналіст >мусить довести не лише >своє декларація про >отримання >вичерпної >інформації, а і >протизаконність >дій >посадових >осіб, котрі >намагаються запровадити його в >оману чи...

(Читати…)

>Зміст >Вступ.. 2 І. >Жанрова >палітра журналу.. 3 ІІ. >Аналіз рубрик журналу.. 5 >ІІІ.Стилістика журналу.. 7 >Висновки.. 9 Список >літератури.. 10 >Вступперший номер >щомісячного >науково-популярного журналу «>Здоров'я» >міністерства >охорони >здоров'я СРСР >з'явився у >січні 1955 року у >Державному >видавництві >медичної >літератури. >Його редактором ставши З. У. >Курашов

(Читати…)

Для >аналізу було б >обрано >видання: >Пестушко У. Ю., >Сасихов У. Про., Уварова Р. >Є. >Географія світу: >підручн. для 8-го кл. >серед. шк. – До.: >РВЦ «Проза», 1997. – 304 з. >Ця книга >належить до >видань >навчальної >літератури й >є >підручником з >географії світу. >Підручник >містить >відомості про >географічні >особливості >материків, >економіко-географічні >особливості >країн, >глобальні >проблеми >планети. >Видання >розрахо...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Державний >вищий >навчальний заклад “>Запорізький >національний >технічний >університет” Факультет >гуманітарно-правовий Кафедра >журналістики >КУРСОВА >РОБОТА >АНАЛІТИКА НА >СТОРНІКАХ >ГАЗЕТИ «Субота плюс» >Студенка >групи (>ГПз-416) (>Загорська Про. У.) >Запоріжжя 2008 >Зміст   >Вступ 1. >Осо...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Запорізький >національний >університет >КОНТРОЛЬНА >РОБОТА із >дисципліни «>Вступ у >спеціальність» >варіант 1 >Виконав: студентка >групи >ГП-313 Зима >Ірина >Ігорівна  >Перевірив: >Бєляєва У. П. >Запоріжжя 2008 >Питання до >контрольної роботи: 1. >Написати конспект >лекцій за >темою «>Аналітичні >жанри» 1. >Анал...

(Читати…)

>БЕЛАРУСКI >ДЗЯРЖАЎНЫ >УНИВЕРСI>ТЭТ   кафедра >замежнай >журналістикі й >літаратури >РЭФЕРАТ на >тему: «>АСАБЛІВАСЦІ >ТРАНСФАРМАЦЫІ >ІНФАРМАЦЫЙНАЙ >ПРАСТОРЫ >КРАІН >ЦЭНТРАЛЬНАЙ І >УСХОДНЯЙ >ЕЎРОПЫ»МІНСЬК, 2008 >Характаризуючи >сучасни стан >сродкаў >масавай >інфармациі >Центральнай й >Усходня...

(Читати…)

>Аспекти >журналістської >професії   >Зміст >Вступ 1. Колі >стіл >стає >круглим 2. >Вміння >бачити ті, чого не >помічають >інші 3. >Народження тими 4. >Корисна >містифікація 5. Знання, >знання й >ще раз >знання >Висновки Список >використаної >літератури >Вступ   За основу >визначення творчости >мож...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 1. >АУДИТОРИЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ >ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.1. Трактування поняття «аудиторія» в соціологічною літературі 1.2. Спосіб життя як соціальна характеристика аудиторії 1.3. Стиль життя, як соціокультурна характеристика аудиторії ГЛАВА 2. >СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ >КАЛУЖСКОЙ >АУДИТОРИИ РАДІО ШАНСОН 2.1. Радіо як масової інформації 2.2. Історія Радіо >Шансон 2.3. Екс...

(Читати…)

>БЕЛАРУСКI >ДЗЯРЖАЎНЫ >УНИВЕРСI>ТЭТ   кафедра >журналістикі й >літаратури>РЭФЕРАТ на >тему: «>БЕЛАРУСКАЯ >ЖУРНАЛІСТЫКА >Ў >ПЕРЫЯД >АДНАЎЛЕННЯ >НАРОДНАЙ >ГАСПАДАРКІ І >Ў >ГАДЫ >ПЕРШАЙ >ПЯЦІГОДКІ (1921 –1932 рр.)»МІНСЬК, 2008 >Беларуская >літаратурная >периедика. >Часопіси «>Полимя», «>Маладняк», газета «>...

(Читати…)

МОСКОВСЬКИЙ >ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ Їм. М. В. >ЛОМОНОСОВАФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ Кафедра зарубіжної журналістики >Реферат за курсом «Зарубіжна журналістика» на задану тему «Беннет, Герст і Пулітцер – новатори у сфері друку» Виконала студентка 1 курсу денного відділення 114 групи (РМ) >Зотова Анастасія Москва – 2008 Запровадження   ...

(Читати…)

Назад 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 67 Вперед

Навігація