>Міністерство >освіти й науки України >Дніпропетровський >національний >університет Факультет систем й >засобів >масової >комунікації Кафедра >масової й >міжнародної >комунікації >Курсова робота >Публіцистика >Ернеста >Хемінгуея >Виконавець: студентка грн. >ЗЖ-06 >Пономар О.Г >Керівник: >канд. >філол. наук, доцент >Гудошник О.В. >Дніпропетровськ 2009 >ЗМІСТ >Вступ...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ Запровадження Глава 1. 1.1 Історія виникнення комерційного телебачення в РБ 1.2 Перша спроба виробництва, у Білорусі телевізійної програми при вкладанні грошей приватної компанії 1.3 Кількість комерційних ЗМІ нині 1.4 Комерційне мовлення у сучасних умовах 1.5 Робота і структура комерційної телекомпанії 1.6 Перспективи розвитку комерційних телекомпаній Глава 2. Приватні телекомп...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Дніпропетровський >національний >університет Факультет систем й >засобів >масової >комунікації Кафедра >масової та >міжнародної >комунікації >Випускна робота на >здобуття >освітньо-кваліфікаційного >рівня «бакалавр» із >журналістики >Специфіка роботи >регіонального >телебачення (на >прикладі 9 каналу) Студент >групи >ЗЖ–06–1 >Пономар >Анастасія ...

(Читати…)

Способи використання сучасних інформаційних технологій у процесі журналістського творчості, шляху їхнього вдосконалення >Магистрант кафедри зарубіжної журналістики та літератури Петроченко Ганна >Геннадьевна Керівники: професор Дасаєва Тетяна Миколаївна професор >Кожич Павло Павлович Мінськ – 2010 р. >Оглавление >Оглавление Список позначень до всієї випускни...

(Читати…)

Зміст   Запровадження 1. Вибір технології друку 2. Вибір технології виготовлення друкованих форм 3. Вибір технології, матеріалів і виготовлення фотоформ 4. Вибір матеріалів і виготовлення друкованих форм 5. Наскрізний контроль якості Укладання Список літератури Запровадженняофсетний печатку фотоформа якість Ринок друкованої продукції визначає сь...

(Читати…)

Зміст:   Запровадження Глава 1 Сучасне стан книговидання для дітей 1.1. Загальне стан і проблеми дитячого книговидання у Росії 1.1.1. Статистична динаміка випуску дитячих видань 1.1.2. Структура видавничої системи та перспективи її розвитку 1.2. Зміни структури репертуару дитячих видань 1.2.1. Огляд репертуару дитячого книговидання дореформеного періоду 1.2.2. Зміни у вік...

(Читати…)

Омський Державний Університет їм. Ф. М. Достоєвського Кафедра стилістики й мови масових комунікацій. Доповідь По темі «Вільна російська друкарня Герцена і Огарьова» Роботу виконала Студентка 3 курсу Групи >ЯИ-702 >Мога В.Р. Перевірила >д.ф.н. Мірошникова Про. У. Омськ, 2009 р. У Вільної російської друкарні друкувалися «Полярна зірка» (з 1855), «Голоси із Росії» (з 1856), ...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 1. >ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ >ОСНОВЫ >ТВОРЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА ГЛАВА 2. >ЖУРНАЛИСТИКА ЯК >ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОКЛИКАННЯ І >РЕМЕСЛО 2.1 Історія становлення журналістики як і професії 2.2 Співвідношення понять: покликання, ремесло і професія стосовно журналістської діяльності 2.3 Сучасна журналістика >ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛІТЕРАТУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ Саме поняття журн...

(Читати…)

Міністерство Освіти Російських Федерації Казанський Державний Технологічний Університет Кафедра управління, історії держави та соціології Контрольна робота на уроках Комунікації у системі керування Казань >2008г. Знайдіть загальне та чудове на роботах представників підходу до визначення та змісту комунікації. А. >Моля, Де >Флюера, М. >Лукмана комунікація системна мас медіа Діяль...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ >Курсова робота: 45 >сторінок, 82 >джерела. >Об’єктом >дослідження >є >авторські >програми на радіо. Предметом – >засоби >вираження тими в >авторських >програмах >радіостанцій. >Метою роботи >є >аналіз та >виявлення >особливостей >авторських >програм, а >також >теоретичне >осмислення >виражальних >засобів >радіомовлення у >процесі >засвоєння >інформації та >визначення >особливостей їхні >використання в >авторських >...

(Читати…)

Назад 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67 Вперед

Навігація